Z KRAJU

Dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej to cel obchodzonego dziś Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Rokrocznie w II niedzielę adwentu organizuje go Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Polub nas na Facebooku!

Druga Niedziela Adwentu w Kościele katolickim w Polsce tradycyjnie od 2000 roku jest Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Chodzi o duchowe i rzeczowe wspieranie naszych sióstr i braci w wierze na terenie dawnego ZSRR, przede wszystkim tuż za naszą wschodnią granica, a więc na Białorusi i Ukrainie, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale także w Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany 30 grudnia 1989 przez kard. Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie (początkowo jako Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim; zmiana nastąpiła po rozpadzie ZSRR w 1991).

Jak przypomina ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, tego dnia staramy się zbierać fundusze, by wesprzeć Kościół katolicki za wschodnią granicą. Zwykle jest to tzw. składka do puszek, jednak w tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną i mniejszą liczbę osób w kościołach, warto pamiętać o możliwości wpłaty na konto Zespołu. Mam nadzieję, że i w tym roku uda nam się, dzięki tej zbiórce, zrealizować kilka projektów, które napływają do nas zza wschodniej granicy – powiedział ks. Kryża. Dzień ten obchodzony jest nie tylko w Polsce, lecz jest to także okazja do łączenia się z Kościołem w naszym kraju i poza jego granicami wiernych z parafii za wschodnią granicą oraz do dziękczynienia Bogu za modlitwę i składane ofiary.

 

W Polsce – dzień pomocy, na Wschodzie – dzień wdzięczności

W tym roku udało się zrealizować prawie 300 projektów, nadesłanych z różnych stron byłego Związku Radzieckiego i dotyczących wielu dziedzin życia. Są takie dotyczące spraw remontowo-budowlanych, ale i takie, które dotyczą formacji drugiego człowieka, szczególnie młodych ludzi i dzieci. Chodzi także o pomoc charytatywną, szczególnie domy samotnej matki czy domy starców, gdzie sporą część tych ludzi stanowią osoby polskiego pochodzenia, więc jest to dodatkowe zobowiązanie, która na nas ciąży – podkreślił.

W specjalnym apelu przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp Antoni P. Dydycz napisał, że “przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie”.

 

Pomoc materialna, liturgiczna i duchowa

Aktualnie Kościołowi za wschodnią granicą służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 40 braci zakonnych z Polski oraz osoby świeckie. Do biura Zespołu z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie napływają pisemne prośby o pomoc. W roku 2020 (do 20.11) zostało zrealizowanych 240 próśb, w tym najwięcej z Ukrainy i Białorusi.

Łączna kwota, jaką przeznaczono na pomoc, wyniosła blisko 2,3 mln zł. Na sumę tę składają się między innymi: dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę i odnowienie kościołów, plebanii i sal katechetycznych (626 521 zł), inicjatywy duszpasterskie, np. wakacyjny wypoczynek połączony z formacją dla dzieci i młodzieży, świetlice i przedszkola, domy dziecka itp. (215 390 zł), działalność charytatywna poszczególnych ośrodków, np. domy seniora, samotnej matki, pomoc potrzebującym, prowadzone przez siostry i braci zakonnych stołówki i kuchnie dla dzieci, starszych i najbiedniejszych (576 098 zł) oraz stypendia dla studentów ze Wschodu (81 800 zł). Zespół wysyła też nieustannie do konkretnych parafii sprzęt liturgiczny, nagłośnienia dla kaplic i świątyń, księgi liturgiczne, modlitewniki, śpiewniki i wszelkiego rodzaju pomoce katechetyczne (449 067 zł). Ponadto finansowana jest wysyłka prasy katolickiej, m.in. serwisu KAI czy czasopisma „Miłujcie się” (po polsku i rosyjsku) oraz wspierane są wydawnictwa i media działające w Kościele na Wschodzie.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych.

 

Msza św. z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem

Jak co roku przez cały ten Dzień w kościołach katolickich w całym kraju sprawowane są Msze św. w intencji naszych współwyznawców i rodaków za wschodnią granicą z kazaniami na ten temat. O godz. 13 w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie (diec. Warszawsko- Praska) odbędzie się Msza święta, której będzie przewodniczył abp Tadeusz Kondrusiewicz – Metropolita Mińsko – Mohylewski Białoruś. Mszę transmitować będzie Telewizja Polonia.

Każda parafia w Polsce i wspólnoty polonijne, otrzymały od Zespołu materiały, informujące o programie obchodów i zapraszające do włączenia się w modlitwę i zbiórkę ofiar w celu wsparcia materialnego osób zaangażowanych w pracę duszpasterską, katechetyczną i charytatywną oraz wiernych Kościoła katolickiego na Wschodzie.

 

Prośba o wsparcie

Kościół na Wschodzie można wesprzeć tradycyjnymi przelewami. W imieniu Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób obdarowanych na Wschodzie, z góry dziękuję za modlitwę i za ofiary złożone na ten cel oraz przesłane na konto naszego Zespołu – pisze na stronei Zespołu ks. Leszek Kryża.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.

SWIFT CODE WBKPPLPPXXX PL 89 10901014 0000 0000 0301 4449 (PLN)
SWIFT CODE WBKPPLPPXXX PL 10 10901014 0000 0000 03158267 (EUR)

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Abp Kondrusiewicz dziękuje za wsparcie Kościoła na Wschodzie

"Ile projektów zrealizowaliśmy dzięki Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie, wie tylko Pan Bóg. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy pomagali i pomagają" – powiedział Abp Tadeusz Kondrusiewicz. Metropolita mińsko-mohylewski przewodniczył Eucharystii w warszawskiej Bazylice św. Krzyża z okazji obchodzonego po raz 21. Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Polub nas na Facebooku!

Abp Tadeusz Kondrusiewicz podkreślił, że ofiary zbierane na rzecz Kościoła na Wschodzie są bardzo potrzebne. Podziękował w sposób szczególny za modlitwę o rozwiązanie konfliktu i pokój na Białorusi. Chcemy żyć w kraju, gdzie każdy będzie mógł cieszyć się radością pokojowego życia, w prawie, miłości Boga i bliźniego – powiedział duchowny.

Metropolita mińsko-mohylewski zwrócił uwagę, że w czasie adwentu wierni powinni szczególnie skoncentrować się na tym, by czuwać na przyjście Jezusa. Zauważył, że kiedy odwiedza nas ważny gość specjalnie przygotowujemy się na jego przyjście. Tu przychodzi sam Jezus. Któż większy może do nas przyjść? Nie było takiego człowieka i nie będzie. Dlatego musimy czuwać, otworzyć drzwi Jezusowi, bo On stoi, czeka i kołacze – wyjaśnił arcybiskup.

CZYTAJ TEŻ: Białoruś: surowa grzywna za modlitwę o powrót abp. Kondrusiewicza

 

“Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi przypomniał historię Titanica, o którym mówiono, że nawet Pan Bóg nie jest w stanie zatopić tak potężnego statku. A jednak brytyjski transatlantyk zatonął w dziewiczym rejsie, wskutek zderzenia z górą lodową. Nikt nie reagował na sygnały o niebezpieczeństwie i ostrzeżenia pobliskich statków. Załoga nie czuwała – zauważył duchowny, przestrzegając, by tak samo nie było z człowiekiem, który “zapomina wypatrywać przyjścia Pana Jezusa”.

Nie wiemy, kiedy przyjdzie Pan i musimy być zawsze gotowi na to spotkanie, przygotować drogę na Jego przyjście. Kiedy droga Chrystusa do naszego serca będzie zastawiona, Chrystus po prostu nie przyjdzie. Kiedy drzwi naszego serca będą zamknięte, On będzie pukał, ale nie otworzą się – przestrzegał abp Kondrusiewicz i przypomniał słowa Jana Pawła II, który na początku pontyfikatu wzywał: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Tylko Chrystus do końca zna człowieka i tylko dzięki Niemu człowiek może poznać samego siebie – powiedział.

Arcybiskup przypomniał czasy, gdy w Związku Radzieckim wierni zastanawiali się, czy to, co mówi Papież Polak, jest możliwe. Czy drzwi ich kraju kiedykolwiek otworzą się na Chrystusa. – Wydawało się to niemożliwe, ale myśli ludzkie nie są myślami Bożymi. Pan pokazał, że umie pisać prosto na krzywych liniach historii. A Jan Paweł II, który wierzył przesłaniu fatimskiemu, tego dokonał i upadł mur systemu ateistycznego, Kościół odzyskał wolność – wspominał. Przywołał też przykre czasy prześladowań, w wyniku których tamtejsze świątynie i seminaria był doszczętnie zniszczone i wymagały całkowitego odremontowania. Na szczęście z pomocą przyszli sąsiedzi z zachodu, w tym z Polski.

 

Pierwsza pomoc przyszła z Polski

Kiedy zaczęliśmy na nowo zakładać seminaria w krajach byłego Związku Radzieckiego, pierwsi z pomocą przyszli kapłani z Polski. Potrzebna była pomoc materialna, której też udzieliła nam Polska. Przybył abp. Józef Glemp. To z jego inicjatywy powstał Zespół Pomocy Kościołowi Wschodzie. Ile projektów zrealizowaliśmy wie tylko Pan Bóg – zaakcentował. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy pomagali i pomagają – dodał, podkreślając, że wierni ze Wschodu odwdzięczają się za te dary wiarą, modlitwą i świadectwem tamtejszych męczenników. Zauważył, że dziś Kościół w Polsce również jest w wielkim niebezpieczeństwie, dlatego tym gorliwiej należy się modlić “by tu w Polsce drzwi dla Chrystusa nie zostały zamknięte”.

Niech Chrystus narodzi się w naszych sercach tu w Polsce, tam na Wschodzie i na całym świecie. Niech będzie naszym królem, bo On jest jedynym zbawcą świata wczoraj dziś i po wieczne czasy. Amen – zakończył przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi.

 

Pomoc dla Kościoła na Wschodzie

W II niedzielę adwentu, 6 grudnia, obchodzimy po raz 21. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej: na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie. Tego dnia wierni w całej Polsce włączali się w zbiórkę pomocową. Z uwagi na pandemię i mniejszą liczbę osób w świątyniach, organizatorzy zachęcają, by wesprzeć inicjatywę poprzez wpłaty na konto Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap