Holandia: kardynał o przyszłości bez kościołów

W tegorocznym orędziu na Wielki Post przewodniczący episkopatu Holandii, kard. Willem Eijk podjął jeden z najboleśniejszych tematów tamtejszej wspólnoty katolickiej, jakim jest konieczność zamknięcia w najbliższej przyszłości zdecydowanej większości kościołów w tym kraju

Polub nas na Facebooku!

Arcybiskup Utrechtu i prymas Holandii przyznał, że na skutek błędów popełnionych przez tamtejszy Kościół po Soborze Watykańskim II i faktycznego zaniechania ewangelizacji, w ostatnich dziesięcioleciach drastycznie zmniejszyła się tam liczba wiernych.

Kardynał zaznaczył, że on sam nigdy nie podejmuje inicjatywy w tym względzie. Z wnioskiem o dekonsekrację świątyni występuje do niego zawsze rada parafialna, stwierdzając po prostu, że do danego kościoła przychodzi za mało wiernych, w związku z czym brak środków na jego utrzymanie. Prymas podkreślił, że decyzję o dekonsekracji podejmuje zawsze z ciężkim sercem.

Wyraził przy tym zrozumienie dla rozgoryczenia wiernych, którzy dowiadują się, że w ich wiosce czy dzielnicy nie będzie już świątyni. Przestrzegł jednak, by nie pielęgnować w sobie tych negatywnych uczuć, bo mogą one prowadzić do trwałego zgorzknienia. Ważne jest natomiast, by się otwierać na Boga i innych katolików, wraz z nimi pogłębiać swą wiarę przez modlitwę, Słowo Boże i katechezy. Choć zanikają budynki kościelne, nasza wiara i bycie Kościołem nie zniknie z naszych wiosek i dzielnic – zapewnił kard. van Eijk w orędziu na Wielki Post.


(KAI/RV) / Utrecht

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Obrady prawosławno-katolickiej grupy roboczej

W klasztorze św. Daniela w Moskwie na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się grupa robocza ds. współpracy kulturalnej między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (RKP) a Kościołem katolickim

Polub nas na Facebooku!

O wydarzeniu, do którego poinformowały wczoraj rosyjskie chrześcijańskie środki przekazu. Omawiano szereg projektów związanych z rozwojem współpracy w dziedzinie kultury, zaplanowanych na lata 2015 i 2016.

Z ramienia RKP w spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprzewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) archimandryta Filaret (Bulekow), sekretarz odpowiedzialny zarządu parafii Patriarchatu Moskiewskiego we Włoszech archimandryta Antoni (Siewriuk) oraz inni pracownicy OWCS i instytucji Patriarchatu.

Kościół katolicki reprezentowali delegat Papieskiej Rady ds. Kultury bp Carlos Azevedo oraz pracownicy Papieskich Rad: ds. Kultury – ks. Andrea Ciucci i Popierania Jedności Chrześcijan – o. Hyacinthe Destivelle OP.

Grupa robocza powstała na podstawie umów, zawartych między OWCS a Papieską Radą Popierania Jedności Chrześcijan. Obu tym urzędom władze RKP i Kościoła katolickiego powierzyły koordynowanie współpracę z innymi instytucjami obu Kościołów w tej dziedzinie.


kg (KAI/P-C) / Moskwa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap