3 mało znane modlitwy Jana Pawła II

Wiele razy w treść swoich przemówień, homilii i dokumentów Jan Paweł II wplatał słowa modlitwy. Oto 3 nieznane modlitwy, które zostawił nam Papież Polak.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ Z KANY GALILEJSKIEJ

Dziś patrzymy w Twoje oczy, o Matko!
O Maryjo, któraś wiedziała w Kanie Galilejskiej, że wina nie mają (por. J 2, 3). O Maryjo! Przecież Ty wiesz o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje serca narodu oddanego Tobie na tysiąclecie „w macierzyńską niewolę miłości…”

Powiedz Synowi!
Powiedz Synowi o naszym trudnym „dziś”. Powiedz o naszym trudnym „dziś” temu Chrystusowi, którego przyszliśmy zaprosić w całą naszą przyszłość. Ta przyszłość zaczyna się „dziś” — i zależy od tego, jakie będzie nasze „dziś”.
W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, rzekłaś do sług, wskazując na Chrystusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Wypowiedz te słowa i do nas.
Wypowiadaj je wciąż! Wypowiadaj je niestrudzenie! O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku…
Ty spraw — abyśmy w tym naszym trudnym „dziś” Twojego Syna słuchali. Żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. I uczynek po uczynku. Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Do kogóż pójdziemy? On ma słowa życia wiecznego! (por. J 6, 68).
Ewangelia jest radością trudu — i jest równocześnie trudem radości, trudem zbawienia.

O Matko! O Matko! Pomóż nam przejść z Ewangelią w sercu poprzez nasze trudne „dziś” w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa. Pomóż nam przejść poprzez nasze trudne „dziś” w tę przyszłość, w którą zaprosiliśmy Chrystusa, Księcia Pokoju!

z homilii w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, 1983


MODLITWA DO MARYI, MATKI NADZIEI

Maryjo, Matko nadziei, bądź z nami na naszych drogach!

Naucz nas głosić Boga żywego;
pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących,
wprowadzali pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy;
wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii, pewni, że plan Ojca się wypełni.

Jutrzenko nowego świata, okaż się Matką nadziei i czuwaj nad nami!
Czuwaj nad Kościołem w Europie:
niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii;
niech będzie autentycznym miejscem komunii;
niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji i służby Ewangelii nadziei
dla pokoju i radości wszystkich.

Królowo pokoju, strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia!
Czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami:
niech ufnie zdążają drogą jedności
jako zaczyn zgody na kontynencie.

Czuwaj nad młodzieżą,
nadzieją przyszłego świata;
niech wielkodusznie odpowiada
na wezwanie Jezusa.

Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody:
niech podejmują budowanie wspólnego domu,
w którym szanować się będzie godność i prawa każdego.

Maryjo, daj nam Jezusa! Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go!
On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości.
On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele!

Z Tobą mówimy: «Przyjdź, Panie Jezu!» (Ap 22, 20).
Niech nadzieja chwały wlana przez Niego w nasze serca
przynosi owoce sprawiedliwości i pokoju! 

Z adhortacji Ecclesia in Europa, 2003

 

MODLITWA ZA MŁODYCH

Panie Jezu Chryste,
zachowaj tych młodych ludzi w Twojej miłości.
Pozwól, aby usłyszeli Twój głos
i uwierzyli w to, co mówisz,
bowiem tylko Ty masz słowa życia.
Naucz ich, jak wyznawać ich wiarę,
obdarzać innych ich miłością i nadzieją.
Uczyń ich przekonującymi świadkami Twojej Ewangelii
w świecie tak bardzo potrzebującym
Twojej zbawczej łaski.
Uczyń z nich nowy lud błogosławieństw,
aby mogli być solą dla ziemi i światłością dla świata
na początku trzeciego chrześcijańskiego tysiąclecia!

Maryjo, Matko Kościoła, chroń i prowadź
tych młodych ludzi dwudziestego pierwszego wieku.
Zachowaj nas blisko Twojego matczynego serca. Amen.

Homilia podczas mszy św. kończącej XVII ŚDM W Toronto, 2002

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Litania do Uśmiechniętej Pani

"Maryjo, której uśmiech leczy wszystkie serca rany, której uśmiech dostrzega serce nawrócone, której uśmiech przenika tę ziemię, Maryjo, o której nigdy za wiele". Litania do Pani Uśmiechniętej to modlitwa ułożona przez ks. Jerzego Szymika. Związana jest ona z wizerunkiem Matki Bożej Uśmiechniętej, której sanktuarium znajduje się w Pszowie.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża,
Matko bez zmazy pierworodnej poczęta,
Matko Dziewicza,
Matko Wniebowzięta,
Matko Odkupiciela,
Matko nasza,
Matko, której obraz przodkowie nasi przynieśli z Jasnej Góry,
Matko o jasnym obliczu,
Matko wielbiona tu od wieków życiem, sercem i pieśniami,
Matko serdeczna, Opiekunko ludzi,
Matko o sercu, które zna głos dzieci,
Matko, łask Szafarko,
Matko pomocy nieustającej,
Matko różańca świętego,
Królowo Anielska o skroni uwieńczonej różami,
Niepokalana, śliczna Jutrzenko,
Ufności wątpiących,
Do której w smutku wołamy,
Pod której płaszcz się uciekamy,
Którą tysiąc razy pozdrawiamy,
Której uśmiech leczy wszystkie serca rany,
Której uśmiech dostrzega serce nawrócone,
Której uśmiech przenika tę ziemię,
Która płaszczem uśmiechu bronisz Śląsk przed złem całym,
Królowo nad doliną Odry,
Złoty kluczu do Morawskiej Bramy,
Źródło otuchy pomiędzy Śnieżką a Karpat szczytami,
Niewiasto, na której głowie wieniec z gwiazd dwunastu,
Uboga, której zrabowano wszystkie klejnoty i wota,
Przebaczająca Matko miłosierdzia,
Panno Maryjo, która nas błogosławisz swym Synaczkiem,
Matko Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej i Jastrzębskiej,
Matko Pojednania kultur i narodów,
Matko Niemców, Czechów i Polaków,
Panno wierna, któraś pomagała wracać z powstań i wojen,
Matko dobrej śmierci, poległych żołnierzy i górników,
Uzdrowienie chorych dusz i ciał naszych,
Matko dobrych intencji pątników,
Orędowniczko powołań kapłańskich i zakonnych,
Nieprzyjaciółko wszelkiej herezji i grzechu każdego,
Maryjo, o której nigdy za wiele,
Córo Twego Syna,
Pełna łaski,
Dziewico posłuszna,
Chwały ikono,
Służebnico Pańska,
Gwiazdo zaranna,
Mieszkanie Mądrości,
Matko żyjących,
Początku Kościoła,
Znaku nadziei,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się. Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia, † udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę…

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap