Z KRAJU

Co trzeci nowy kleryk jest zakonnikiem

Aktualnie w Polsce do kapłaństwa przygotowuje się 3015 kleryków, z czego 620 rozpoczęło formację w tym roku. Wśród nich ok. jedna trzecia, czyli 205 mężczyzn to młodzi zakonnicy.

Polub nas na Facebooku!

Informacje te podaje w komunikacie Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Zaznacza jednak, że nie są to pełne dane z uwagi na fakt, iż nie wszyscy rekotorzy seminariów aktualizują dane na bieżąco. – Nie powinno jednak być znaczących rozbieżności ze stanem faktycznym – zaznacza ks. Jan Kot, sekretarz Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

W tym roku w seminariach diecezjalnych i zakonnych, które są zrzeszone w Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, formację rozpoczęło ok. 620 alumnów. – Jest to liczba seminarzystów z roku pastoralnego (tam, gdzie aktualnie już funkcjonuje ten etap), postulantów (zakony) oraz z I roku w seminariach duchownych, w których nie ma etapu propedeutycznego. Ogólnie można przyjąć, że mamy obecnie w postulatach zakonnych ok. 205 kandydatów, a w seminariach formację na roku propedeutycznym oraz na I roku (tam, gdzie nie ma etapu propedeutycznego) rozpoczęło 415 seminarzystów – informuje ks. Jan Kot.

Wszystkich alumnów w seminariach diecezjalnych i zakonnych do kapłaństwa przygotowuje się ok. 3015. Liczba seminariów diecezjalnych i międzydiecezjalnych wynosi 45. Do tej drugiej grupy zaliczają się tzw. seminaria “35+” przeznaczone dla późnych kandydatów do kapłaństwa, a także Wyższe Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego kleryków z Polski do pracy misyjnej w USA oraz Seminarium “Redemptoris Mater”. Jednocześnie w Polsce działa także 45 seminariów zakonnych.

W 2017 r. po inauguracji, czyli w październiku, alumnów na I roku było ok. 600, a wszystkich ok. 3030. W 2015 r. do seminariów duchownych zgłosiło się 725 nowych kandydatów, choć i wówczas (wrzesień) dane te były z pewnością niepełne, gdyż nabór trwał nawet do przełomu września i października. Analogicznie, ogółem na wszystkich rocznikach studia rozpoczęło wtedy ok. 3600 kleryków, podczas gdy rok wcześniej było ich 3850, w tym 804 na I roku.

W 2014 r. Episkopat Polski za zgodą watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa erygował Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, czyli tzw. seminarium “35+”.

Episkopat uznał za „znak czasu” wzrastająca liczbę mężczyzn, którzy wyrażają chęć życia w kapłaństwie w późniejszym wieku. Celem tego międzydiecezjalnego seminarium stało się zatem przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek wymagają odrębnego toku formacji. Kandydatami do tego seminarium mogą być także wdowcy.

Formacja seminaryjna starszych kandydatów rozpoczyna się tzw. rokiem propedeutycznym. Ten etap służy rozeznaniu powołania i wprowadzeniu w życie duchowe. Dalsza formacja trwa 5 lat i przebiega zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej oraz „Zasadami formacji kapłańskiej w seminariach duchownych w Polsce”.

Pierwszy rok formacji w seminarium “35+” (październik 2014) rozpoczęło dziewięciu kandydatów z pięciu diecezji.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kultura fundamentem bezpieczeństwa. Konferencja we Wrocławiu

Strefa Chwały Festiwal zaprasza na jednodniową konferencję "Kultura fundamentem bezpieczeństwa" która zwieńczy cykl konferencji profilaktycznych, organizowanych w kilku miastach Polski. Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia we Wrocławiu.

Polub nas na Facebooku!

Projekt Kultura fundamentem bezpieczeństwa jest cyklem konferencji profilaktycznych organizowanych w Toruniu, Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Za jego organizacją stoi Stowarzyszenie Muza Dei – organizator festiwalu Strefa Chwały. – Działania podejmowane przez stowarzyszenie Muza Dei ukierunkowane są na rodzinę. Silny fundament dla rodzin daje zaś wychowanie w oparciu kulturę definiowaną przez trzy wyznaczniki: prawdę, dobro i piękno. Tak! Kultura jest fundamentem człowieka, rodziny, bezpieczeństwa – przekonuje Andrzej Dubiel, koordynator projektu. 

Stowarzyszenie przywołuje badania naukowe dowodzące, że wdrażanie kultury w strukturę danego społeczeństwa to jeden z głównych czynników obniżania przestępczości w Polsce. “Kultura kształtuje wychowanie w rodzinie oraz wspólnotę narodową poprzez umocnienie własnej tożsamości, a brak kultury lub jest niska wartość w środowisku rodzinnym powodują zachowania dewiacyjne i zaburzenia wśród dzieci i młodzieży. Zachowania przestępcze najskuteczniej niwelować poprzez odpowiednią infrastrukturę profilaktyczną rodzin. Aby funkcjonowanie rodziny przebiegało prawidłowo należy wdrażać system wartości zapisany w konstytucji i prawie naturalnym poprzez edukację oraz profilaktykę rodzinną. W dobie dynamicznego rozwoju internetu i ery smartfonów, kultura jest narzędziem w walce o człowieka, dlatego chcemy budować trwałe relacje rodzinne i silną tożsamość narodową. Dodatkowym elementem skutecznej profilaktyki jest budowanie i promowanie wartości chrześcijańskich, które uwypuklają godność́ rodziny” – czytamy w opisie wydarzenia. 

Gośćmi konferencji będą osoby znane z zaangażowania na rzecz rodziny i społeczeństwa, m.in. Andrzej Koc – trener, couch specjalizujący się w tematyce wychowania w dialogu; Dominika Figurska i Michał Chorosiński, małżeństwo aktorów, rodzice piątki dzieci; Tomasz Gubała, założyciel Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja, organizuje warsztaty, na których tata może zaimponować dziecku, wiele je nauczyć. 

Dla rodzin z dziećmi, które zdecydują się na uczestnictwo w zaproszeniu, organizatorzy przygotowali też specjalną przestrzeń dla młodzieży i dzieci czyli Strefa Chwały YOUNG i Strefa Chwały KIDS. Będą tu – zabawy integracyjne, zajęcia “wychowanie w dialogu” czy warsztaty profilaktyczne. 
Nie zabranie koncertu Full Power Spirit, uwielbienia oraz Eucharystii. 

Konferencja Strefa Chwały Festiwal – Kultura fundamentem bezpieczeństwa odbędzie się 1 grudnia w Auli Zespołu Szkół nr 14 przy al. A. Brücknera 10 we Wrocławiu w godzinach 12-21. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Projekt przygotowało Stowarzyszenie Muza Dei przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap