video-jav.net

Co wiesz o Aniołach? Sprawdź się w naszym quizie!

Co oznacza nazwa "anioł"? Którzy aniołowie strzegą drogi do drzewa życia? Sprawdź, co wiesz o anielskim świecie!

Polub nas na Facebooku!

1.Nazwa “anioł” znaczy po prostu:

2. W ujęciu filozoficzno-teologicznym, aniołowie to:

3. Anioł Pański, który zwiastował Pannie Maryi nazywał się:

4. Anioł, który zwiastował Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela to:

5. W Księdze Tobiasza jako Azariasz towarzyszy Tobiaszowi w drodze, chroniąc go przed demonami, a po powrocie uzdrawia jego Ojca. Jest to:

Jest to Archanioł Rafał. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył". W Księdze Tobiasza Rafał przedstawił się, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15)

6. Postawił ich Pan Bóg i miecz z połyskującym ostrzem, by strzegli drogi do drzewa życia

Poprawna odpowiedź to Cheruby. “Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia”. Rdz 3,24

7. Obraz przedstawia:

8. Imię archanioła - Michał znaczy:

“Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć im wojnę.

9. Archanioł ten patronuje: filatelistom, pracownikom łączności, pocztowcom, dyplomatom, pracownikom radia i telewizji.

To Archanioł Gabriel. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę.

10. Archanioł, którego przyzywamy w walce, przeciw siłom zła to:

11. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Kościół obchodzi:

Poprawna odpowiedź to 29 września. Drugi raz Kościół wspomina w liturgii o aniołach 2 października - Święto Aniołów Stróżów.

12. Lucyfer - anioł, który zbuntował się przeciw Panu Bogu. Jego imię oznacza:

Nie tylko potrawy. Quiz 12 pytań na wigilijny stół!

12 pytań - sprawdź swoją wiedzę o Bożym Narodzeniu!

Polub nas na Facebooku!

1. “ W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.” Tymi słowami rozpoczyna się opis narodzenia Pana Jezusa w Ewangelii wg:

2. “Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu…”:

3. Co znaczy słowo “Betlejem”?

4. Komu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego?

5. Pamiątkę narodzin Pana Jezusa obchodzimy:

6. 26 grudnia wspominamy

7. Niedziela po Uroczystości Narodzenia Pańskiego to niedziela:

Święto Świętej Rodziny. W tym dniu wspominamy dzieciństwo i życie ukryte Jezusa w Nazarecie oraz modlimy się za nasze rodziny.

8. Okres Bożego Narodzenia trwa do:

9. Ilu wg Ewangelii św. Mateusza było mędrców ze Wschodu?

Nie wiadomo, przynajmniej nie pisze o tym św. Mateusz.

10. Kto przygotował pierwszą szopkę?

11. 200 rocznicę powstania tej kolędy będziemy obchodzić w 2018 roku.

12. Kolędę tę śpiewamy na melodie w rytmie poloneza: