video-jav.net

7 najpiękniejszych wyznań św. Augustyna

"Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie" – to jedno z popularniejszych zdań św. Augustyna, którym rozpoczyna „Wyznania”. Przeczytajcie, jak ten Święty rozmawiał z Bogiem

Polub nas na Facebooku!


1. Boże mój, zupełnie by mnie nie było, gdyby Ciebie we mnie nie było.


2. W młodości odstąpiłem od Ciebie, Boże mój, i zabłąkałem się, jakże daleko od Twojej ręki, która mogłaby mnie podtrzymać. I stałem się dla siebie ziemią jałową.


3. Ale wyciągnąłeś rękę z wysoka i wydobyłeś duszę mą z tej ciemnej przepaści. Bo przed Tobą płakała nad moją dolą wierna Ci matka moja, bardziej niż płaczą matki nad mogiłami dzieci… I wysłuchałeś ją, Panie, wysłuchałeś, nie pogardziłeś łzami, co rzęsiście spływały z jej oczu na ziemię w każdym miejscu, gdzie się modliła.


4. Bo z Ciebie, Boże, są wszystkie dobra; z Boga mojego – moje ocalenie.


5. Nie jest odległa od nas wszechmoc Twoja, nawet wtedy, gdy my daleko od Ciebie odchodzimy.


6. Przyjmij te wyznania, ofiarę jaką składają moje usta Tobie, który je stworzyłeś i skłoniłeś do tego, by sławiły imię Twoje. Ulecz wszystkie kości moje, aby wołały: Panie, któż podobny Tobie? Ten, kto spowiada się Tobie, nie powiadamia Ciebie o tym, co w nim się dzieje. Oczy Twe bowiem przenikają serce zamknięte.


7. Człowiek może się opancerzyć twardością, ale niczym to jest dla Twojej ręki, która, jeśli chcesz, może każdy pancerz skruszyć – albo dla okazania miłosierdzia, albo dla wymierzenia kary. Nikt nie zdoła się osłonić przed żarem Twym.


Przeczytaj biografię św. Augustyna


Święta Monika – matka św. Augustyna

Św. Monikę, matkę św. Augustyna, patronkę wdów oraz trudnych małżeństw wspomina Kościół katolicki 27 sierpnia. Jej wytrwała wiara i modlitwa wyjednały łaskę nawrócenia i chrztu mężowi oraz synowi Augustynowi, który później stał się świętym i jednym z największych doktorów Kościoła.

Polub nas na Facebooku!

Św. Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście, w Północnej Afryce, w rodzinie głęboko chrześcijańskiej. Jako młoda dziewczyna została wydana za patrycjusza o bardzo trudnym i porywczym charakterze, który był poganinem. Swoją łagodnością, cierpliwością i modlitwami Monika doprowadziła go na krótko przed śmiercią do nawrócenia. W wieku 39 lat została wdową.

Spośród trojga dzieci najwięcej trosk przysparzał jej Augustyn, który w młodości prowadził próżne życie, szukał uciech, miał nieślubne dziecko, dawał posłuch herezjom manichejczyków i pragnął stać się sławny dzięki popisom retorycznym. Łzy i modlitwa matki doprowadziły do nawrócenia syna – Augustyn przyjął chrzest w 387 r. W tym samym roku, w drodze do rodzinnej Tagasty, św. Monika zmarła w Ostii i tam została pochowana.

Jej relikwie w XII w. augustianie przenieśli do Francji. W 1430 r. przeniesiono je po raz kolejny i złożono w kościele św. Augustyna w Rzymie. Tam w osobnej kaplicy spoczywają do dziś. Grób św. Moniki jest szczególnie często nawiedzany przez kobiety, które mają kłopoty małżeńskie albo chcą wybłagać nawrócenie dla swoich dzieci. W słynnych “Wyznaniach” św. Augustyn wspomina matkę w najczulszych słowach, w szczególnie wzruszający sposób opisując chwilę jej śmierci. Wspomnienie św. Moniki do ostatniej reformy kalendarza liturgicznego obchodzono 4 maja. Obecnie przypada ono w przeddzień wspomnienia św. Augustyna.


ca / Warszawa