fot. Cathopic

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim w wyznawaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie Cię prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronieni.

Reklama

Kyrie, eleison.
Chryste, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Przenajświętszy, Oświecicielu świata.

Święta Trójco jedyny Boże, w trzech osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko,
Święta Trójco jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą,
Święta Trójco jedyny Boże, który jako Ojciec, opatrznością wszystko rządzisz,
Święta Trójco jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi,
Święta Trójco jedyny Boże, obrońco nasz i zapłato nasza wieczna,
Święta Trójco jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia,
Święta Trójco jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi
panującymi,
Święta Trójco jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka,
Święta Trójco jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej zawsze
przyjmujesz,

Reklama
Reklama

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Przez wszechmocność Twoją, Boże Ojcze Stworzycielu nasz,
Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją Synu Boży, Zbawicielu nasz,
Przez oświecenie Twoje, Duchu Święty, Pocieszycielu nasz,
Przez przyczynę Przenajświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, prosimy niegodne stworzenia Twoje.


Abyśmy Ciebie, Boga i Pana naszego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i miłowali, wysłuchaj nas Panie!
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali,
Abyśmy zgodę i pokój pomiędzy pany i ludem chrześcijańskim sprawować i pomnażać raczył,
Abyś wszystkie kraje od wszelkich plag sprawiedliwości Twojej zachować raczył, w
Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twego przyjąć raczył.

Reklama
Reklama

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, odpuść nam Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!
Boże, usłysz nas, Boże wysłuchaj nas!
Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim w wyznawaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie Cię prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronienie. Miłosierny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie Twe okazujesz, pokornie Cię prosimy, okaż miłosierdzie Twoje wszystkim ludom, a duszom wiernych zmarłych daj odpoczynek wieczny.
Amen.

Akt uwielbienia Trójcy Przenajświętszej.
Oddaję Ci cześć i wielbię Cię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą, którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Wielbię Cię i błogosławię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą, którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą, którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki.
Amen.

Reklama

Źródło: https://swietywojciech.legnica.pl/

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę