Nowenna do Serca Jezusa. Modlimy się za osoby zranione w Kościele

9 dni przed Uroczystością rozpoczynamy nowennę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od 10 do 18 czerwca modlimy się w intencji osób zranionych w Kościele.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

11 czerwca 1899 roku Boskiemu Sercu Pana Jezusa zawierzono całą ludzkość. Akt ten zalecił Kościołowi papież Leon XIII. W stulecie tego wydarzenia papież Jan Paweł II przypomniał, że “zbliżenie się do Chrystusa w tajemnicy Jego Serca pozwala nam zatrzymać się w tym niejako centralnym, a zarazem po ludzku najłatwiej dostępnym punkcie objawiania miłosiernej miłości Ojca, które stanowiło centralną treść mesjańskiego posłannictwa Syna Człowieczego”.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzimy w piątek po oktawie Bożego Ciała. W tym roku będzie Uroczystość ta przypada 18 czerwca, stąd w środę, 10 czerwca, rozpoczyna się Nowenna do Serca Jezusa.

Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do wspólnej modlitwy. Chcemy w czasie tej Nowenny szczególnie modlić się za osoby, które w Kościele doznały jakichkolwiek zranień.

Każdego dnia poniżej znajdzie się aktywny link do rozważań. Kolejne części Nowenny będą ukazywać się także na naszych mediach społecznościowych codziennie o godzinie 8.

 


DZIEŃ 1. – 10 czerwca


DZIEŃ 2. – 11 czerwca


DZIEŃ 3. – 12 czerwca


DZIEŃ 4. – 13 czerwca


DZIEŃ 5. – 14 czerwca


DZIEŃ 6. – 15 czerwca


DZIEŃ 7. – 16 czerwca


DZIEŃ 8. – 17 czerwca


DZIEŃ 9. – 18 czerwca


 

PRZYGOTUJ SIĘ DO UROCZYSTOŚCI Z CYKLEM “33 UDERZENIA SERCA”

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

3 modlitwy idealne na czas matury

Szukasz duchowego wsparcia przed sesją? Chciałbyś przed Panem Bogiem pozbierać myśli przed maturą? Módl się o wstawiennictwo tych świętych!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!


MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU PRZED EGZAMINEM

Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów i Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich studiach (moich egzaminach).

Ty wiesz, z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy zaangażowaniu w egzaminy i jak łatwo popaść w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia.

Ty, który byłeś wspierany cudownie przez Boga w studiach i w egzaminach, aby zostać dopuszczonym do święceń kapłańskich, wyproś u Pana światło dla mojego umysłu i siłę dla mojej woli.

Ty, który w tak konkretny sposób doświadczyłeś matczynej pomocy Maryi, Matki Mądrości, proś Ją za mnie, żebym mógł przezwyciężyć szczęśliwie wszystkie trudności w studiach (w najbliższych egzaminach).

Łączę moją ufność w Twoją opiekę z mocnym postanowieniem, by żyć jak człowiek naprawdę wierzący. Amen.


MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. RITY O JASNOŚĆ WIARY I MĄDROŚĆ

O Boże wieczny i wspaniały, Ty obdarzyłeś stworzenie harmonią i wszelkimi łaskami. Ty jesteś źródłem światła i nadziei, Ty napełniłeś nasz rozum jasnością wiary. Bądź łaskaw napełnić mój umysł światłem Twojej mądrości, tak abym umiał rozproszyć wątpliwości i grzech. Ty, który czynisz elokwentnym język młodzieńców, poucz i mój język, i obdarz moje usta Twym błogosławieństwem. Daj mi przenikliwość rozumienia, umiejętność uczenia się, łatwość tłumaczenia.

Niepokalana Dziewico Maryjo, Stolico Mądrości, bądź moją pośredniczką. Wstawiaj się za mną również i ty, św. Rito z Cascia, abym, będąc prowadzony światłem wiary, mógł zmierzać ku temu źródłu mądrości, jakim jest bojaźń Boża i w ten sposób dojść do doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…


MODLITWA PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO O MĘSTWO W PRZECIWNOŚCIACH

Można się zdumiewać tak licznymi trudnościami, przeciwnościami i cierpieniami, których doświadczyłeś w swoim życiu, św. Stanisławie, a mimo to nie zrażałeś się niczym w dążeniu do obranego celu. Chociaż wielu starało się przeszkodzić ci w tym, tobie wystarczyło jasne odczytanie woli Bożej, by nie poddać się żadnym naciskom. Uczyłeś, że nikt nie wyznaje Chrystusa lepiej, jak ten, kto idzie za Nim poprzez przeciwności.

Pomóż mi naśladować cię w moich cierpieniach i trudach życiowych. Wypraszaj mi łaskę, abym nigdy nie załamał się z ich powodu, nie wycofał z raz obranego celu. Abym nie zważał na ludzkie języki, podstępy czy wszelkie skierowane przeciw mnie działania.

Ucz mnie cierpliwości, wytrwałości i prawdziwego męstwa w przeciwnościach; pokładania nadziei w Bogu, że skoro chce On uczynić przeze mnie coś dobrego, to również pomoże mi w doprowadzeniu moich wysiłków do szczęśliwego końca.

Kiedy ogarną mnie ciemności, wypraszaj mi łaskę zrozumienia, że każde Boże dzieło spotyka się ze znakiem sprzeciwu; że skoro nasz Pan, Jezus Chrystus stał się znakiem sprzeciwu dla dzieci tego świata, doświadczają go również wszyscy ci, którzy go naśladują. Niech więc żadne przeciwności nie zawrócą mnie w podążaniu za Panem i służeniu Mu.

Ucz mnie twojej miłości do Jezusa cierpiącego i Jego Bolesnej Matki. Święty Stanisławie, bądź mi nauczycielem prawdziwego męstwa. Amen.


 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap