Dzieci Królestwa. Radykalne posłuszeństwo

Co zrobić by Adwent był czasem owocnym? Jak w pełni zrozumieć orędzie Chrystusa o Królestwie Bożym i co to znaczy być synami Królestwa?

Bp Grzegorz Ryś
Bp Grzegorz
Ryś
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

fragment z książki

Królestwo Boże jest w człowieku, w osobie. Tą osobą jest przede wszystkim Jezus Chrystus. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego królestwo Boże jest Dobrą Nowiną, to przyjrzyj się temu, co to wydarzenie czyni w Jezusie Chrystusie. Kim On jest? Jakim On jest człowiekiem? Jezus z Nazaretu. Syn Człowieczy. Absolutnie podporządkowany królowaniu Boga. Absolutnie. Zresztą zobaczcie, jak ten tekst jest napisany. Gdzie jest królestwo Boże? Nie tu, nie tam. Gdzie jest Syn Człowieczy? Nie tu, nie tam. Bo to On jest tym królestwem Bożym. On, Jezus Chrystus, jest królestwem Boga. Wydarzenie zbawcze w osobie Jezusa z Nazaretu. On jest pierwszym, w którym dokonuje się ta rzeczywistość królowania Boga. Wszystkie obietnice Boga wobec człowieka zebrane są najpierw w Jego osobie, w Jezusie Chrystusie. On jest całkowicie posłuszny Ojcu. Jest Mu w pełni poddany. Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał (J 4,34). To jest finał rozmowy Jezusa z Samarytanką. Samarytanka pobiegła do miasta, a uczniowie mówią: Rabbi, jedz (J 4,31). On mówi: Mam pokarm, o którym wy nie macie bladego pojęcia – w wolnym tłumaczeniu. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, Ojca, Boga (por. J 4,32.34). To jest Jego jedzenie, to Go buduje, to Go wzmacnia.

Dzieci Królestwa. Radykalne posłuszeństwo

Posłuszeństwo wobec Boga, poddanie Bogu. To jest to, czym On się karmi. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba (J 8,29b). Mateusz, kiedy patrzy na Jezusa, na wydarzenie Jezusa, i szuka słowa, które by mogło Go opisać (kim jest Jezus?), odnosi do Niego słowa Izajasza. To jest przepiękne. Mateusz mówi, że jest słowo, napisane kiedyś przez Izajasza, które czekało na spełnienie w osobie. Słowo wypowiedziane przez proroka czeka na człowieka, w którym się wypełni. Jezus jest człowiekiem, w którym wypełnia się słowo zapowiedziane przez Izajasza. Jakie słowo? Oto mój Sługa. U Izajasza jest wprost: niewolnik.

Oto mój Sługa; którego wybrałem,

Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.

Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom.

Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy

na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie

ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.

W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą

(Mt 12,18-21).

Tyle z Izajasza przytacza Mateusz w odniesieniu do Jezusa – Sługi Boga. Bóg jest Jego królem, Bóg jest Jego panem. Jednocześnie ten Sługa, w miarę jak ten tekst czytamy, ma coraz wyraźniej cechy króla. Ma cechy kogoś, kto rozkazuje narodom. Ma cechy kogoś, komu podporządkowani są wszyscy, a jednocześnie podporządkowany jest mu każdy z osobna, także najsłabszy. Trzcina zgnieciona, knot, który się tli. Każdy człowiek, także w swojej słabości, podlega Mu bez lęku, bo On tej trzciny nie zgniata, nie łamie, nie gasi tego, co się ledwie pali. Właśnie dlatego, że jest Sługą. Jest też do przyjęcia jako ten, który jest królem. Jest tym, do którego należy panowanie. Sługa, który ma rysy królewskie. Ktoś, komu wszystko jest podporządkowane. I tu jest ten niesamowity wymiar Dobrej Nowiny, którą widać przede wszystkim w Jezusie Chrystusie. To Jego radykalne posłuszeństwo Ojcu, radykalne otwarcie się na rzeczywistość królowania Boga w Nim, Jego samego czyni królem. Sprawia, że wszystko jest Mu poddane.

Bp Grzegorz Ryś

Bp Grzegorz Ryś

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Bp Grzegorz Ryś
Bp Grzegorz
Ryś
zobacz artykuly tego autora >

Dzieci Królestwa. Cud zielonej gałązki

Co zrobić by Adwent był czasem owocnym? Jak w pełni zrozumieć orędzie Chrystusa o Królestwie Bożym i co to znaczy być synami Królestwa?

Bp Grzegorz Ryś
Bp Grzegorz
Ryś
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

fragment z książki

Najpierw fragment Izajasza: wyrośnie różdżka z pnia Jessego. To jest tytuł mesjański. Gdy dojdziemy do drugiej części Adwentu, który jest bezpośrednim przygotowaniem do Bożego Narodzenia, to ten czas wyznaczać będzie siedem wielkich antyfon, które Kościół od czasów starożytności kieruje do Jezusa Chrystusa. Jedna z nich nazywa Go, jak słyszeliśmy u Izajasza, różdżką Jessego. A także korzeniem Jessego.

Dzieci Królestwa. Cud zielonej gałązki

Jesse jest ojcem króla Dawida, najważniejszego króla w dziejach Izraela. Jesse to rzeczywiście korzeń tego, co w historii Izraela jest chwalebne, wielkie, wspaniałe. W czasach Izajasza drzewo Jessego – wspaniałe, życiodajne – przedstawiano jako zeschły pień. Nie ma nic, ani pół gałązki. Został suchy, martwy pniak. Tak Izajasz widział dynastię królewską, która miała być źródłemdla Mesjasza, dla potomka Dawida: wyschły pień. Skrajna martwota. Kawałek uschłego drewna nadaje się co najwyżej do pieca. Trzeba naprawdę wiary Izajaszowej, aby mówić o tym, że z kawałka uschłego drewna Bóg może wyprowadzić nowe życie, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Uschły pień, w którym nie ma śladów życia, a z niego wystrzeli zielona różdżka. To jest ta pieśń Izajasza, pieśń chwaląca Boga życia, który może wyprowadzić życie z kompletnej martwoty. Bóg może wystrzelić nowym życiem. Nie wiem, w jakim stanie jesteście i kto siebie widzi w obrazie wyschniętego pnia, ale Słowo nam dzisiaj mówi, że gdy jesteś uschniętym kawałkiem drewna, to wiedz, że Bóg może z ciebie wystrzelić zieloną gałązką.

Bóg ma zdolność wyprowadzania życia z absolutnej martwoty. Spotkanie z Bogiemsłuży właśnie temu. Ta wiara jest nam dziś zadana. Wiara w Boga, który jest w stanie czynić cuda tam, gdzie my już wręcz nie mamy prawa się ich spodziewać. Patrząc na siebie, nie mamy prawa spodziewać się życia, które jest młode, zielone, rozkwitające, ale Bógma taką nadzieję w stosunku do każdego z nas, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy wyglądali na martwych, wyschłych, bez żadnego śladu życia. Bóg wierzy, że może z nas wytrysnąć nowa różdżka, nowe życie. To jest wielka dobra nowina, przepiękna dobra nowina na rekolekcje. Myślę, że każdy z nas jej potrzebuje. Każdy z nas ma w sobie takie obszary, które są martwe. Które kiedyś były żywe, a teraz są martwe, uschnięte, nie ma w nich życia. Bóg mówi dzisiaj: mogę wzbudzić życie z tej martwoty. Przepiękne. Wierzcie w to Słowo, w Boga, który jest zawsze Bogiem życia.

Bp Grzegorz Ryś

Bp Grzegorz Ryś

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Bp Grzegorz Ryś
Bp Grzegorz
Ryś
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap