Nasze projekty

Festiwal Polskiego Patriotyzmu. Niech jednoczy nas Polska!

Dla Polski warto pracować każdego dnia. Miłość Ojczyźnie można okazywać w każdym działaniu, w każdym uczciwym wypełnianiu swoich obowiązków. W swojej rodzinie, pracy, pasji, zawsze! Wspólnie można też cieszyć się wolnością Polski i celebrować Jej niepodległość. Do tego będą przekonywać Organizatorzy Festiwalu Polskiego Patriotyzmu.

fot. Kris Cros/unsplash.com

Festiwal Polskiego Patriotyzmu to przedsięwzięcie mające na celu zjednoczenie różnych organizacji patriotycznych w Polsce i za granicą, np. organizacji polonijnych. W ramach festiwalu będą odbywać się w 2023 r. dyskusje o stanie patriotyzmu, potrzebach krzewienia miłości do Ojczyzny oraz nowych formach dotarcia do młodego pokolenia z informacją, że Polska jest piękna i kochana.

Polska jest naszym wspólnym domem i zarazem wspólnym dziełem 

Organizatorzy Festiwalu pragną budować wspólnotę różnych organizacji wspierających wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. W ramach Festiwalu będą przekonywać rzesze ludzi, że warto pracować na rzecz Polski. Uczestnicy festiwalowych spotkań, ciesząc się wspólnie wolnością Polski i celebrując niepodległość, będą promować patriotyzm i pokazywać, że miłość Ojczyźnie można okazywać na co dzień, w każdym działaniu, w każdym uczciwym wypełnianiu swoich obowiązków. Każdego dnia, w swojej rodzinie, pracy, pasji, zawsze! 

Polska nasze dziedzictwo

Miłość do Ojczyzny łączy także przeszłość z teraźniejszością. Organizatorzy chcą położyć nacisk w ramach Festiwalu na to, że wolność Polski jest naszym dziedzictwem, zdobytym krwią bohaterów, dlatego jest także ogromną odpowiedzialnością i zadaniem.

Reklama

Festiwal odbędzie się w roku 2023, jednak do miłości Ojczyzny zapraszamy już dziś i każdego dnia.

Projekt jest finansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę