Nasze projekty

Od jutra obowiązkowe szkolenia dla duchownych. Chodzi o ochronę małoletnich

To odpowiedź na nowelizację przepisów dotyczących ochrony małoletnich. Celem szkoleń będzie zapoznanie duchownych i świeckich z nowymi przepisami prawnymi oraz wypracowanie skutecznych metod ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą i nadużyciami.

fot. emkielce.pl, freepik.com

Bp Szymon Stułkowski w związku z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zarządził we wszystkich placówkach diecezji płockiej wprowadzenie do dnia 15 sierpnia 2024 roku jednolitych standardów ochrony dzieci i młodzieży.

Chodzi o placówki zajmujące się pracą wychowawczą, edukacyjną, wypoczynkiem, leczeniem, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi, a także zatrudniających pracowników lub dopuszczających inne osoby do takiej działalności.

Odpowiedzialnymi za wprowadzanie standardów są proboszczowie lub administratorzy parafii, dyrektorzy wymienionych placówek oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne duszpasterstwa pozaparafialne – zaznaczył bp Stułkowski.

Reklama

W szkoleniach, które odbędą się 19, 21, 24, 25 czerwca i 20 lipca, wezmą udział wszyscy księża i członkowie instytutów życia konsekrowanego posługujący w duszpasterstwie parafialnym. Po ich ukończeniu otrzymają stosowny dokument.

Do 15 sierpnia odpowiedzialni za wprowadzanie standardów zostali zobowiązani do przesłania lub dostarczenia do Kurii Diecezjalnej w Płocku oświadczenia o wprowadzeniu standardów.

Oprócz tego wszyscy księża i członkowie instytutów życia konsekrowanego posługujący w duszpasterstwie parafialnym do 15 lipca muszą przesłać do Kurii Diecezji Płockiej aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Reklama

KAI, jk/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę