Nasze projekty

Modlitwa do św. Jakuba. 7 modlitw na różne okazje

Szczególnie w Roku Jubileuszowym warto bliżej zaprzyjaźnić się ze św. Jakubem Apostołem. Prośmy go w modlitwie o wstawiennictwo w ważnych dla nas sprawach.

Reklama

ZOBACZ TEŻ: Rozpoczynamy rok św. Jakuba. Wyślij swoją intencję!


Modlitwa za Kościół (kolekta mszalna)

Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał krew za Chrystusa, niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Modlitwa o siłę do walki

O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego Chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym; Ty, którego imię jest symbolem wojny i zwycięstwa: uproś dla nas siłę i ukojenie w niekończących się wojnach tego życia, abyśmy stale i wytrwale krocząc za Panem Jezusem, mogli być zwycięzcami w walkach i zasłużyli, aby otrzymać koronę zwycięscy w Raju. Amen.

Reklama
Reklama

Modlitwa o ratunek

Święty Jakubie, Patronie nasz, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie i moich bliskich swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach naszych.

Proszę Cię, wyjednaj mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogi Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.


Modlitwa przed pielgrzymką

Ojcze, który jesteś w niebie, nasze życie doczesne jest ciągłym pielgrzymowaniem. Ty okazujesz miłosierdzie tym, którzy Cię kochają i nigdy nie jesteś z dala od tych, którzy Cię szukają. Wysłuchaj, prosimy, naszej modlitwy za tych, którzy udają się  na szlak pielgrzymi św. Jakuba, Apostoła.

Reklama
Reklama

Przez Twojego Syna udziel im darów Ducha Świętego, aby ożywił ich wiarę, wzmocnił ich nadzieję i rozpalił w nich  ogień Swojej miłości. Spraw, by bezpiecznie dotarli do celu swej podróży, a pielgrzymka, którą rozpoczynają niech ich doprowadzi do spotkania z Tobą w niebie.


Modlitwa do patrona imienia

Święty Jakubie, którego imię noszę, Patronie mój, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.


Litania do św. Jakuba

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Reklama

Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty , Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami.
Królowo Męczenników – módl się za nami.

Święty Jakubie Apostole – módl się za nami.
Synu Zebedeusza – módl się za nami.
Bracie świętego Jana Apostoła – módl się za nami.
Gotowy na wezwanie Pana – módl się za nami.
Powołany przez Jezusa na ucznia – módl się za nami.
Wybrany Apostołem – módl się za nami.
Opuszczający wszystko dla Jezusa – módl się za nami.
Synu gromu – módl się za nami.
Uprzywilejowany przez swego Mistrza – módl się za nami.
Świadku wskrzeszenia córki Jaira – módl się za nami.
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb – módl się za nami.
Obecny przy Przemienieniu Pańskim – módl się za nami.
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu – módl się za nami.
Świadku męki i śmierci Jezusa – módl się za nami.
Wiemy Chrystusowi aż do końca – módl się za nami.
Prześladowany dla Jezusa – módl się za nami.
Głowo Kościoła Jerozolimskiego – módl się za nami.
Jaśniejący wiarą i pobożnością – módl się za nami.
Przyjacielu Chrystusa – módl się za nami.
Znoszący wzgardę i poniżenie – módl się za nami.
Doskonały w ubóstwie – módl się za nami.
Przykładzie gorliwości apostolskiej – módl się za nami.
Niestrudzony pielgrzymie – módl się za nami.
Opiekunie wdów i sierot – módl się za nami.
Pełen miłości bliźniego – módl się za nami.
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi – módl się za nami.
Pozyskujący go dla Chrystusa – módl się za nami.
Ścięty mieczem za wiarę – módl się za nami.
Pierwszy męczenniku wśród apostołów – módl się za nami.
Wspierający rycerzy w walce z wrogami – módl się za nami.
Patronie zakonu rycerskiego – módl się za nami.
Opiekunie pielgrzymów – módl się za nami.
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem – módl się za nami.
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem – módl się za nami.
Patronie Portugalii i Hiszpanii – módl się za nami.
Patronie naszej parafii – módl się za nami.
Patronie naszego farnego kościoła – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Nowenna do św. Jakuba

 

I. Modlitwa wstępna

Kłaniamy się Tobie, święty Jakubie Apostole, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, byś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają skuteczne wstawiennictwo w niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i po¬mnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Przygotowujemy się w naszej parafii do koronacji Jej obrazu. Pomóż nam kochać Maryję, słuchać Jej i Ją naśladować.

Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Jakubie Apostole, abyś nas w życiu wspomagał i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy przychodzą tutaj, przed Twój ołtarz, lub na innym miejscu zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy wielbiąc Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Weź nas w opiekę św. Jakubie Apostole,
Niech nas twa prośba od złego chroni.

II. Modlitwa przeznaczona na dany dzień Nowenny

Dzień I (16 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Jezus był dla Ciebie wszystkim. Módl się za mną, abym też mógł z czystym sercem powiedzieć do Zbawiciela: „TYŚ JEST MYM WSZYSTKIM”.

Dzień II (17 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Jak dobre było twe serce, gdyż poświęciłeś je całkiem Jezusowi najwyższemu Dobru. Uproś mi u Niego dobre serce, które mu się całkiem poświęci i pokocha wszystkich ludzi ze względu na Niego.

Dzień III (18 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Jak małe są wszystkie me cierpienia w porównaniu z tym, co przeszedłeś z miłości do twego Boskiego Oblubieńca. Pomóż mi, abym znosił cierpliwie wszystkie me cierpienia z miłości do Niego i przyjął z oddaniem Jego świętą wolę.

Dzień IV (19 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Uproś mi u Jezusa łaskę, abym z miłości do Niego odczuwał nawet radości przy cierpieniach.

Dzień V (20 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Spraw przez twe wstawiennictwo, abym zwyciężył nad wszystkimi pokusami ku chwale Jezusa Chrystusa, wielkiego Zwycięzcy nad złem.

Dzień VI (21 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Chcę kochać Jezusa z całego serca. Uproś mi, abym jednak jeszcze raz zaczął od początku kochać Go z całego serca.

Dzień VII (22 lipca
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Który jesteś tak głęboko kochany przez Boga, raduję się wraz z Tobą z wielkiej mocy, której Bóg ci udzielił ku chwale Swego Imienia, ku zbudowaniu Kościoła świętego i ku wynagrodzeniu twych zasług, które zdobyłeś sobie w życiu i śmierci.

Dzień VIII (23 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Cieszę się szczególnie z twej wielkości, twej czystości, twej wielkoduszności i twej wierności, którą wykazałeś wobec Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii, która zarówno w niebie jak i na ziemi została tak wspaniale nagrodzona.

Dzień IX (24 lipca)
Święty Jakubie, chwalebny Apostole i męczenniku! Przyciągnięty twą wspaniałą łaskawością, proszę cię ze względu na twe wielkie i doskonałe zasługi, o udzielenie mi tej łaski, której pokornie od ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i z pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego.

III. Modlitwy końcowe

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

P: Módl się za nami św. Jakubie Apostole
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych

Módlmy się:
Ufni w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecamy się tobie Święty Jakubie Apostole, prosząc gorąco, abyś wejrzał na nas wzywających twej pomocy i opieki. Spójrz na te prośby przeróżne, które Ci z ufnością przedstawiamy,i zapisz je głęboko w Twym sercu, byśmy mogli otrzymać to wszystko, o co, przez wstawiennictwo Twoje u Boga błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę