Nasze projekty

Franciszek: Chrześcijanie są powołani do wolności w Duchu Świętym

„Wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który wyzwala ich z Prawa i jednocześnie doprowadza je do pełni, zgodnie z przykazaniem miłości” – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji generalnej, która odbyła się w auli Pawła VI. Kontynuował cykl katechez na temat Listu do Galatów.

Cathopic/Bob Wilson

Ojciec Święty zaznaczył, że kiedy Paweł mówi o Prawie, ma na myśli Prawo Mojżeszowe, związane z przymierzem, które Bóg zawarł ze swoim ludem. Przestrzeganie Prawa gwarantowało ludowi korzyści płynące z Przymierza i szczególnej więzi z Bogiem. Związek między Przymierzem a Prawem był tak ścisły, że oba te elementy były nierozerwalne. Św. Paweł przypomina, że Prawo nie jest podstawą Przymierza, ponieważ przyszło później. Nie oznacza to, że był on przeciwny Prawu Mojżeszowemu, wskazując, że ma ono bardzo ściśle określoną rolę w historii zbawienia. Jednak Prawo nie daje życia, nie oferuje wypełnienia obietnicy, ponieważ nie jest w stanie jej urzeczywistnić. Ci, którzy szukają życia, muszą patrzeć na obietnicę i jej urzeczywistnienie w Chrystusie – wskazał Franciszek wyjaśniając nauczanie Apostoła Narodów.

Drodzy przyjaciele, ta pierwsza wypowiedź Apostoła do Galatów ukazuje radykalną nowość życia chrześcijańskiego: wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, są powołani do życia w Duchu Świętym, który wyzwala ich z Prawa i jednocześnie doprowadza je do pełni, zgodnie z przykazaniem miłości – stwierdził papież.

Na zakończenie swej katechezy spontanicznie dodał: To jest bardzo ważne: Prawo prowadzi nas do Jezusa. Ale ktoś z was może mi powiedzieć: 'Ojcze jedna rzecz – czy to znaczy że jeśli odmawiam Credo, to nie muszę przestrzegać przykazań?’ Nie, przykazania są aktualne w tym sensie, że są wychowawcą, który prowadzi ciebie do spotkania z Jezusem. Ale jeśli pominiesz spotkanie z Jezusem i chcesz cofnąć się, nadając większą wagę przykazaniom – to był problem tych fundamentalistycznych misjonarzy, którzy wmieszali się między Galatów, aby im zawrócić w głowie. Niech Pan pomoże nam podążać drogą przykazań, ale patrząc na miłość Chrystusa, spotykając się z Chrystusem, wiedząc, że spotkanie z Jezusem jest ważniejsze niż wszystkie przykazania.

Reklama
Reklama

ag/KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę