Nasze projekty

Maryja Niepodległa [7]: Wychowawczyni narodów

Największym nieszczęściem i zagrożeniem dla bytu i wolności narodu jest oderwanie od Boga i lekceważenie Jego praw. Prymas mówił: Chociaż byśmy mieli stracić wszystko w naszej Ojczyźnie – musimy zachować wiarę w Boga (…). Powtarzam, możemy stracić wszystko, byle nie to! Były czasy, gdyśmy nie mieli ani chleba, ani domu, ani żadnej rzeczy, ale mieliśmy […]

Maryja Niepodległa [6]: Zadania dla nas

Aby całej odpowiedzialności za naszą wolność nie zrzucać na Maryję, Prymas Wyszyński wezwał wszystkich ludzi dobrej woli ustanawiając dzieło Pomocników Matki Kościoła: „Pragnę dziś otworzyć swoje serce przed Wami, aby Wam odsłonić tajemnicę mocy trwania Kościoła Chrystusowego w Ojczyźnie naszej. Pragnę Wam wyznać swoją wiarę w to, że tę moc trwania zawdzięczamy obecnej w Misterium […]

Maryja Niepodległa [5]: Pokój dla świata

Dlaczego pomimo wysiłków tylu międzynarodowych organizacji, tylu spotkań, deklaracji, umów – ciągle nie ma na świecie pokoju, miłości i jedności? „To nie są tylko slogany i słowa. To jest owoc wielkiej pracy, trudu i wysiłku, z którego powstaje ład i porządek, uznanie go świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie i w sercu. Pokój buduje się przez […]

Maryja Niepodległa [4]: Obrończyni prześladowanych

Prymas Tysiąclecia wyjaśniając sens naszego przymierza z Maryją mówił, że nie jest ono tylko ubezpieczeniem naszej wiary, ale i wyrazem odpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła. „Pragniemy nie tylko dla nas wolności dzieci Bożych w słodkiej niewoli u Matki i pragniemy nie tylko chrześcijańskich dziejów naszej Ojczyzny w drugim tysiącleciu, w całkowitej wierności Bogu i Kościołowi, […]

Maryja Niepodległa [3]: Potrzebujemy Jej

Z woli Boga wszyscy potrzebujemy Matki Bożej. Ksiądz Prymas mówił z pokorą: „Potrzebujemy Jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy Jej, jak płuca potrzebują powietrza, serce – krwi i  miłości, stopy – oparcia, oczy – światła, usta – pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki, nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. […]

Maryja Niepodległa [2]: Zależność, która uwalnia

Dzieje Polski od samego początku związane były z Najświętszą Maryją Panną. Jej imienia wzywali pisarze i  poeci. Polscy rycerze pod Jej sztandarem walczyli o wolność. Prymas Tysiąclecia wytrwale prowadził nasz naród po śladach tej wielkiej miłości do Matki Bożej. Mówił: „I dziś wiara i nadzieja nasza nie ustały. Miłość doświadczona w ogniu dziejowych prób jeszcze […]

Maryja Niepodległa [1]: Drogowskaz do wolności

Kardynał Stefan Wyszyński umiłowania Ojczyzny uczył się już w dzieciństwie. Od początku życia wolność Ojczyzny była jego tęsknotą. „Nocą mój ojciec, zabierał mnie nieraz w odległe lasy. Jechało z nim zawsze razem kilku miejscowych zaufanych gospodarzy. Stawiali krzyże na drogach i różnych kopcach [upamiętniających powstańców styczniowych]. Wracaliśmy w zupełnym milczeniu, nigdy nie wolno było o […]

Maryja Niepodległa

Prawdziwą wolność tak człowiek, jak i naród – targany różnymi doświadczeniami i przeciwnościami – osiąga na drodze całkowitego oddania się Bogu. Tylko w tej perspektywie jesteśmy w stanie odkryć zarówno istotny sens naszych historycznych doświadczeń, jak i  ich znaczenie dla całej rodziny ludzkiej. Korzystając z wolności, należy odkryć nie tylko historyczne jej znaczenie, ale przede […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę