Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 4.]

W kolejnym, czwartym dniu nowenny, modlitwą ogarniamy naszą Ojczyznę, aby trwając w wierności Bogu i Ewangelii, wiodła wszystkich ludzi ku prawdziwej szczęśliwości.

Reklama

DZIEŃ 4.
6 września 2021


Stefan kard. Wyszyński – orędownik spraw Kościoła i narodu

Z Ewangelii według św. Łukasza
Łk 19, 41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Wprowadzenie

Od dzieciństwa życie Księdza Prymasa naznaczone było różnorakim cierpieniem: wpierw śmierć ukochanej matki, potem trudny okres seminarium, ciężka choroba, czas okupacji hitlerowskiej, wreszcie trzyletnie internowanie. Mimo tych doświadczeń kardynał Wyszyński nie utracił ufności w moc Bożą, która z najtrudniejszej sytuacji może wyprowadzić dobro. Podczas swojego ingresu do Warszawy w 1949 roku wypowiedział słowa: „Nie jestem politykiem ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale jestem ojcem waszym duchowym, Pasterzem i Biskupem dusz waszych”. Starał się być wierny temu programowi, który sam nakreślił.

Reklama
Reklama

Jako biskup Warszawy i Prymas Polski miał na względzie przede wszystkim dobro Kościoła i Ojczyzny. Jedną ze szczególnych jego cech była dalekowzroczności, dzięki której mądrze i roztropnie prowadził powierzoną sobie wspólnotę. Zdawał sobie też sprawę, jak wielkim zagrożeniem jest komunizm, mający za cel m.in. ateizację i wyrugowanie Kościoła z przestrzeni publicznej. W 1950 roku zawarł Porozumienie z ówczesną władzą, w którym Państwo komunistyczne obiecywało m.in. uszanowanie religii w szkołach oraz zezwolenie na wydawanie prasy katolickiej. Z perspektywy czasu napisał: „Dlaczego doprowadziłem do «Porozumienia»? Byłem od początku i jestem nadal zdania, że Polska, a z nią i Kościół święty, zbyt wiele utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie pozwolić na dalszy jej upływ”.

Przed aresztowaniem, we wrześniu 1953 roku, wypowiedział słowa, które wielu Polakom pomogły kształtować postawę mężnego patriotyzmu: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

Z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego

Człowiek przez rodzinę i miejsce swego urodzenia związany jest ze swoją Ojczyzną. Związek ten jest bardzo silny. Bóg dla zachowania ładu i porządku w świecie pragnie, aby istniała tajemnicza więź człowieka z rodziną, ze środowiskiem, z Ojczyzną. Związek z Ojczyzną kształtuje się przez wszystko: przez pierwsze słowa w ojczystym języku szeptane przez matkę nad kołyską dziecka i pierwsze słowa, które ono wypowiada: «Mama, tata», przez pierwsze śpiewy, które słyszy w dzieciństwie, przez najbliższe otoczenie, z którym zapoznaje się, otwierając coraz szerzej oczy na wielki Boży świat.

Reklama
Reklama

Więź z Ojczyzną pogłębia się przez obyczaje i zwyczaje rodzinne, przez wychowanie uspołeczniające, wiążące człowieka z szerszą społecznością – Narodem, który ma swoje dzieje, historię bolesną lub też radosną. (…) Więź z Ojczyzną jest tajemnicą, którą możemy określić jako prawo natury, najbardziej podstawowe i najświętsze ze wszystkich praw przyrodzonych. Prawo, które uszanować muszą wszyscy!

Intencja i modlitwa

W kolejnym, czwartym dniu nowenny, modlitwą ogarniamy naszą Ojczyznę, aby trwając w wierności Bogu i Ewangelii, wiodła wszystkich ludzi ku prawdziwej szczęśliwości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Reklama

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Wejrzyj, prosimy Cię, na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Sługo Boży Stefanie Wyszyński, orędowniku spraw Kościoła i narodu – przyczyń się za nami.


opracował ks. dr Maciej Radzikowski

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę