Nasze projekty

Maryja Niepodległa [30]: Miłująca

Prawdziwa wolność nie jest wolnością „od”: przemocy, niewoli, nienawiści, ale jest dyspozycją „do”: miłowania, wzajemnej troski i pomocy. W czasie uroczystości milenijnych w Warszawie partyjni aktywiści zwiezieni z różnych stron Polski zablokowali uliczki Starego Miasta. Podpici skandowali: „Nie przebaczamy”. A Prymas w katedrze św. Jana mówił: „Będziesz miłował bliźniego swego. I to każdego! Tego, co […]

Maryja Niepodległa [29]: Ostoja sprawiedliwości

Prawdziwa wolność ma nie tylko wymiar polityczny, ale także społeczny i moralny. Los ludzi pracujących zawsze był bliski prymasowi Wyszyńskiemu.  Ostrzegał przed złudzeniami, że dla poprawy bytu i sytuacji społecznej wystarczą jedynie zmiany ustrojowe. Potrzebne są głębsze zmiany – potrzeba odrodzenia sumień. „Zmieniają się rządy, zmieniają się ustroje. Zmieniają się ludzie i hasła, nie ustaje […]

Maryja Niepodległa [28]: Stawiająca nam wzory

Historia Kościoła i  narodu znaczona jest nie tylko doniosłymi wydarzeniami, ale także obecnością wielkich ludzi. Należy do nich również Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację czekamy. Ludzie święci są dla nas czytelnymi drogowskazami do Boga. Warto zapytać: Czego uczy nas życie Prymasa Tysiąclecia? Bóg był dla prymasa Wyszyńskiego wszystkim. Wyraża to jego biskupie […]

Maryja Niepodległa [27]: Najgłębiej zjednoczona z Trójcą

Początek państwa polskiego historia wiąże z  faktem chrztu naszego narodu – w  imię Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego. Warto o tym pamiętać teraz, gdy radujemy się 100-leciem odzyskania niepodległości. Sakrament chrztu świętego przyjmują konkretni ludzie. Dlatego nie tylko każdy z nas jest odpowiedzialny za miłość wszczepioną w nasze serca przez Trójcę Świętą, ale cały […]

Maryja Niepodległa [26]: Matka

Od kobiety-matki tak wiele zależy w rodzinie, w miejscu zamieszkania i pracy. Świadomość godności kobiety ma wielkie znaczenie w życiu społecznym i narodowym. Aby uchronić się od współczesnych zagrożeń w tej dziedzinie, trzeba wracać do  planu Boga, który stworzył mężczyznę i niewiastę. Ta odmienność nie oznacza niższości czy podrzędności. Prymas Wyszyński uczył: „Człowiek – mężczyzna […]

Maryja Niepodległa [25]: Ukazująca prawdę

Jaka jest prawda o nas Polakach? Jesteśmy narodem o szlachetnej duchowości, przywiązanym do  wiary, do  tradycji rodzimej, zdolnym do wielkich ofiar w obronie Ojczyzny. To prawda. Ale nie brakuje nam słabości, które można nazwać wadami narodowymi. Jakie one są? W Jasnogórskich Ślubach Narodu Prymas Tysiąclecia przywołuje: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i  rozwiązłość. Przezwyciężenie tych wad […]

Maryja Niepodległa [24]: Orędowniczka

My Polacy bardzo czcimy Maryję, jako Królową. Szukamy Jej, jako Matki obecnej w trudach naszego życia. Ona rozumie wszystkie nasze problemy, zna wszystkie rany, nawet te nikomu nieznane. Doskonale odczytywał to Prymas Tysiąclecia.Wierzył, że Maryja jest zawsze obecna w życiu Kościoła, zawsze jest przy swoim Synu żyjącym w nas. Nie mylimy się ufając Maryi, bo […]

Maryja Niepodległa [23]: Rozbudzająca odwagę

Naród żyjący w lęku, zastraszony, nigdy nie będzie wolny. Fakt odzyskania niepodległości przez Polskę przed stu laty wskazuje na  nieujarzmionego ducha Polaków. Znakomitym świadkiem tej prawdy jest Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Mówił: „Podkreślam słowo: wolność. Jest ono tak potężne, że nawet człowiek zamknięty na klucz w więzieniu – jeszcze nie przestaje być wolny, jeszcze […]

Maryja Niepodległa [22]: Światło nadziei

Nadzieja jest światłem w życiu człowieka i narodu. Podobnie, jak niemożliwe jest na ziemi życie bez światła i ciepła słońca, tak człowiek nie może żyć bez nadziei. Kardynał Wyszyński przypominał, że największym niebezpieczeństwem dla człowieka jest oderwanie od Boga i utrata sensu życia: „Aby zrozumieć sens własnego życia, trzeba się wspiąć wysoko, aż do myśli […]

Maryja Niepodległa [31]: Matka Chrystusa żyjącego w nas

Najgłębszym wyrazem świętowania Jubileuszu odzyskania niepodległości Ojczyzny jest świętowanie obecności pośród nas Boga żywego. W  Komunii świętej przyjmujemy żyjącego Chrystusa. Prymas Tysiąclecia mówił o potrzebie tej jedności w Nim: „Eucharystyczna obecność Chrystusa – to obecność całego Jezusa Chrystusa – z Duszą i Ciałem, Bóstwem i Człowieczeństwem (…). Nie ma zatem większego zbliżenia i większej jedności […]

Maryja Niepodległa [21]: Nasza matka

Podczas Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Polska ma w tym swój udział. Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, wraz z całym Episkopatem Polski bardzo o to zabiegali. Jest rzeczą oczywistą, że nie tylko w naszej Ojczyźnie Kościół przyzywał obecności i pomocy Matki Chrystusowej od początku swego istnienia. Zanim Ojciec Święty […]

Maryja Niepodległa [20]: Oblubienica Ducha Świętego

Świadectwo wielkich wydarzeń i postaci wpisanych w naszą historię potwierdza, że niemożliwe jest głębokie odrodzenie człowieka czy narodu bez pomocy Ducha Świętego, który uzdalnia do  przemiany i  nawrócenia. Przypomnijmy choćby wydarzenie z pierwszej pielgrzymki do  Polski Ojca Świętego Jana Pawła II, który wołał w stolicy: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę