Papież Franciszek podpisał nową encyklikę

Na grobie św. Franciszka w Asyżu papież Franciszek podpisał encyklikę „Fratelli tutti” o braterstwie i przyjaźni społecznej. Treść encykliki zostanie opublikowana jutro.

Pierwsze polskie omówienie encykliki „Fratelli tutti”

„Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa” napisał papież Franciszek, wyjaśniając powody dla których postanowił napisać swoją trzecią encyklikę „Fratelli tutti” – o braterstwie i przyjaźni społecznej. W dokumencie tym pragnie nas przede wszystkim zachęcić do refleksji, która mogłaby przynieść owoce w konkretnych realiach życiowych.

„Nikt nie ratuje się sam. Jesteśmy dla siebie stróżami”

– Poprzez nową encyklikę społeczną Fratelli tutti, Następca Piotra ukazuje konkretną drogę, aby do tego celu dojść: uznać się za braci i siostry, ponieważ jesteśmy braćmi, dziećmi, stróżami jeden drugiego, wszyscy w tej samej łodzi, jak w jeszcze w bardziej oczywisty sposób uświadomiła pandemia – stwierdza dyrektor wydawniczy mediów watykańskich, Andrea Tornielli.

„Nie ukrywam wzruszenia, kiedy czytam tę encyklikę”

– Sam tytuł encykliki wyraża wyraźne pragnienie zwrócenia się do wszystkich jako do braci i sióstr. Jest to rzeczywistość egzystencjalna, którą Papież Franciszek uznaje za oczywistą: wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami – nikt nie jest wykluczony! – stwierdził kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego odniósł się tymi słowami do najnowszej encykliki Franciszka, „Fratelli Tutti”.

Włoska feministka uważa, że tytuł encykliki „Wszyscy bracia” to dyskryminacja kobiet

Nieopublikowana jeszcze najnowsza encyklika Papież Franciszka o braterstwie między ludźmi „Fratelli tutti” już wywołuje silne emocje i sprzeciwy. Krytykowany jest sam tytuł dokumentu, mówiący o „braciach” z pominięciem „sióstr”. Przeciwko temu tytułowi protestują dziennikarki, wykładowczynie akademickie, teolożki, czyli – jak pisze Franca Giansoldati na łamach włoskiego dziennika „Il Messaggero” – „kręgosłup Kościoła”.

„Fratelli tutti” to 299. encyklika w historii Kościoła

Zwyczaj wysyłania przez papieży i biskupów listów do innych hierarchów ma w Kościele prastare korzenie. Pierwsze „listy okólne” zaczął wysyłać Benedykt XIV, a słowo „encyklika” wprowadził do użytku Grzegorz XVI.

Wspólna deklaracja papieża i wielkiego imama Al-Azharu

Podczas międzyreligijnej konferencji w Abu Zabi Franciszek oraz wielki imam Al-Azhar podpisali wspólną deklarację o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego współistnienia. Dokument ma stanowić kamień milowy w relacjach pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, ale jest też stanowczym apelem do wspólnoty międzynarodowej.

Józef i jego bracia. Historia o odnalezionym braterstwie

Na wielu stronicach Biblii wybrzmiewa wezwanie do braterstwa. Wynika ono najpierw z faktu, że jesteśmy dziećmi tego samego Boga (Rdz 1 – 4). Jako ludzie wszyscy jesteśmy ze sobą spokrewnieni, wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. W miarę różnicowania się narodów i ich oddalania się od siebie (Rdz 11,1-9) braterska miłość i troska o […]

Modlitwa o odnowę relacji braterskich

Uważamy jednak za słuszne wysłać do was poselstwo,ażeby odnowić z wami braterstwo i przyjaźń, ażebyśmy się nie stali dla was obcymi. […]Trzeba bowiem i wypada pamiętać o braciach.1 Mch 12, 10-12 BRATERSTWO POMYŚL: Mając jednego Ojca, którym jest Bóg, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, bez względu na pochodzenie, rasę, religię, wykształcenie czy sytuację materialną. W […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę