Nasze projekty

Dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej to cel obchodzonego dziś Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Rokrocznie w II niedzielę adwentu organizuje go Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski.

Druga Niedziela Adwentu w Kościele katolickim w Polsce tradycyjnie od 2000 roku jest Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Chodzi o duchowe i rzeczowe wspieranie naszych sióstr i braci w wierze na terenie dawnego ZSRR, przede wszystkim tuż za naszą wschodnią granica, a więc na Białorusi i Ukrainie, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego, ale także w Rosji, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany 30 grudnia 1989 przez kard. Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie (początkowo jako Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim; zmiana nastąpiła po rozpadzie ZSRR w 1991).

Jak przypomina ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, tego dnia staramy się zbierać fundusze, by wesprzeć Kościół katolicki za wschodnią granicą. Zwykle jest to tzw. składka do puszek, jednak w tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną i mniejszą liczbę osób w kościołach, warto pamiętać o możliwości wpłaty na konto Zespołu. Mam nadzieję, że i w tym roku uda nam się, dzięki tej zbiórce, zrealizować kilka projektów, które napływają do nas zza wschodniej granicy – powiedział ks. Kryża. Dzień ten obchodzony jest nie tylko w Polsce, lecz jest to także okazja do łączenia się z Kościołem w naszym kraju i poza jego granicami wiernych z parafii za wschodnią granicą oraz do dziękczynienia Bogu za modlitwę i składane ofiary.

W Polsce – dzień pomocy, na Wschodzie – dzień wdzięczności

W tym roku udało się zrealizować prawie 300 projektów, nadesłanych z różnych stron byłego Związku Radzieckiego i dotyczących wielu dziedzin życia. Są takie dotyczące spraw remontowo-budowlanych, ale i takie, które dotyczą formacji drugiego człowieka, szczególnie młodych ludzi i dzieci. Chodzi także o pomoc charytatywną, szczególnie domy samotnej matki czy domy starców, gdzie sporą część tych ludzi stanowią osoby polskiego pochodzenia, więc jest to dodatkowe zobowiązanie, która na nas ciąży – podkreślił.

Reklama
Reklama

W specjalnym apelu przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp Antoni P. Dydycz napisał, że „przeżywany w Polsce i na placówkach polonijnych Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie”.

Pomoc materialna, liturgiczna i duchowa

Aktualnie Kościołowi za wschodnią granicą służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 40 braci zakonnych z Polski oraz osoby świeckie. Do biura Zespołu z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie napływają pisemne prośby o pomoc. W roku 2020 (do 20.11) zostało zrealizowanych 240 próśb, w tym najwięcej z Ukrainy i Białorusi.

Łączna kwota, jaką przeznaczono na pomoc, wyniosła blisko 2,3 mln zł. Na sumę tę składają się między innymi: dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę i odnowienie kościołów, plebanii i sal katechetycznych (626 521 zł), inicjatywy duszpasterskie, np. wakacyjny wypoczynek połączony z formacją dla dzieci i młodzieży, świetlice i przedszkola, domy dziecka itp. (215 390 zł), działalność charytatywna poszczególnych ośrodków, np. domy seniora, samotnej matki, pomoc potrzebującym, prowadzone przez siostry i braci zakonnych stołówki i kuchnie dla dzieci, starszych i najbiedniejszych (576 098 zł) oraz stypendia dla studentów ze Wschodu (81 800 zł). Zespół wysyła też nieustannie do konkretnych parafii sprzęt liturgiczny, nagłośnienia dla kaplic i świątyń, księgi liturgiczne, modlitewniki, śpiewniki i wszelkiego rodzaju pomoce katechetyczne (449 067 zł). Ponadto finansowana jest wysyłka prasy katolickiej, m.in. serwisu KAI czy czasopisma „Miłujcie się” (po polsku i rosyjsku) oraz wspierane są wydawnictwa i media działające w Kościele na Wschodzie.

Reklama
Reklama

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych.

Msza św. z abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem

Jak co roku przez cały ten Dzień w kościołach katolickich w całym kraju sprawowane są Msze św. w intencji naszych współwyznawców i rodaków za wschodnią granicą z kazaniami na ten temat. O godz. 13 w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie (diec. Warszawsko- Praska) odbędzie się Msza święta, której będzie przewodniczył abp Tadeusz Kondrusiewicz – Metropolita Mińsko – Mohylewski Białoruś. Mszę transmitować będzie Telewizja Polonia.

Każda parafia w Polsce i wspólnoty polonijne, otrzymały od Zespołu materiały, informujące o programie obchodów i zapraszające do włączenia się w modlitwę i zbiórkę ofiar w celu wsparcia materialnego osób zaangażowanych w pracę duszpasterską, katechetyczną i charytatywną oraz wiernych Kościoła katolickiego na Wschodzie.

Reklama

Prośba o wsparcie

Kościół na Wschodzie można wesprzeć tradycyjnymi przelewami. W imieniu Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób obdarowanych na Wschodzie, z góry dziękuję za modlitwę i za ofiary złożone na ten cel oraz przesłane na konto naszego Zespołu – pisze na stronei Zespołu ks. Leszek Kryża.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6,
01-015 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.

SWIFT CODE WBKPPLPPXXX PL 89 10901014 0000 0000 0301 4449 (PLN)
SWIFT CODE WBKPPLPPXXX PL 10 10901014 0000 0000 03158267 (EUR)

os, KAI/Stacja7

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite