video-jav.net

Litania do Imienia Jezus

Jezu najcierpliwszy, najposłuszniejszy, Jezu cichy i pokornego serca – zmiłuj się nad nami!

Polub nas na Facebooku!

Litania do Imienia Jezus
Jezu najcierpliwszy, najposłuszniejszy, Jezu cichy i pokornego serca – zmiłuj się nad nami!

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca –
Jezu, jasności światła wiecznego –
Jezu, królu chwały –
Jezu, słońce sprawiedliwości –
Jezu, Synu Maryi Panny –
Jezu najmilszy –
Jezu przedziwny –
Jezu, Boże mocny –
Jezu, Ojcze na wieki –
Jezu, wielkiej rady zwiastunie –
Jezu najmożniejszy –
Jezu najcierpliwszy –
Jezu najposłuszniejszy –
Jezu cichy i pokornego serca –
Jezu, miłośniku czystości –
Jezu, miłujący nas –
Jezu, Boże pokoju –
Jezu, dawco żywota –
Jezu, cnót przykładzie –
Jezu, pragnący dusz naszych –
Jezu, Boże nasz –
Jezu, ucieczko nasza –
Jezu, Ojcze ubogich –
Jezu, skarbie wiernych –
Jezu, dobry pasterzu –
Jezu, światłości prawdziwa –
Jezu, mądrości przedwieczna –
Jezu, dobroci nieskończona –
Jezu, drogo i życie nasze –
Jezu, wesele Aniołów –
Jezu, królu Patriarchów –
Jezu, mistrzu Apostołów –
Jezu, nauczycielu Ewangelistów –
Jezu, męstwo Męczenników –
Jezu, światłości Wyznawców –
Jezu, czystości Dziewic –
Jezu, korono Wszystkich Świętych –

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego –
Od gniewu Twego –
Od sideł szatańskich –
Od ducha nieczystości –
Od śmierci wiecznej –
Od zaniedbania natchnień Twoich –
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego –
Przez Narodzenie Twoje –
Przez Dziecięctwo Twoje –
Przez najświętsze życie Twoje –
Przez trudy Twoje –
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją –
Przez krzyż i opuszczenie Twoje –
Przez omdlenie Twoje –
Przez śmierć i pogrzeb Twój –
Przez Zmartwychwstanie Twoje –
Przez Wniebowstąpienie Twoje –
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu –
Przez radości Twoje –
Przez chwałę twoją –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”; † daj nam, prosimy, uczucie swej Boskiej miłości, * abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7 

 

“Modlitwa duszy rozmiłowanej” św. Jana od Krzyża

"Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać całym sercem swego Boga?" Poznajcie niezwykłą modlitwę, której autorem jest św. Jan od Krzyża

Polub nas na Facebooku!

"Modlitwa duszy rozmiłowanej" św. Jana od Krzyża
"Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać całym sercem swego Boga?" Poznajcie niezwykłą modlitwę, której autorem jest św. Jan od Krzyża

Boże mój, Panie i Oblubieńcze!

 

Jeśli wspomnienie moich grzechów nie pozwala Ci nadal spełniać tego o co Cię proszę, niech się dzieje Twoja wola, którą kocham ponad wszystko. Okaż swoją dobroć i miłosierdzie, abyś był w nich poznany.

A jeśli, o Panie, czekasz na moje czyny, aby przez nie spełnić moje prośby, udziel mi ich i wypełnij je we mnie; daj również cierpienia, jakich pragniesz i niech się dzieje Twoja wola! Jeśli zaś nie czekasz na moje czyny, czego oczekujesz, najmiłościwszy Boże, czemu zwlekasz?

Jeśli łaska, o którą Cię przez Twego Syna proszę, wynika z Twego miłosierdzia, weź moją nicość, której pragniesz, a daj mi skarby, których również pragniesz dla mnie. Któż może się uwolnić ze swej nędzy i nicości, jeśli Ty go nie podniesiesz do siebie czystością Twej miłości, o Boże mój? Jakże się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony w nędzy, jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś?

 

Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego raduję się, bo nie zawiedziesz mej ufności! Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać całym sercem swego Boga?

Moje są niebiosa i moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje, i sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie! Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, i czego jeszcze szukasz? Wszystko jest twoje i wszystko dla ciebie.