Papież: nigdy wcześniej Biblia nie była tak dostępna dla wszystkich

Do refleksji nad czasem i nawróceniem zaprosił papież w rozważaniach przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański". Franciszek nawiązał również do Niedzieli Słowa Bożego, którą dzisiaj obchodzimy. "Nigdy wcześniej Biblia nie była tak dostępna dla wszystkich: we wszystkich językach, a teraz także w formach audiowizualnych" - mówił.

Polub nas na Facebooku!

Tradycyjnie papież nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Mk 1, 14-20) i zauważył, że zaprasza on do refleksji nad dwoma zasadniczymi tematami: czasem i nawróceniem.

Czas należy rozumieć jako okres trwania historii zbawienia dokonanego przez Boga a czas „wypełniony” to ten, w którym to zbawcze działanie osiąga swój punkt kulminacyjny, gdy Bóg posłał swojego Syna na świat, a Jego królestwo stało się bardziej niż kiedykolwiek „bliskie”. Jednakże zbawienie wymaga nawrócenia. Chodzi o zmianę mentalności i przemianę życia, by nie iść już za wzorcami świata, ale za wzorcem Boga, którym jest Jezus – wskazał Franciszek.

Ojciec Święty podkreślił, że dla każdego z nas czas, w którym możemy przyjąć odkupienie, jest krótki: jest to czas trwania naszego życia na tym świecie. Dlatego każda chwila naszego istnienia jest cennym czasem, aby miłować Boga i bliźniego, i w ten sposób wejść do życia wiecznego.

Niech Maryja Dziewica pomoże nam przeżywać każdy dzień, każdą chwilę jako czas zbawienia, w którym Pan przechodzi obok nas i powołuje nas do pójścia za Nim. I pomoże nam nawrócić się z mentalności świata na mentalność miłości i służby – powiedział papież.

 

“Oby nigdy nie zabrakło nam radości zasiewania Ewangelii”

Papież Franciszek nawiązał również do Niedzieli Słowa Bożego, którą obchodzimy. Zauważył, że wielkim darem naszych czasów jest ponowne odkrycie Pisma Świętego w życiu Kościoła “na wszystkich poziomach”.

Nigdy wcześniej Biblia nie była tak dostępna dla wszystkich: we wszystkich językach, a teraz także w formach audiowizualnych i cyfrowych – mówił.

PRZECZYTAJ: Papież o Słowie Bożym. “To list miłosny napisany dla nas przez Boga”

Przywołał również słowa św. Hieronima, który “mówi, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”I odwrotnie, to Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, który umarł i zmartwychwstał, otwiera nasze umysły na zrozumienie Pism. Dzieje się to przede wszystkim w liturgii, ale także wtedy, gdy modlimy się sami lub w grupach, zwłaszcza Ewangelią i psalmami. Dziękuję i wspieram parafie w ich nieustannych wysiłkach, aby wychowywać do słuchania Słowa Bożego. Oby nigdy nie zabrakło nam radości zasiewania Ewangelii! – powiedział Ojciec Święty – powiedział papież.

 

Problemy zdrowotne papieża

Z powodu nawrotu rwy kulszowej papież Franciszek nie weźmie udziału w planowanych na najbliższe dni wydarzeniach. Zaplanowane na poniedziałek 25 stycznia spotkanie z korpusem dyplomatycznym zostało przełożone, a popołudniowym nieszporom na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Bazylice św. Pawła będzie przewodniczył kardynał Kurt Koch, stojący na czele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

ZOBACZ: Papież ma nawrót rwy kulszowej. Nie weźmie udziału w planowanych wydarzeniach

 

kh/KAI/Stacja7

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Papież o Słowie Bożym. “To list miłosny napisany dla nas przez Boga”

„Nie rezygnujmy ze Słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny: czytając je, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego Ducha” – stwierdził papież w homilii, którą podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej z okazji Niedzieli Słowa Bożego odczytał abp Rino Fisichella. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji zastąpił Franciszka, który z powodu nawrotu rwy kulszowej nie mógł sprawować publicznie Eucharystii.

Polub nas na Facebooku!

Nawiązując do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Mk 1, 14-20) Ojciec Święty zaznaczył, że motywem przewodnim przepowiadania Jezusa była prawda: „Bóg jest blisko”. Dlatego powinna być ona stałym elementem życia i przepowiadania chrześcijańskiego. Przed wszystkim trzeba uwierzyć i głosić, że Bóg zbliżył się do nas, że zostaliśmy obdarzeni łaską, «dostąpiliśmy miłosierdzia» – podkreślił papież.

Następnie Franciszek wskazał, że Słowo Boże pociesza, czyli przebywa z tym, kto jest sam, jest to Słowo pocieszenia, ale i nawrócenia, ponieważ wraz z Jego bliskością kończy się czas, w którym oddalamy się od Boga i od innych.

Zatem kto słucha Słowa Bożego, otrzymuje zbawienny zwrot egzystencjalny: odkrywa, że życie nie jest czasem wystrzegania się innych i chronienia siebie, ale okazją do wyjścia na spotkanie innych w imię Boga bliskiego. Tak więc Słowo, zasiane na glebie naszego serca, prowadzi nas do zasiewania nadziei poprzez bliskość. Właśnie tak, jak Bóg czyni z nami – stwierdził Ojciec Święty.

Przypominając, że Jezus mówi do rybaków z Galilei, ludzi prostych, mieszkających na peryferiach papież podkreślił, że w ten sposób Pan pragnie nam powiedzieć, że wszyscy mogą otrzymać Jego Słowo i spotkać się z Nim osobiście. Oznacza to, że Słowo Boże dociera do wszystkich i do każdej dziedziny życia.

Franciszek dodał, że Pan Jezu szuka nas tam, gdzie jesteśmy, kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i cierpliwie towarzyszy naszym krokom. Swoim Słowem chce nas skłonić do zmiany kursu, abyśmy przestali wegetować i za Nim wypłynęli na głębię – zaznaczył Ojciec Święty.

Na zakończenie papież zaapelował: Nie rezygnujmy ze Słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas przez Tego, który zna nas jak nikt inny: czytając je, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego Ducha. Słowo przybliża nas do Boga: nie trzymajmy go z dala. Nośmy je zawsze przy sobie.

Zachęcił do zdecydowania, by wyłączyć telewizor a otworzyć Biblię; zamknąć komórkę i otworzyć Ewangelię. To sprawi, że poczujemy, iż Pan jest blisko nas i napełni nas odwagą na drodze życia – czytamy w zakończeniu homilii Franciszka.

ZOBACZ TEŻ: Papież ma nawrót rwy kulszowej. Nie weźmie udziału w planowanych wydarzeniach

 

kh/KAI/Stacja7

 

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap