#3: Współdziałaj z Bogiem. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Spotkanie z Bogiem wydobywa człowieka z chaosu skupienia na sobie.

Tomasz
Tlałka OSPPE
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Bóg czeka na współdziałanie. Może jesteśmy i my niekiedy przymuszeni i wszystko w nas opiera się przeciwko temu współdziałaniu. Ale w uległości i w drodze poznajemy sens współdziałania człowieka z Bogiem.
– kardynał Stefan Wyszyński

 

Rozważanie na trzeci piątek Wielkiego Postu:

Droga Krzyżowa Chrystusa Pana jest dramatem upadku ludzkości. Św. Augustyn definiował grzech, jako miłość własną posuniętą aż do pogardy Bogiem. Jednak to Droga Krzyżowa naszego Pana jest również powstaniem ludzkości i jej ratunkiem. Wydobywa ona z człowieka zarówno brutalność, nienawiść, jak i dobro płynące z faktu, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak było z Szymonem z Cyreny – gdy został przymuszony do dźwigania krzyża razem z Jezusem.

W filmie Mela Gibsona „Pasja” jest taka scena, gdy Chrystus upada pod ciężarem krzyża, podtrzymuje Go Szymon z Cyreny i właśnie wtedy ich spojrzenia głęboko się spotykają. To spotkanie wydobyło z Szymona pragnienie pójścia za Jezusem nie tylko TĄ Drogą Krzyżową, ale również pójścia za Zmartwychwstałym, czego domyślamy się z Pism Nowego Testamentu (por. Rz 16,13). 

Czy człowiek potrafi pomóc Bogu, skoro wszystko ma od Boga? Spotkanie z Bogiem wydobywa człowieka z chaosu skupienia na sobie. Gdy Bóg stworzył człowieka – zostało napisane, że tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Łacina przetłumaczyła to na słowo inspitawit. Bóg zainspirował człowieka i uczynił go nie tylko kimś kto pomaga, ale jest współdziedzicem. Przypomnijmy sobie Samarytankę, którą Jezus spotkał przy studni Jakuba. Powiedział do niej: Daj mi pić (por. J 4). Prosząc ją o wodę, sam jej daje o wiele więcej. I tak było z Szymonem – przymuszony do „pomocy” Bogu, sam otrzymał nieporównanie więcej – sens i zbawienie. Spójrzmy na to jeszcze inaczej. Michał Wilk, krakowski biblista powiedział, że Bóg jest jak horyzont mojej egzystencji (K. Rahner): ja idę w Jego stronę, coraz bliżej i bliżej (…). Ale gdy popatrzę w tył, z pewnej perspektywy, to mówię: cały czas był ze mną… Gdy ja Mu pomagam, tak naprawdę On pomaga mi.

Szczególną formą współdziałania z Bogiem jest współczucie. Niektórzy bibliści greckie słowo ekklesia tłumaczą jako społeczność wywołanych. I taką też jest Weronika. Została wywołana z tłumu, aby w delikatny sposób pomóc Jezusowi. Wywołało ją współczucie. Szymona przymus, a ją współczucie. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy o Abrahamie: Bóg powierzył mu swój zamysł, jego serce pozostaje w harmonii ze współczuciem Pana dla ludzi i ośmiela wstawiać się za nimi z odważną ufnością (p. 2571) i dalej, że Bóg powołuje Mojżesza, aby go posłać, aby go włączyć w swoje współczucie, w swoje dzieło zbawienia (p. 2575). Piękne! Współczuć to mieć serce w harmonii z Sercem Boga!

Ksiądz Prymas Wyszyński mówi: Jest to wzruszające zdarzenie. Człowiek zdolny jest do uczuć szlachetnych. Umie współczuć. Jakie szczęście, że współczuł z Bogiem. Człowieka stać na to, by współczuć z Bogiem. Jest to chyba najlepszy dowód, jego wspólnoty z Bogiem, jego Bożego pochodzenia. (…) Jest coś Boskiego w każdym współczuciu, w każdej dobroci, w każdym przejawie serca, w każdym akcie miłości, na które się zdobywamy. To może czynić tylko człowiek.

 

Zapraszamy do rozważań Męki Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia.

 

Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński:

SŁUCHAJ NA: SPOTIFY | Apple Music
 


Dzięki materiałom audio z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, możemy dziś rozważać Mękę Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia.

W każdy piątek Wielkiego Postu poprzez krótkie rozważania o. Tomasza Tlałki OSPPE, będziemy zapraszać do wsłuchania się w słowa Prymasa Tysiąclecia, by wraz z nim towarzyszyć Chrystusowi na Drodze Krzyża.

Tomasz Tlałka OSPPE

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Tomasz
Tlałka OSPPE
zobacz artykuly tego autora >

#2: Daj się podźwignąć. Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Jezus jest więcej niż „Znawcą ludzkiej psychologii” – On jest Bratem. Nie leczy zza biurka, ale uczestniczy w moim i twoim życiu.

Tomasz
Tlałka OSPPE
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Jak bardzo ludzki jest ten Bóg. Jak głębokim jest Znawcą psychologii ludzkiej, jak bardzo jest braterski. Jak bardzo można zaufać temu upadłemu Bogu. Jak można się wesprzeć na Nim, by nas podźwignął. To potęga Boga, podźwignęła Jezusa – Człowieka

– kard. Stefan Wyszyński

 

Rozważanie na drugi piątek Wielkiego Postu: 

Psychologia to nauka zajmująca się procesami zachodzącymi w ludzkiej psychice oraz ich wpływem na ludzkie zachowanie. Bada więc jakąś przestrzeń w głębi człowieka. Psychologia to też taka dziedzina nauki, która kiedyś stanowiła część filozofii. Ta ostatnia sięga do pytań najistotniejszych, dąży do poznania istoty rzeczy, zadaje ostatecznie pytanie: kim jestem? Jaki jest sens mojego istnienia? Zajmuje się pytaniami, które w dotykają najgłębszych ludzkich przeżyć i sfer życia.

W psychoterapii oprócz fachowej wiedzy, chyba najważniejszym jest zdolność do budowania relacji pomiędzy psychologiem i pacjentem. Psycholog wpierw słucha… Słuchałem kiedyś zapis audio wykładów dwóch pań psycholog. Jedna i druga miały fachową wiedzę. Jedna doskonale nazywała rzeczy po imieniu, ale budziła we mnie lęk, wstyd, jej wiedza mnie „zabijała”. Druga również fachowo prowadziła wykład, ale ważniejsze było jak mówiła, jak tą wiedzę przekazywała – jej głos był ciepły, nawiązywała serdeczną relację ze słuchaczami. Nigdy jej nie widziałem na własne oczy, ale po głosie było słychać, że jest starszą, ciepłą panią… Mówiła z miłością. Już sam sposób jej mówienia był lekarstwem. Budziła otwartość serca i poczucie akceptacji.

Ksiądz Prymas mówi: Jak bardzo Brat nasz, Jezus Chrystus upodobnił się do nas. Jak głęboką odznacza się miłością ku nam, że nawet w tym obrazie, choć sam bez grzechu – staje się nam podobnym. Oraz: Jak głębokim jest Znawcą psychologii ludzkiej, jak bardzo jest braterski. Jak bardzo można zaufać temu upadłemu Bogu. Jak można się wesprzeć na Nim, by nas podźwignął.

Kardynał Wyszyński nazywa Jezusa „Znawcą ludzkiej psychologii”. Dlaczego? Bo Bóg stał się człowiekiem – nie jest kimś obcym, nie jest kimś dalekim, sam ma psychikę, sam czuł lęk, emocje, miał uczucia, przeżywał cierpienie… Ciekawe, że gdy Ewangeliści mówią, że Jezus uzdrawiał, to używają też słowa terapeuto – terapia (por. Mk 1,34). Zachowywał się również jak terapeuta. Np. gdy uzdrowił trędowatego: Zbliżył się do Niego trędowaty i, upadając na kolana, prosił Go: “Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.  Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: “Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. (Mk 1, 40nn). Co robi najpierw? Wpierw w swoim sercu przeżywa cierpienie trędowatego – zdjęty litością. Następnie – zanim wypowie słowo oczyszczenia – dotyka go. Wyobraźmy sobie człowieka trędowatego pokrytego zaropiałymi strupami i ranami. On go DOTYKA, łamie barierę obrzydzenia, wstrętu, który okazywało choremu tak wielu ludzi. Dotykiem mówi: nie brzydzę się ciebie, przyjmuję cię… Czy sam ten gest nie jest uzdrawiający duszę, a nie tylko oczyszczający ciało z trądu?

Jezus jest więcej niż „Znawcą ludzkiej psychologii” – On jest BRATEM. Nie leczy zza biurka, ale uczestniczy w moim i twoim życiu. Nie przeżył jakiegoś tam i kiedyś tam cierpienia, ale moje cierpienie na krzyżu, mój krzyż, moje cierpienia psychiczne, fizyczne, emocjonalne, moje odrzucenia i zranienia…

 

Zapraszamy do rozważań Męki Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia.

Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński:

 

SŁUCHAJ NA: SPOTIFY | Apple Music

 


Dzięki materiałom audio z archiwum Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, możemy dziś rozważać Mękę Chrystusa wsłuchując się w głos Prymasa Tysiąclecia.

W każdy piątek Wielkiego Postu poprzez krótkie rozważania o. Tomasza Tlałki OSPPE, będziemy zapraszać do wsłuchania się w słowa Prymasa Tysiąclecia, by wraz z nim towarzyszyć Chrystusowi na Drodze Krzyża.

Tomasz Tlałka OSPPE

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Tomasz
Tlałka OSPPE
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap