MARYJA NIEPODLEGŁA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
,,Myślę, że nie zdołamy uratować świata żadną inną siłą, tylko tą jedną jedyną– miłością dnia codziennego”

Maryja Niepodległa [30]: Miłująca

Zmiana ustroju i władzy niekoniecznie oznacza zmianę losu zwykłego człowieka

Maryja Niepodległa [29]: Ostoja sprawiedliwości

Święci nie pragną, abyśmy ich podziwiali, ale byśmy szli do Boga ich śladami.

Maryja Niepodległa [28]: Stawiająca nam wzory

O ile łatwiej byłoby nam żyć z tą świadomością, że nigdy nie jesteśmy samotni, że jest z nami Bóg w Trójcy Świętej.

Maryja Niepodległa [27]: Najgłębiej zjednoczona z Trójcą

Potrzeba matczynej czułości

Maryja Niepodległa [26]: Matka

Mamy w charakterze na tyle siły duchowej by podjąć walkę z wadami narodowymi

Maryja Niepodległa [25]: Ukazująca prawdę

Pod Twoją obronę uciekamy się!

Maryja Niepodległa [24]: Orędowniczka

Wyzwól nas z lęków!

Maryja Niepodległa [23]: Rozbudzająca odwagę

Życie bez osobowej relacji z Bogiem, staje się puste i pozbawione sensu

Maryja Niepodległa [22]: Światło nadziei

Eucharystia w najgłębszy sposób jednoczy nas z Chrystusem, ale także między sobą

Maryja Niepodległa [31]: Matka Chrystusa żyjącego w nas

Potrzebujemy Maryi tak jak Chrystus jej potrzebował.

Maryja Niepodległa [21]: Nasza matka

Bez przyjścia Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z lęku.

Maryja Niepodległa [20]: Oblubienica Ducha Świętego