Leśniów. Matka Boża Patronka Rodzin

Historia Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej nie jest powszechnie znana, ale też niewiele jest faktów historycznych, które wyjaśniałyby historię tego niezwykłego miejsca.

Tomasz Adamski
Tomasz
Adamski
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Świątynia została wybudowana w drugiej połowie XVI wieku obok drewnianej kapliczki postawionej tam przez śląskiego księcia Władysława Opolczyka około dwustu lat wcześniej. Źródła podają, że kaplica była darem wdzięczności za otrzymane łaski. Wracający z Rusi książę bezskutecznie próbował znaleźć źródło, z którego wraz ze swoimi przybocznymi mógłby zaczerpnąć wody dla siebie i swoich koni. Zdesperowany modlił się o odnalezienie źródła przed obrazem Czarnej Madonny, który wiózł ze sobą wraz z drewnianą figurą. To właśnie ta figura stała się później centralnym elementem kaplicy.

Książę niedługo później znalazł źródło strumienia, które sprawiało wrażenie, jakby dopiero wypłynęło na powierzchnię. Od tego momentu najpierw mieszkańcy okolic, a później Polacy z różnych części kraju zaczęli pielgrzymować do tego miejsca i z rąk Maryi, czerpiąc z leśniowskiego źródła, doznawać uzdrowień fizycznych, ale również uzdrowień relacji. Matka Boska Leśniowska jest bowiem uznawana za Patronkę Rodzin.

Lokalny kult z przyczyn historycznych i czysto praktycznych (Leśniów znajduje się ok. 30 kilometrów od Jasnej Góry) jest ściśle związany z nabożeństwem do Matki Boskiej Częstochowskiej. Trasy wielu pielgrzymek na Jasną Górę prowadzą przez Leśniów. Rejestr otrzymanych łask, prowadzony przez urzędujących w sanktuarium paulinów od XVIII wieku zawiera kilkaset historii osób przypisujących doświadczenie nagłej przemiany w swoim życiu Matce Boskiej Leśniowskiej, której figura została ukoronowana równo 50 lat temu w 1967 roku.

Tomasz Adamski

Tomasz Adamski

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Tomasz Adamski
Tomasz
Adamski
zobacz artykuly tego autora >

Święta Lipka. Częstochowa Północy

Powszechnie uznaje się ją za jedno z najważniejszych polskich sanktuariów maryjnych.

Tomasz Adamski
Tomasz
Adamski
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Według danych historycznych kaplica Matki Bożej, która stała w miejscu dzisiejszego sanktuarium została wybudowana w XV w. Sanktuarium było jednak budowane od początku na długo po obrabowaniu i późniejszym zniszczeniu kaplicy, które miało miejsce w okresie reformacji. Wtedy to, w celu odstraszenia lokalnych katolików – wiara Kościoła była bowiem zakazana w państwie pruskim – w miejscu kultu postawiono szubienicę.

Podania ludowe nie są zgodne co do historii kultu Matki Boskiej Świętolipskiej. Wiemy jedynie, że sama nazwa miejscowości wzięła się od lipy, w której koronie nieznany autor umieścił drewnianą figurę Maryi. Przyjmuje się, że był nim świeżo uwolniony skazaniec, który w noc przed egzekucją wyrzeźbił ją w drewnie. Niektóre wersje tej opowieści mówią, że jest to związane z objawieniem mu się Maryi, która osobiście wręczyła mu drewno i narzędzia i poprosiła o wykonanie swojej podobizny. Według tej historii decyzja o ułaskawieniu skazańca miała zostać podjęta właśnie na podstawie cudownego pojawienia się tych narzędzi i prostodusznej odpowiedzi rzeźbiarza, że wszystko to otrzymał od Maryi.

Niemal natychmiast po umieszczeniu figury w koronie lipy rozpoczęły się pielgrzymki potrzebujących i chorych, którzy regularnie otrzymywali od Matki Boskiej Świętolipskiej rozmaite łaski. Jeszcze tuż przed wybuchem reformacji miejsce to cieszyło się wielkim szacunkiem jako miejsce święte i szczególne miejsce działania Matki Bożej. Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht, pielgrzymował w to miejsce z Królewca pieszo i boso.

Również dziś Święta Lipka jest popularnym miejscem pielgrzymkowym. W głównym ołtarzu sanktuarium znajduje się koronowany przez kardynała Wyszyńskiego na życzenie papieża obraz Matki Jedności Chrześcijan. Jest to kopia rzymskiego obrazu Salus Populi Romani, wykonana przez flamandzkiego malarza w pierwszej połowie XVII wieku.

Tomasz Adamski

Tomasz Adamski

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Tomasz Adamski
Tomasz
Adamski
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap