Litania do Imienia Jezus

Jezu najcierpliwszy, najposłuszniejszy, Jezu cichy i pokornego serca – zmiłuj się nad nami!

Polub nas na Facebooku!

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca –
Jezu, jasności światła wiecznego –
Jezu, królu chwały –
Jezu, słońce sprawiedliwości –
Jezu, Synu Maryi Panny –
Jezu najmilszy –
Jezu przedziwny –
Jezu, Boże mocny –
Jezu, Ojcze na wieki –
Jezu, wielkiej rady zwiastunie –
Jezu najmożniejszy –
Jezu najcierpliwszy –
Jezu najposłuszniejszy –
Jezu cichy i pokornego serca –
Jezu, miłośniku czystości –
Jezu, miłujący nas –
Jezu, Boże pokoju –
Jezu, dawco żywota –
Jezu, cnót przykładzie –
Jezu, pragnący dusz naszych –
Jezu, Boże nasz –
Jezu, ucieczko nasza –
Jezu, Ojcze ubogich –
Jezu, skarbie wiernych –
Jezu, dobry pasterzu –
Jezu, światłości prawdziwa –
Jezu, mądrości przedwieczna –
Jezu, dobroci nieskończona –
Jezu, drogo i życie nasze –
Jezu, wesele Aniołów –
Jezu, królu Patriarchów –
Jezu, mistrzu Apostołów –
Jezu, nauczycielu Ewangelistów –
Jezu, męstwo Męczenników –
Jezu, światłości Wyznawców –
Jezu, czystości Dziewic –
Jezu, korono Wszystkich Świętych –

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego –
Od gniewu Twego –
Od sideł szatańskich –
Od ducha nieczystości –
Od śmierci wiecznej –
Od zaniedbania natchnień Twoich –
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego –
Przez Narodzenie Twoje –
Przez Dziecięctwo Twoje –
Przez najświętsze życie Twoje –
Przez trudy Twoje –
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją –
Przez krzyż i opuszczenie Twoje –
Przez omdlenie Twoje –
Przez śmierć i pogrzeb Twój –
Przez Zmartwychwstanie Twoje –
Przez Wniebowstąpienie Twoje –
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu –
Przez radości Twoje –
Przez chwałę twoją –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; † daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Modlitwa żony

Święta Rita wycierpiała wiele jako żona i matka, jeszcze zanim została zakonnicą. Dziś wzywana jest na pomoc w sytuacjach beznadziejnych a zwłaszcza w obliczu dramatów w małżeństwie i rodzinie.

Polub nas na Facebooku!

O święta Rito, ty będąc posłuszna ro­dzicom zgodziłaś się na stan małżeński i stałaś się prawdziwym wzorem małżon­ki chrześcijańskiej. Oto staję przed tobą. by otworzyć me serce, które potrzebuje pomocy Boga i twojej opieki.

Ty, któraś przez wiele lat cierpiała niezasłużenie w życiu małżeńskim, uproś dla mnie u Pana potrzebną mi siłę, abym mogła być wierna Bogu i mojemu mężo­wi. Zaopiekuj się nami, uświęcaj naszą pracę, błogosław każdy nasz zamiar, aby wszystko było na chwałę Boga i dla na­szego dobra.

Niech nic nigdy nie niszczy naszej zgo­dy. Niech dom nasz będzie obdarzany po­myślnością, święta Rito, niech go strzegą aniołowie pokoju, niech nie będzie w nim nieporozumień, lecz niech króluje miłość; ta miłość, która łączy dwa serca, która wiąże dwie dusze zbawione przez Krew Chrystusa.

Przedstaw Panu tę modlitwę, o święta Rito, i spraw, abyśmy, ja i mój maż pew­nego dnia mogli chwalić Boga w niebie. Amen.

 

Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap