Papież zachęca Polaków do niesienia nadziei

Do niesienia całemu światu nadziei zbawienia zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

Polub nas na Facebooku!

“Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, jak mówi św. Paweł: „W nadziei już jesteśmy zbawieni”. Rzeczywiście przez chrzest Chrystus uczynił nas uczestnikami swego zmartwychwstania. Już teraz w nadziei możemy cieszyć się nowym życiem. Ożywiani Duchem Świętym bądźcie zawsze świadkami i nosicielami tej nadziei wobec ludzi i wobec całego stworzenia! Niech Bóg wam błogosławi!” – powiedział papież.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

W wysłuchanym przed chwilą fragmencie Listu do Rzymian (8,19-27), apostoł Paweł przypomina nam, że stworzenie jest wspaniałym darem, który Bóg złożył w naszych rękach, abyśmy mogli wejść w relację z Nim i rozpoznać w nim ślad Jego planu miłości. Jednak człowiek zrywając komunię z Bogiem traci swoje pierwotne piękno i doprowadza do oszpecenia wszystkiego wokół siebie. Wszystko, co wcześniej odsyłało do Ojca Stworzyciela i Jego nieskończonej miłości, teraz nosi smutny i przygnębiający znak ludzkiej pychy i zachłanności.

Jednakże Pan nie zostawia nas samych i nawet w tym ponurym obrazie daje nam nową perspektywę wyzwolenia, powszechnego zbawienia. Św. Paweł, zachęcając nas do usłyszenia jęków całego stworzenia, podkreśla, że nie jest to bezowocne, żałosne narzekanie, lecz odgłosy cierpienia, z którego narodzi się nowe życie. W nadziei wiemy, że jesteśmy zbawieni przez Pana i już teraz jest nam dane podziwiać i smakować, w nas i w tym, co nas otacza, znaki zmartwychwstania, które jest nowym stworzeniem. Przeżywamy czas oczekiwania, czas tęsknoty, która wykracza poza teraźniejszość. Z pomocą przychodzi nam Duch Święty, tchnienie naszej nadziei, który przenika jęki i oczekiwania naszych serc i już teraz objawia nam nowe niebo i nową ziemię, jakie Pan przygotowuje dla ludzkości.


st (KAI) / Watykan

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Franciszek: strzeżmy się wygórowanych ambicji

„Niech Pan da nam łaskę świętego wstydu w obliczu pokusy ambicji, która dotyka każdego, nawet wspólnotę kościelną” – zachęcił papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. W swojej homilii Ojciec Święty nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Mk 9,30-37), w którym Pan Jezus zapowiadając swą mękę wezwał uczniów do pokory i służby jedni drugim.

Polub nas na Facebooku!

Franciszek zauważył, że już w pierwszym dzisiejszym czytaniu (Syr 2,1-11) jesteśmy zachęcani, by przygotować swą duszę na doświadczenia, bo wszyscy jesteśmy kuszeni. Z kolei uczniowie słysząc z ust Jezusa zapowiedź Jego męki bali się Go zapytać. Papież zauważył, że ulegli pokusie nie wypełnienia swojej misji. Dodał, że również Pan Jezus był kuszony, najpierw na pustyni trzy razy przez diabła, następnie przez Piotra, kiedy zapowiadał swoją śmierć. Ale czytany dziś fragment Ewangelii mówi o jeszcze innym rodzaju pokusy: uczniowie posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy i zamilkli, kiedy Jezus zapytał ich, o czym rozmawiali w drodze. Zamilkli, bo było im wstyd.

„Ale byli to dobrzy ludzie, którzy chcieli iść za Panem, służyć Panu. Ale nie wiedzieli, że droga służby dla Pana nie była taka łatwa, to nie była jak zaciągnąć się do jakiejś instytucji, stowarzyszenia dobroczynnego, żeby czynić dobro – to było coś całkiem innego. Obawiali się tego. Była też pokusa światowości: od pierwszych chwil Kościoła aż do tej pory, działo się to, dzieje i będzie się działo. Pomyślmy chociaż o walkach w parafiach: «Chcę być prezesem tego stowarzyszenia, wspiąć się nieco». „Kto jest tutaj najważniejszym? Kto jest najważniejszym w tej parafii? Nie, ja jestem ważniejszy niż ten, a tamten nie, bo coś zrobił» …, cały łańcuch grzechów” – podkreślił Ojciec Święty.

Franciszek dodał, że pokusa, ta często prowadzi do obmawiania innych i nie omija duchownych, którzy chcą zyskać „lepszą” parafię, czy wspiąć się po szczeblach kariery, co sprawia, że stają się ludźmi „światowymi”. Dlatego zawsze, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, musimy prosić o łaskę wstydu. Pan Jezus odrzuca bowiem taką logikę i mówi: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi. Papież poprosił o modlitwę w intencji Kościoła, aby Pan nas bronił od ambicji, światowości, od tego czucia się ważniejszymi od innych.

„Niech Pan da nam łaskę wstydu, tego świętego wstydu, kiedy kuszeni znajdujemy się w takiej sytuacji: «Czyż jestem zdolny, aby tak myśleć? Widząc mojego Pana na krzyżu, chcę Go wykorzystywać dla własnej kariery?». I niech nam da łaskę prostoty dziecka: zrozumienia, że uczeń może pójść tylko drogą służby … A może, chyba ostatnie pytanie: «Panie, służyłem Ci przez całe życie. Przez całe życie byłem ostatnim. A teraz co?». Powiedz sobie «Jestem sługą nieużytecznym»” – zakończył swoją homilię papież.


st (KAI) / Watykan

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap