Nasze projekty

Papież Franciszek: starsi uczą wdzięczności za czułość Boga

Na szczególną wrażliwość Jezusa wobec osób słabych i chorych zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez na temat starości papież nawiązał do postaci teściowej Piotra, uczącej wdzięczności za czułość okazaną przez Boga.

fot. Vatican News/Youtube.com

Na wstępie Franciszek zauważył, że w podeszłym wieku, doświadczając ograniczeń ciała, trzeba nauczyć się oczyszczać pragnienia: być cierpliwymi, wybierać, czego wymagać od ciała, od życia. Choroba wydaje się poważnym ciosem i uzmysławia bliski już kres życia ziemskiego.

Nawiązując do sceny z fragmentu Ewangelii odczytanego na początku audiencji (Mk 1,29-31) Ojciec Święty wskazał, że zawarta jest w niej lekcja, bowiem Jezus nie odwiedza chorej staruszki sam, lecz idzie do niej razem z uczniami. To właśnie wspólnota chrześcijańska powinna troszczyć się o osoby starsze: krewnych i przyjaciół. Odwiedzanie osób starszych musi być dokonywane przez wiele osób, wspólnie i często – stwierdził papież.

Natomiast odnosząc się do gestu Jezusa, który wziął tę chorą staruszkę za rękę, uzdrowił i postawił na nogi Franciszek zauważył, że zbawienie przekazuje się poprzez uwagę poświęconą danej osobie chorej. A wiara kobiety jaśnieje wdzięcznością za czułość Boga, która się nad nią pochyliła – dodał papież.

Reklama

„Starsi są być może najwznioślejszym świadectwem czystości tej wdzięczności, towarzyszącej wierze”

Ojciec Święty podkreślił z kolei, że ta starsza kobieta „wstała i zaczęła im usługiwać”. Nawet będąc osobą starszą można, a nawet trzeba służyć wspólnocie – stwierdził Franciszek. Starsi, którzy zachowują zdolność uzdrawiania, pocieszania, wstawiania się za swoimi braćmi i siostrami – czy to uczniami, czy to setnikami, ludźmi niepokojonymi przez złe duchy, odrzuconymi… – są być może najwznioślejszym świadectwem czystości tej wdzięczności, towarzyszącej wierze. Gdyby osoby starsze, zamiast być odrzucane i usuwane ze sceny wydarzeń znaczących dla życia wspólnoty znalazły się w centrum zbiorowej uwagi, byłyby zachęcane do pełnienia cennej posługi wdzięczności wobec Boga, który nie zapomina o nikim. Wdzięczność osób starszych za dary otrzymane od Boga w ich życiu, jak uczy nas teściowa Piotra, przywraca wspólnocie radość życia razem i nadaje wierze uczniów zasadniczy rys jej przeznaczenia – powiedział Franciszek.

Papież podkreślił, że ten duch wstawiennictwa i służby nie jest wyłącznie sprawą kobiet, lecz na równi mężczyzn. Teściowa Piotra, zanim apostołowie do tego doszli na drodze naśladowania Jezusa, również wskazała im drogę. A szczególna łagodność Jezusa, który «dotknął jej ręki» i «delikatnie się nad nią pochylił» od samego początku uwidaczniała Jego szczególną wrażliwość na słabych i chorych, której Syn Boży z pewnością nauczył się od swojej Matki – stwierdził Ojciec Święty na zakończenie swojej katechezy.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę