Nasze projekty

75 proc. Polaków praktykuje w swojej parafii. Spada liczba osób, które składają ofiary

Od 2005 roku spada odsetek Polaków, którzy uczestniczą w mszach świętych w swojej parafii. Obecnie jest to 75 procent, jak wynika z sondażu CBOS.

fot. Cathopic

W swojej parafii rzadziej praktykują osoby młodsze, zwłaszcza z przedziału wiekowego 25-34 lata, mieszkające w większych miejscowościach oraz lepiej wykształcone.

Według sondażu, 75 proc. praktykujących Polaków uczestniczy w mszach świętych w kościele lokalnej parafii, 15 proc. praktykuje w różnych parafiach, a tylko 8 proc. chodzi stale do kościoła oddalonego od swojego miejsca zamieszania.

Według autorów sondażu, od 2005 roku odsetek Polaków, którzy praktykują w lokalnej parafii maleje w każdym kolejnym pomiarze. W zeszłym roku wzrosła liczba osób uczestniczących w mszach w różnych parafiach (12 proc., gdzie w 2014 było to 7 proc.) oraz osób, które w ogóle nie praktykują (23 proc. wobec 18 proc. w 2014 roku).

Reklama

58 proc. badanych przyznało, że czują się związani ze swoją parafią, natomiast 39 proc. odpowiedziało przecząco na to pytanie.

Według CBOS, związani z miejscową parafią czują się zazwyczaj starsi, którzy mieszkają w mniejszych miastach oraz słabiej wykształceni oraz osoby częściej praktykujące, o niższych dochodach na osobę w rodzinie i wyznający poglądy prawicowe.

Jakie zarzuty mają ankietowani wobec parafii?

Kiedy badanych zapytano o przyczyny tego stanu rzeczy, 66 proc. odpowiedziało, że z różnych powodów w ogóle nie uczestniczą w mszach świętych. 49 proc. deklarowało, że są wierzący, ale nie praktykują, a 15 proc. – że są niewierzący, 3 proc. – że są innego wyznania.

Reklama

23 proc. ankietowanych wskazało zarzuty pod adresem swojej parafii: 11 proc. twierdzi, że nie podoba im się proboszcz lub inni księża z tej parafii; 7 proc. zarzuca wymaganie zbyt wysokich datków pieniężnych, a kolejne 7 proc. – że w ich parafii nic się nie dzieje; 5 proc. – zła współpraca między księżmi a wiernymi, a 4 proc. uważa, że świeccy nie mają wpływu na sprawy parafii. Natomiast 9 proc. czuje silniejszy związek z inną parafią.

Z kolei 10 proc. respondentów wskazywało inne powody – zniechęcenie do Kościoła, jako instytucji; przeprowadzkę oraz choroby lub zaawansowany wiek, który uniemożliwia aktywny udział w życiu parafii.

Pielgrzymki, wyjazdy wakacyjne. Jakie są aktywności parafii?

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie wszystkich aktywności, które organizuje parafia, oprócz mszy świętych, nabożeństw i innych praktyk religijnych. W odpowiedziach najczęściej pojawiało się organizowanie pielgrzymek do miejsc kultu w kraju (63 proc.).

Reklama

Później wskazywali prowadzenie strony internetowej parafii (49 proc.), organizację pomocy dla najuboższych (49 proc.), a także pielgrzymek do miejsc kultu za granicą (39 proc.) i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży (35 proc.), prowadzenie gazetki parafialnej (33 proc.) czy zajęć dla młodzieży (30 proc.).

Co piąty badany wymieniał również organizację imprez kulturalnych (22 proc.), porad dla rodzin (21 proc.) i opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi (20 proc.).

Jedynie 32 proc. badanych osobiście korzystało z aktywności organizowanych przez lokalną parafię albo wiedziało, że korzystały z nich mieszkające z nimi osoby.

Na pytanie, czy zdarza im się dobrowolnie i bezpłatnie pracować na rzecz kościoła i parafian ze swojego osiedla lub wsi, twierdzącej odpowiedzi udzieliło 37 proc. badanych.

Ile osób składa ofiary na tacę?

Autorzy badania zapytali również, ile pieniędzy respondenci przeznaczają miesięcznie na tacę. Najwięcej jest osób, które nie składają żadnych ofiar pieniężnych (40 proc. – wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do pomiaru z 2014 r.). Za nimi uplasowali się ci, którzy wskazywali konkretną kwotę (32 proc.), a prawie co czwarty respondent wybierał odpowiedź „różnie bywa”.

Można więc stwierdzić, że w sumie ofiary pieniężne w kościołach składa 56 proc. Polaków (spadek o 5 punktów w stosunku do pomiaru z 2014 r.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 4 do 14 listopada 2021 r. na reprezentatywnej imiennej próbie 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

kh, PAP/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę