Nasze projekty

Co trzeci nowy kleryk jest zakonnikiem

Aktualnie w Polsce do kapłaństwa przygotowuje się 3015 kleryków, z czego 620 rozpoczęło formację w tym roku. Wśród nich ok. jedna trzecia, czyli 205 mężczyzn to młodzi zakonnicy.

Informacje te podaje w komunikacie Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Zaznacza jednak, że nie są to pełne dane z uwagi na fakt, iż nie wszyscy rekotorzy seminariów aktualizują dane na bieżąco. – Nie powinno jednak być znaczących rozbieżności ze stanem faktycznym – zaznacza ks. Jan Kot, sekretarz Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce.

W tym roku w seminariach diecezjalnych i zakonnych, które są zrzeszone w Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, formację rozpoczęło ok. 620 alumnów. – Jest to liczba seminarzystów z roku pastoralnego (tam, gdzie aktualnie już funkcjonuje ten etap), postulantów (zakony) oraz z I roku w seminariach duchownych, w których nie ma etapu propedeutycznego. Ogólnie można przyjąć, że mamy obecnie w postulatach zakonnych ok. 205 kandydatów, a w seminariach formację na roku propedeutycznym oraz na I roku (tam, gdzie nie ma etapu propedeutycznego) rozpoczęło 415 seminarzystów – informuje ks. Jan Kot.

Wszystkich alumnów w seminariach diecezjalnych i zakonnych do kapłaństwa przygotowuje się ok. 3015. Liczba seminariów diecezjalnych i międzydiecezjalnych wynosi 45. Do tej drugiej grupy zaliczają się tzw. seminaria „35+” przeznaczone dla późnych kandydatów do kapłaństwa, a także Wyższe Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego kleryków z Polski do pracy misyjnej w USA oraz Seminarium „Redemptoris Mater”. Jednocześnie w Polsce działa także 45 seminariów zakonnych.

Reklama
Reklama

W 2017 r. po inauguracji, czyli w październiku, alumnów na I roku było ok. 600, a wszystkich ok. 3030. W 2015 r. do seminariów duchownych zgłosiło się 725 nowych kandydatów, choć i wówczas (wrzesień) dane te były z pewnością niepełne, gdyż nabór trwał nawet do przełomu września i października. Analogicznie, ogółem na wszystkich rocznikach studia rozpoczęło wtedy ok. 3600 kleryków, podczas gdy rok wcześniej było ich 3850, w tym 804 na I roku.

W 2014 r. Episkopat Polski za zgodą watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa erygował Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, czyli tzw. seminarium „35+”.

Episkopat uznał za „znak czasu” wzrastająca liczbę mężczyzn, którzy wyrażają chęć życia w kapłaństwie w późniejszym wieku. Celem tego międzydiecezjalnego seminarium stało się zatem przygotowanie do sakramentu święceń kandydatów, którzy ze względu na wiek wymagają odrębnego toku formacji. Kandydatami do tego seminarium mogą być także wdowcy.

Reklama
Reklama

Formacja seminaryjna starszych kandydatów rozpoczyna się tzw. rokiem propedeutycznym. Ten etap służy rozeznaniu powołania i wprowadzeniu w życie duchowe. Dalsza formacja trwa 5 lat i przebiega zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej oraz „Zasadami formacji kapłańskiej w seminariach duchownych w Polsce”.

Pierwszy rok formacji w seminarium „35+” (październik 2014) rozpoczęło dziewięciu kandydatów z pięciu diecezji.

KAI/ad

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite