video-jav.net

Abp Ziemba: niech nowemu arcybiskupowi towarzyszą nasze modlitwy

Metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba wydał komunikat, w którym informuje, że Ojciec Święty Franciszek mianował dnia 10 lutego 2015 r. biskupa Józefa Górzyńskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, arcybiskupem – koadiutorem archidiecezji warmińskiej i apeluje o modlitwę w jego intencji. Komunikat zostanie odczytany w najbliższą niedzielę, 15 lutego

Polub nas na Facebooku!

Oto treść komunikatu:

W maju 2014 r. zwróciłem się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Warmińskiej. Kilka miesięcy później, we wrześniu, otrzymałem od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce wiadomość, iż Ojciec Święty Franciszek, po rozważeniu wszystkich okoliczności zadecydował, aby zamianować dla naszej archidiecezji biskupa-koadiutora, czyli biskupa pomocniczego, który będzie wyznaczony jako mój następca. Serdecznie dziękuję za modlitwę w mojej intencji oraz w intencji wyboru nowego biskupa pomocniczego.

Dzisiaj pragnę podzielić się radosną wiadomością, iż Ojciec Święty Franciszek mianował dnia 10 lutego 2015 r. biskupa Józefa Górzyńskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Arcybiskupem – Koadiutorem Archidiecezji Warmińskiej.

Arcybiskup – koadiutor nominat Józef Górzyński urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 2 czerwca 1985 r. z rąk kardynała Józefa Glempa. Następnie po dwóch latach pracy wikariuszowskiej rozpoczął studia specjalistyczne z dziedziny liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 r. na Wydziale Teologii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po studiach został prefektem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Prowadził również pracę dydaktyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2003 r. został mianowany opatem Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej, a rok później proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. W 2012 r. kardynał Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Warszawskiej, a także dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych. Święcenia biskupie przyjął dnia 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kardynała Kazimierza Nycza. W Konferencji Episkopatu Polski biskup Józef Górzyński przewodniczy Zespołowi Programowemu ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy świętej oraz Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Uczestniczy w pracach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów oraz ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Niech nowemu Arcybiskupowi – Koadiutorowi Archidiecezji Warmińskiej towarzyszą nasze modlitwy, by mógł ofiarnie wypełnić misję pasterską dla dobra i zbawienia dusz wiernych Ludu Bożego na Warmii.


xmb / Olsztyn

Nowy Arcybiskup Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej

Bp Józef Górzyński został właśnie ogłoszony nowym arcybiskupem koadiutorem Archidiecezji Warmińskiej

Polub nas na Facebooku!

Biskup koadiutor, to zgodnie z Kan. 403 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ustanowiony przez papieża biskup pomocniczy, wyposażony w specjalne uprawnienia. Biskup koadiutor po awansie, przejściu na emeryturę lub śmierci biskupa diecezjalnego posiada prawo następstwa na urzędzie biskupa.

fot. Archidiecezja Warmińska / archwarmia.pl

abp Wojciech Ziemba

Obecny Abp Wojciech Ziemba, sakrę biskupią przyjął 4 lipca 1982 roku. Głównym konsekratorem był Kardynał Józef Glemp Arcybiskup Metropolita Warszawski i Prymas Polski  a współkonsekratorami: Arcybiskup Wrocławski Henryk Gulbinowicz oraz Biskup Warmiński Jan Obłąk. Po reorganizacji diecezji w Polsce, 25 marca 1992 roku, został mianowany biskupem ełckim.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 16 listopada 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował dotychczasowego Biskupa Diecezji Ełckiej Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Dnia 9 grudnia 2000 r. odbył ingres do katedry białostockiej.

Dnia 30 maja 2006 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce 9 czerwca 2006 r.

Uroczysty ingres do Współkatedry św. Jakuba w Olsztynie odbył się 11 czerwca 2006. Dnia 29 czerwca 2006 na Placu św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Benedykta XVI otrzymał paliusz metropolitalny.

Nowy Abp koadiutor Józef Górzyński, święcenia biskupie przyjął 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Na dewizę biskupią wybrał słowa: „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy). Głównym konsekratorem był Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Współkonsekratorami – Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Biskup Kazimierz Romaniuk Biskup Senior Diecezji Warszawsko – Praskiej.

Ojciec Święty mianując bp Górzyńskiego koadiutorem archidiecezji warmińskiej zwolnił go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini.

Więcej o Bp Józefie Górzyńskim, można przeczytać na stronach Archidiecezji Warszawskiej.

Stacja7.pl/AL