Nasze projekty
fot. Archiwum Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża / Instytut Prymasowski / Stacja7

Nowenna przed beatyfikacją [DZIEŃ 2.]

W drugim dniu nowenny naszą modlitwą chcemy objąć sprawy Kościoła w Polsce. Niech nie zabraknie światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego, aby także dziś głosić Ewangelię Chrystusową.

Reklama

DZIEŃ 2.
4 września 2021


Stefan kard. Wyszyński – miłujący Kościół Boży

Z Ewangelii według św. Marka Mk 16, 15-18

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Wprowadzenie

Po zdaniu matury Stefan Wyszyński w 1920 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Czas, na jaki przypadła jego formacja seminaryjna nie był łatwy, brakowało bowiem wówczas nie tylko żywności, lecz także ubrań, środków sanitarnych, podręczników. Święcenia kapłańskie miały odbyć się w czerwcu 1924 roku, jednak diakon Wyszyński na kilka dni przed nimi trafił do szpitala z poważnym zapaleniem płuc. Ostatecznie święcenia kapłańskie przyjął sam w kaplicy katedry włocławskiej dnia 3 sierpnia 1924 roku – w dzień swoich 23. urodzin. Po latach tak wspominał tamten dzień: „Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian (…) powiedział do mnie: «Proszę księdza! Z takim zdrowiem to chyba trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń». Tak się wszystko układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał wówczas miejsce”.

Reklama
Reklama

Po swoich święceniach ks. Stefan Wyszyński udał się z prymicyjną Mszą św. na Jasną Górę, by zawierzyć Maryi swoje kapłaństwo. Jak sam powie po latach: „Pojechałem na Jasną Górę, aby mieć Matkę, aby stanęła przy każdej mojej Mszy św., jak stanęła przy Chrystusie na Kalwarii”. Taki był początek jego kapłańskiej służby w Kościele.

W 1946 roku został mianowany przez Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. Funkcję tę pełnił do swojej śmierci w 1981 roku.

Z nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego

Jak ogień, który miłośnie obejmuje wszystko, co ma ogrzać, tak płomienie Ducha Świętego delikatnie objęły i przeniknęły do głębi serc Apostołów. Dopiero wtedy stali się zdolni, aby iść na wszystek świat i przepowiadać wszelkiemu stworzeniu, że Bóg jest Miłością. (…) Zaczęli żyć, aby przekazywać innym miłość, którą posiedli. Tajemnica miłości nie na tym polega, że człowiek czerpie z obfitości Boga miłość dla siebie, ale na tym, że ją przekazuje dalej…

Reklama
Reklama

Chrystus jest Pośrednikiem miłości Ojca ku światu. My także przekazujemy miłość, którą Ojciec pragnie przez nas udzielić innym. Bóg „szuka” sposobu, jak obdarzyć człowieka swoją niedotykalną i nieosiągalną miłością. I oto znajduje sposób konkretny – posługuje się ludzkim sercem i ludzką miłością. – Może właśnie moją? – Kościół jest „nadprzyrodzoną organizacją miłości” nie tylko ze względu na konstytucyjną formę swego istnienia, ale również ze względu na organizację przekazywania miłości, obdzielania ludzi Bożą miłością. Dlatego Kościół naucza: Miłuj Boga! Miłuj bliźniego! Bierz z miłości Boga, abyś umiał miłować braci! Miłość Boża przynagla nas.

Intencja i modlitwa

W drugim dniu nowenny naszą modlitwą chcemy objąć sprawy Kościoła w Polsce, zwłaszcza prosić o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Niech nie zabraknie światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego, aby także dziś głosić Ewangelię Chrystusową.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Reklama

Módlmy się.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Wejrzyj, prosimy Cię, na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

Sługo Boży Stefanie Wyszyński, miłujący Kościół Boży – przyczyń się za nami.


opracował ks. dr Maciej Radzikowski

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę