Z KRAJU

Abp Skworc: Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii

Tym zdaniem rozpoczął swój wykład pt. „Misja Kościoła” metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Wygłosił go w Bibliotece Śląskiej w ramach spotkania z cyklu „Wszechnica”.

Polub nas na Facebooku!

– Nakaz misyjny “Idźcie i głoście” otrzymali apostołowie i uczniowie zebrani w Wieczerniku, gdzie był cały Kościół – kontynuował metropolita katowicki podczas wykładu w ramach spotkania „Wszechnicy” zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności – Stację Badawczą w Katowicach i Bibliotekę Śląską.

 

– Misja Kościoła jest zawsze dwuwymiarowa: ad intra i ad extra; na zewnątrz i niejako do środka. Ja chciałbym bardziej zająć się misją ad extra, do narodów – ad gentes, ale z tej misji będzie wynikała także misja ad intra, do człowieka i do konkretnego społeczeństwa – mówił abp Wiktor Skworc podczas swojego wykładu.

 

Mówiąc o Kościele powszechnym abp Skworc zauważył, że „Katolicyzm już się nie ogranicza do świata śródziemnomorskiego czy europejskiego”. – Mówią o tym także przemiany w Episkopacie świata, który – szczególnie podczas pontyfikatu Jana Pawła II i Następców – stał się bardziej afrykański i azjatycki – mówił abp Skworc.

 

Hierarcha podzielił się także z trudnościami ewangelizacyjnymi, jakie napotyka przesłanie Ewangelii. Zauważył, że w Ameryce Łacińskiej „wskazywano na problemy społeczne, przede wszystkim ubóstwo mas i nieograniczone bogactwo wąskich elit”. Wskazał, że w Afryce „zmagano się z problemami rodzimości Kościoła, jego inkulturacji”. – Azja, najmniej przeniknięta ewangelizacją, zdawała się wciąż zmagać z problemami typowymi dla mniejszości, często prześladowanej, w której na plan pierwszy wysuwał się dialog międzyreligijny – przypomniał hierarcha.

 

Metropolita katowicki wskazał, że symbolika geograficzna w rozumieniu misyjności Kościoła „jest dzisiaj zastępowana przez inną symbolikę, odwołującą się do spotkania i różnorodności świata ludzkiego”. Hierarcha wyróżnił trzy obszary spotkania: obszar kultury, obszar religii, obszar życia gospodarczo-społecznego.

 

Nawiązując to wspomnianych obszarów abp Skworc zauważył, że „działalność misyjna dzisiaj to: ewangelizacja, edukacji i działalność prozdrowotna”.

 

Poświęcił też fragment swojego wystąpienia na refleksje nad dialogiem z „braćmi o innych przekonaniach”. – Dialog międzyreligijny pozwala na uczestnictwo w szacunku, jakim Bóg darzy ludzką wolność, wzywa do otwarcia się na różnorodność myślenia i działania. Domaga się również pokory – powiedział abp Skworc.

 

Kończąc swoje wystąpienie arcybiskup wskazał, że „misja Kościoła to nie tylko misja ewangelizacyjna”. – Jest to misja, która z Bożej optyki widzi człowieka integralnie, całościowo i pragnie wspomóc każdego człowieka i całą ludzką rodzinę w budowaniu wspólnoty Dzieci Bożych na ewangelicznych wartościach – powiedział abp Skworc.

 

Po wykładzie miała miejsce dyskusja. W jej trakcie szeroko zostały poruszone zagadnienia związane z działalnością i misją Kościoła tak powszechnego, jak i lokalnego. – Nasi klerycy kształcą się na Wydziale Teologicznym i chcemy, żeby zdobyli jak najlepsze wykształcenie – mówił hierarcha, odpowiadając na jedno z pytań.

 

Spotkania z cyklu „Wszechnica” są organizowane regularnie od kilku lat. Raz w miesiącu w Bibliotece Śląskiej ma miejsce spotkanie z wybitnymi przedstawicielami różnorakich dziedzin wiedzy, w czasie których dzielą się oni swoją wiedzą i refleksją.


(KAI) ks. sk / Katowice

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

UKSW: ks. Lombardii otrzymał tytuł doktora honoris causa

- Tytułem doktora honoris causa uczenie honorują osobistości wybitne, szczególnie zasłużone dla nauki, kultury i społeczeństwa. Wybór kandydata podkreśla najważniejsze wartości, które uczelnia ceni i wskazuje postawy, które pragnie kształtować - mówił dziś ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas uroczystości wręczenia tytułu honoris causa o. Friderico Lombardiemu, która odbyła się dziś w Warszawie na kampusie przy ul. Dewajtis 5.

Polub nas na Facebooku!

Nadając tytuł honoris causa o. Fryderykowi Lombardiemu senat UKSW włącza go do swojej społeczności akademickiej, a zarazem pragnie uhonorować postawę i zasługi wybitnego dziennikarza jezuity, współpracownika trzech papieży – powiedział rektor UKSW. Jednocześnie podziękował za przyjęcie wyróżnienia. – Jest to nie tylko uhonorowanie pracy w mediach i z mediami, zasług na rzecz Kościoła, życzliwości polskiemu papieżowi św. Janowi Pawłowi II, ale także nobilitacja dla naszego uniwersytetu – dodał.

 

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. Jerzy Olędzki. – Na ten zaszczytny tytuł o. Lombardi zasłużył w pełni, w moim przekonaniu nasz dzisiejszy gość, obdarzony szczególnym medialnym charyzmatem, który przez dziesiątki lat godnie reprezentował majestat Stolicy Apostolskiej – mówił dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (IEMID) na UKSW. Podkreślił, że o. Lombardi łączy w sobie umiejętności i najlepsze cechy profesjonalizmu i etyki.

 

– Dzięki posiadaniu tak wielu cnót mógł w swojej służbie dla trzech papieży i Kościoła w głęboki i wzorowy sposób połączyć działania komunikacyjne z teologią i etyką środków społecznego przekazu – mówił prof. Olędzki. Dodał, że działania te są życiowym mottem o. Lombardiego: “komunikować by jednoczyć a nie dzielić, informować dla przymierza, komunii w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele i między narodami”.

 

Prof. Olędzki podkreślił, że trzej kolejni papieże, których bliskim współpracownikiem bądź rzecznikiem był o. Lombardi to trzy różne osobowości, ale także trzy sposoby komunikowania. – To o. Federico Lombardi wprowadził komunikację Watykanu do świata cyfrowego. Pamiętamy zdjęcie uśmiechniętego Jana Pawła II wysyłającego emaila ze stojącego na biurku laptopa, Benedykta XVI, który zaistniał w światowej społeczności YouTuba, i Franciszka tak bardzo aktywnego na Twitterze – przypomniał dyrektor IEMID.

 

– Najtrafniejszym syntetycznym opisem osoby o. Federico Lombardiego jako komunikatora może być wypowiedziane przez niego posłanie: „komunikacja dla komunii” – mówił dyrektor IEMID. Podkreślił, że dla pracowników i studentów Instytutu to przypomnienie, że obecnie, w tak bardzo skonfliktowanym świecie, media mogą być narzędziami czynienia dobra.

 

– Naprawdę czuję się bardzo zaszczycony. I jestem szczęśliwy, że dzieje się to w Polsce, w ojczyźnie św. Jana Pawła II, z którym cały Kościół powszechny, a zatem każdy z nas, czuje się związany uczuciem wdzięczności, szacunku i miłości – mówił o. Lombardi podczas uroczystości.

 

Po wręczeniu honorowego dyplomu w swoim przemówieniu o. Lombardii przybliżył pracę z trzema papieżami: św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wspominał ze wzruszeniem obiady, na które papież Polak zapraszał kilku przedstawicieli mediów watykańskich po swoich zagranicznych podróżach.- Fakt ten głęboko mnie zachwycał. Mówił wiele o relacji między papieżem a mediami, o jego zainteresowaniu mediami rozumianymi jako wymiar dzisiejszej rzeczywistości. Miał on świadomość, że media są niezbędnym narzędziem dla jak najszerszego rozpowszechniania każdej wiadomości- podkreślił o. Lombardii.

 

Rzecznik dwóch papieży przybliżył też swoją współpracę z Benedyktem XVI. – Warto wspomnieć o innym sposobie komunikowania papieża Benedykta. Przede wszystkim o jego książkach o Jezusie. Chcę powiedzieć, że nie tylko to, co ukazuje się w mass lub social mediach jest „komunikacją”, lecz także poważne i pogłębione publikacje tworzące kulturę, powinny być zaliczane do dziedziny komunikacji i w gruncie rzeczy powinne być uznane za jeden z jej fundamentów – mówił.

 

– W pewnym sensie doświadczamy sytuacji podobnej do tej, która wytworzyła się w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Zobaczyliśmy, że kiedy media odpowiadają na zainteresowanie ludzi papieżem i rozumieją, że ludzie oczekują od nich pomocy w podążaniu za nim, oglądania go i słuchania, powstaje swoisty „krąg sukcesu”, rodzaj przymierza pomiędzy ludźmi, służbą mediów i przesłaniem papieża – mówił o. Lombardii o papieżu Franciszku.

 

O. Lombardii podkreślił, że strategie komunikacyjne, korzystanie z narzędzi i nowych technologii komunikacyjnych, z pewnością ma swoją wartość, ale drugorzędną, pomocniczą wobec mocy samego przesłania, składającego się ze słów i czynów wynikających ze świadectwa życia i wiary herolda. – Prawdziwa strategia to nie epatowanie czymś, co nie istnieje, a wręcz przeciwnie, uwydatnianie specyficznego charyzmatu służby Papieża i wagi jego przesłania – zakończył.

 

Ks. Józef Kloch, były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przyznał, że z o. Lombardim miał kilka wspólnych kwestii. – Wyjście do mediów, otwarcie się na media, bycie do dyspozycji. Jak jest się rzecznikiem to trzeba nim być 24 godziny na dobę, trzeba być dostępnym dla dziennikarzy – powiedział ks. Kloch. Dodał, że o. Lombardii to jednocześnie człowiek, który może się spotkać zarówno z pięciorgiem dziennikarzy ja i kilkudziesięcioma na konferencji prasowej. – Ta jego otwartość jest szalenie charakterystyczna i na pewno tą otwartością zarażał się od Jana Pawła II, ale i on potrafił zarażać innych. W Kościele na pewno jest wzorcem rzecznika – podsumował.

 

W uroczystości nadania tytułu honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o. Federicowi Lombardiemu wzięli udział m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, abp Artur Miziński sekretarz generalny KEP, abp Józef Kowalczyk Prymas Polski w latach 2010–2014, bp Andrzej Dziuba biskup łowiecki.


(KAI) pgo / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap