Posted by & filed under .

swieta-katarzyna-ze-sieny-patronka-pojednania-verticalphotowidget-photo-2
"Mistyczna wymiana serc pomiędzy Jezusem i Katarzyną ze Sieny" Ventura Salimbeni, XVIw.

Święta Katarzyna ze Sieny. Patronka pojednania