33 uderzenia Serca

Serce to centrum osobowości, to jest to, kim dany człowiek jest. To osoba z całym bagażem doświadczeń – dobrych i złych. Czytając i śpiewając litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wpatrujemy się w Serce Boże, Serce Wcielonego Syna. Kolejne wezwanie, niczym odsłony kolejnych tajemnic, mówią nam, jakie to Serce jest.

Szymon Hiżycki OSB
Szymon
Hiżycki OSB
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

W czerwcu zapraszamy na rozważania wezwań Litanii do Serca Pana Jezusa. Z każdym dniem będą ukazywać się kolejne krótkie teksty.

 

Pomódl się Litanią do Serca Pana Jezusa (kliknij)Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.


Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami. 

Szymon Hiżycki OSB

Szymon Hiżycki OSB

Benedyktyn, najmłodszy opat w powojennej historii Tyńca, doktor teologii, specjalista z zakresu starożytnego monastycyzmu. Miłośnik literatury klasycznej i Ojców Kościoła.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Szymon Hiżycki OSB
Szymon
Hiżycki OSB
zobacz artykuly tego autora >
MODLITWA

Akt zawierzenia i dziękczynienia

Boże, zawierzam Ci siebie, bym nie bał się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej drodze życia

Polub nas na Facebooku!

Boże naszych ojców.
Boże Patriarchów i Proroków, Apostołów i Męczenników.
Boże wszystkich świętych.

Dziękuję Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się nie nuży i nie zniechęca.
Dziękuję za to, że w Jezusie obiecałeś być z nami przez wszystkie dni
– aż do skończenia świata.
Dziękuję za to, że w Matce Twojego Syna dałeś Kościołowi Matkę.
Dziękuję za to, że byłeś ze mną w radosnych i trudnych chwilach mego życia.
Dziękuję za to, że w Twoich świętych dałeś mi opatrznościowych przewodników
na drodze do świętości.

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro.
Twojej Opatrzności zawierzam siebie – cząstkę Twojego Kościoła – abym był solą ziemi,
w prostocie żyjąc Ewangelią, był świadkiem prawdy, która wyzwala.

Zawierzam Ci siebie, bym nie bał się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem
na każdej drodze życia. Bym niosąc mój krzyż zachował ufność,
że na mojej drodze krzyżowej nie jestem sam.

Zawierzam Ci moją rodzinę, by była silna wiarą i bogata w miłość,
która nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
która wszystko znosi i wszystko przetrzyma.

Zawierzam wszystko i z serca wołam: Opiekuj się mną, Opatrzności nasza!

Boże przedwieczny. Do Ciebie należy czas i wieczność.
Powierzam Twojej Opatrzności losy moje i moich bliskich.
Nie opuszczaj nas – nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie.
Prowadź nas – nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami.
Mów do nas – nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania.
Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze.

Amen.

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap