Wiktor Szymborski Wiktor
Szymborski

Biografia

Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się dziejami średniowiecznej kultury religijnej.