Nowe kierunki na polskich uczelniach katolickich!

Kryminologia, arterapia, dietetyka - to jedne z nowych kierunków na polskich uczelniach katolickich. Co jeszcze można tam studiować i jaką ofertę dydaktyczną przygotowały te szkoły wyższe?

Unsplash/Okna

Katolicki Uniwersytet Lubelski

W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo – studia stacjonarne I stopnia, kryminologia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego.

Tegorocznej kampanii rekrutacyjnej towarzyszy hasło: „Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości”. Pierwszym wydarzeniem w ramach kampanii były KULuary Kierunków. O blisko pięćdziesięciu kierunkach studiów – od A do Z – opowiedzieli wykładowcy, a swymi doświadczeniami, opiniami podzielili się studenci oraz absolwenci KUL.

Zakończyła się już rekrutacja na studia w języku angielskim dla kandydatów spoza UE. Zgłosiło się ponad 800 chętnych z takich krajów jak Turcja, Pakistan, Nigeria.

Reklama

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II

Uniwersytet, stale dążąc do umiędzynarodowienia swojej oferty, przygotował w tym roku 3 nowe propozycje anglojęzyczne: teologię, media i komunikację oraz filozofię.

W ofercie uniwersytetu znalazło się aż 16 kierunków, na których przygotowano ok. 2 tysięcy miejsc dla przyszłych studentów. Wśród nich znalazły się te, które od lat cieszą się największym zainteresowaniem, takie jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia, digital media, zarządzanie czy prawo kanoniczne, a także dwie nowe specjalności: historia chrześcijaństwa, która oferowana jest w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunku historia oraz etyka i filozofia – studia nauczycielskie, w ramach których można uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania etyki i filozofii we wszystkich typach szkół.

Ponadto uczelnia oczekuje na decyzję Ministra Edukacji i Nauki w kwestii spełniania warunków do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzyka kościelna o profilu praktycznym. Do tej pory prowadzone były one jako studia o profilu ogólnoakademickim. Teraz ma nastąpić zmiana ich profilu, z położeniem większego nacisku na kształtowanie umiejętności praktycznych.

Reklama

Akademia Ignatianum

Akademia Ignatianum w Krakowie oferuje 12 kierunków z dziedzin społecznych i humanistycznych, prowadzonych na dwóch wydziałach, w tym filozofię, kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia czy filologia angielska.

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 pojawił się nowy kierunek – arteterapia na studiach stacjonarnych II stopnia. Jest on dedykowany osobom, które dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne społecznie i artystycznie oraz zamierzają łączyć pasje artystyczne z aktywnością pedagogiczną wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną czy resocjalizacyjną.

– Arteterapia jest działalnością ukierunkowaną na człowieka i jego środowisko. Ma na celu przywrócenie, poprawę oraz utrzymanie zdrowia i dobrej jakości życia. Może więc przynieść ukojenie, poprawić kondycję, pomóc rozwinąć pasje, a także lepiej poznać samego siebie – zachęca przyszłych studentów Joanna Sztuka z Katedry Arteterapii.

Reklama

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje 43 kierunki studiów, od humanistyczno-społecznych po ścisłe, przyrodnicze, a od dwóch lat także kierunki medyczne: lekarski i pielęgniarski.

Na UKSW studiuje obecnie około 10 tysięcy studentów na 12 wydziałach. UKSW jest uczelnią publiczną, ale cztery wydziały mają status państwowo- kościelny. Są to Wydział Teologiczny, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Prawa Kanonicznego i Wydział Studiów nad Rodziną.

Nowością od roku akademickiego 2021/2022 jest zarządzanie publiczne na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW. Obejmuje ono m.in. nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomię i finanse oraz nauki socjologiczne. W programie kierunku znajdą się przedmioty takie jak zarządzanie zasobami, instytucjami i problemami publicznymi, sztuka negocjacji oraz komunikacji w biznesie, gry decyzyjne czy public relations.

Z kolei kierunek stosunki międzynarodowe został przekształcony w stosunki i prawo międzynarodowe. Jest to połączenie nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o prawie. Studenci będą mogli kontynuować ten kierunek na studiach II stopnia. Od tego roku akademickiego, w odpowiedzi na potrzeby studentów, zostaną uruchomione studia II stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Akademia katolicka

Akademia Katolicka prowadzi jedyne w Polsce studia teologiczne w systemie blended-learning, czyli mieszanym. To propozycja dla wszystkich, którzy z powodu miejsca zamieszkania lub pracy zawodowej nie mogą przyjeżdżać na uczelnię co tydzień. Studenci uczestniczą w zajęciach stacjonarnych trzy razy w roku przez pięć dni, natomiast pozostałe materiały otrzymują poprzez platformę e-learningową.

Kolejną propozycją są studia podyplomowe katechetyczno-teologiczne, które przygotowują do pracy nauczyciela religii. Zajęcia są prowadzone przez trzy semestry w soboty i obejmują wykłady oraz ćwiczenia m.in. z psychologii, teologii moralnej czy historii Kościoła, jak również praktyki katechetyczne i pedagogiczne.

W tegorocznej ofercie znalazły się również studia podyplomowe z etyki dla nauczycieli, które przygotowują do nauczania tego przedmiotu w szkołach. Od kandydatów wymaga się ukończonych studiów magisterskich z teologii lub innego kierunku humanistycznego.

W tegorocznej ofercie znajdziemy również nowości, to studium o sztuce dla katechetów oraz trzyletnie studia licencjackie z edukacji muzycznej.

“Sztuka widzenia. Widzenie sztuki” to roczne studium skierowane do katechetów, które poprowadzą osoby związane z instytucjami kultury, takimi jak Muzeum Narodowe. Kurs ma pokazać nauczycielom religii w jaki sposób można wykorzystać sztukę w pracy z dziećmi i młodzieżą.

kw/KAI/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę