Nasze projekty

Franciszek wydał nowe normy dotyczące tzw. mszy trydenckiej. Większe uprawnienia biskupów

Papież Franciszek wydał list apostolski w formie motu proprio „Traditionis Custodes” w sprawie używania Mszału Rzymskiego z 1962 roku i sprawowania liturgii przedsoborowej. Ojciec Święty nadał w tej kwestii większe uprawnienia biskupom.

Fot: Cathopic/Alexis Joseph

Motu proprio zostało opublikowane przez Stolicę Apostolską. Po konsultacji z biskupami na całym świecie Franciszek zmodyfikował reguły dotyczące stosowania mszału z 1962 roku.  

Od teraz jedynym wyrazem rytu rzymskiego jest liturgia posoborowa.

Ojciec Święty nadał większe uprawnienia lokalnym biskupom, którzy od tej pory mają wydawać zezwolenia na sprawowanie liturgii w tym rycie w swojej diecezji. „ Do jego wyłącznej kompetencji należy upoważnienie do używania Mszału Rzymskiego z 1962 roku w jego diecezji, zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej” – czytamy.

Reklama
Reklama

Ponadto msze trydenckie nie mogą odbywać się w kościołach parafialnych – mają zostać wyznaczone miejsca i dni, kiedy będą celebrowane. Wymagane też jest, aby czytania były w języku ojczystym, a celebrans był delegowany przez biskupa. Ma on też ocenić, czy sprawowanie przedsoborowej liturgii jest „skuteczne dla duchowego wzrostu”.

Biskup ma także zatroszczyć się o to, aby nie tworzyć nowych grup, które będą celebrować mszę w starym rycie. Księża, którzy chcą odprawiać przedsoborową liturgię muszą złożyć prośbę do swojego biskupa o zezwolenie.

Przeczytaj również

Biskup powinien też mianować kapłana – delegata biskupiego, odpowiedzialnego za celebracje i opiekę duszpasterską nad tymi grupami wiernych. Musi on umieć sprawować liturgię sprzed reformy, znać język łaciński, dbać nie tylko o liturgię, ale i o duszpasterstwo.

Reklama
Reklama

Franciszek wyjaśnia swoją decyzję

Franciszek wyjaśnił powody swojej decyzji w liście do biskupów, który został opublikowany. Uzasadnił, że decyzje jego poprzedników były „motywowane pragnieniem uzdrowienia schizmy dokonanej przez kard. Lefebvre’a, a także eklezjalną intencją przywrócenia  jedności Kościoła”. Papież zauważył, że wiele osób w Kościele zaczęło postrzegać te reformy jako okazję do swobodnego używania starego mszału równolegle z nowym.

Franciszek dodaje, że reforma Benedykta XVI była przeprowadzona zgodnie z przekonaniem, że nie będzie ona podważać, ani umniejszać autorytetu soboru. Kongregacja Nauki Wiary rozesłała na cały świat kwestionariusz dotyczący sprawowania mszy w rycie przedsoborowym. Ojciec Święty zaznacza, że odpowiedzi” ujawniły sytuację, która mnie boli i niepokoi, potwierdzając potrzebę interwencji”.

Franciszek pisze, że pragnienie Benedykta, by zapewnić jedność było „często poważnie lekceważone”, a ustępstwa były „wykorzystywane w celu poszerzenia luk, wzmocnienia rozbieżności i zachęcania do nieporozumień, które szkodzą Kościołowi i narażają na niebezpieczeństwo podziału”.

Reklama

Papież stwierdza, że jest „zasmucony nadużywaniem w sprawowaniu liturgii ze wszystkich stron”. Dodaje też, że ubolewa nad tym, że sprawowanie liturgii trydenckiej często charakteryzuje się odrzuceniem nie tylko reformy liturgicznej, ale też samego Soboru Watykańskiego II. „Wątpić w sobór, to wątpić w intencje Ojców soborowych, którzy sprawowali władzę kolegialną”.

ag/Vatican News/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę