Nasze projekty
Reklama
fot. Nemesia Production/unsplash.com

„Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie”. Litania Narodu Polskiego

"W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci".

Reklama

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników,
Nad ludem zawsze wiernym Tobie,
Jezu nieskończenie miłosierny,
Jezu nieskończenie mocny,
Jezu, nadziejo nasza,

O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny,
Święty Wojciechu, Patronie Polski,
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy,
Święty Jozafacie, Patronie Rusi,
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian,
Święty Ottonie, Apostole Pomorza,
Święta Jadwigo, Patronko Śląska,
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi,
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów,
Święty Stanisławie kostko, Patronie młodzieży,
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę,
Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie,
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich,
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej,
Święty Florianie, Patronie Krakowa,
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia,
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy,
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego,
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa,
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego,
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy,
Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski,
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński,
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka,
Święta Kingo, Patronko górników,
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej,
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami, męczennikami sandomierskimi,
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc,
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca,
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej,
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów…

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwątpienia,
Od podszeptów zdrady,
Od gnuśności naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawiści i złości,
Od wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rządzących krajem,
Winy kierujących ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojców i matek naszych,
Winy całego Narodu polskiego,

Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie..
Głos krwi żołnierzy naszych,
Płacz matek i żon,
Płacz wdów i sierot,
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski,
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny,
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi,
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego,
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych,
Brzęk pękających kajdan naszych,

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy,
Miłość Polski, Ojczyzny naszej,
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność,
Wszystkie dary Ducha Świętego,
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi,
Wolność, chwałę, szczęście i pokój..

Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. Amen.

Antyfona: W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

źródło: adonai.pl

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę