Nasze projekty

Anna Mielecka

Katecheza specjalna. Czy parafie podołają?

Trudno nie zauważyć aktualnej dyskusji na temat zmniejszenia godzin religii w szkole, umieszczania tej lekcji na początku albo na końcu dnia czy wreszcie – zrezygnowania z ocen na tym przedmiocie. Rozmawiamy o realiach różnych szkół, o frekwencji na zajęciach, braku lub nadmiarze nauczycieli. Nie słyszałam do tej pory ani słowa o tym, jaki jest pomysł […]

Wyjątkowe lekcje religii, katechezy specjalne. Jak to wygląda w Polsce?

Początek roku szkolnego, początek roku katechetycznego. Uczniowie, rodzice, nauczyciele kompletują podręczniki, ołówki. W każdej diecezji katecheci spotykają się na Mszy św. z księdzem biskupem, planują nowy rok katechetyczny, konkursy dla uczniów, nowe formy pracy duszpasterskiej. Jedni przekonują drugich, że podręczniki do nowej podstawy programowej są lepsze niż te stare, są i tacy, którzy za wszelką […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę