Apel środowisk pro-life do prezydenta Polski

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) wyraziła dziś "głębokie rozczarowanie" podpisaniem przez Prezydenta ustawy upoważniającej do podpisania przemocowej konwencji CAHVIO

Polub nas na Facebooku!

Jednocześnie działacze pro-life apelują do Bronisława Komorowskiego o nieratyfikowanie dokumentu jako sprzecznego, ich zdaniem, z polityką prorodzinną państwa.

Publikujemy treść listu udostępnionego KAI przez Federację:

Warszawa 16 marca 2015

Szanowny Pan

BRONISŁAW KOMOROWSKI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteśmy głęboko rozczarowani podpisaniem przez Pana Prezydenta ustawy umożliwiającej ratyfikację przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Jednocześnie zwracamy się do Pana Prezydenta o nieratyfikowanie tego dokumentu. Jego wprowadzenie w życie byłoby sprzeczne z istotą polityki prorodzinnej państwa.

Organizacje zrzeszone w naszej Federacji zajmują się wspieraniem rodzin i eliminacją przemocy. Zależy nam na rozwiązaniach prawnych, które będą dobrze służyły temu celowi. Jednakże Konwencja CAHVIO nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań prawnych, których nie ma w obecnie obowiązującym w Polsce prawie w zakresie eliminacji przemocy. Natomiast stosując inżynierię społeczną i wykorzystując nośne hasło przeciwdziałania przemocy zmierza do zmiany naszej kultury, tradycji, relacji małżeńskich i rodzinnych oraz marginalizacji religii, zgodnie z nową lewicową ideologią genderową.

Zapisy konwencji mówią wprost o „wykorzenianiu stereotypowych ról kobiet i mężczyzn”(rozdział III, art. 12 pkt 1), co godzi w wolność wyboru sposobu życia oraz oznacza promocję przez państwo nietypowych form relacji, np. jednopłciowych związków partnerskich.

Poprzez anarchizowanie życia społecznego, podważanie uznanych norm i wartości oraz wspólnot podstawowych, jakimi są małżeństwo i rodzina, konwencja ta nie wpłynie na obniżenie poziomu przemocy. Nastąpi raczej jej podwyższenie w relacjach międzyludzkich, na co wskazują badania Agencji Praw Podstawowych UE. Wynika z nich, że kraje, które wprowadziły rozwiązania zgodne z filozofią konwencji CAHVIO, mają wyższy stopień przemocy wobec kobiet niż w Polsce.

Konwencja ta:

– wprowadzi do polskiego prawa, polityki społecznej i programów szkolnych zamęt prawny, powodowany redefinicją płci, zgodną ze skrajnie feministyczną ideologią gender (art. 3 c; art.12.1; art. 14 pkt 1 i 2);

– wymusi biologistyczną edukację seksualną typu B, pozbawioną kontekstu małżeństwa i rodziny oraz nauczanie o tzw. „niestereotypowych rolach płciowych”;

– spowoduje utratę suwerenności Polski w sprawach dotyczących wartości etycznych i rodzinnych oraz kosztowny system monitorowania realizacji zapisów konwencji przez międzynarodowy komitet GREVIO;

– naruszy konstytucyjny porządek prawny, w tym zapisy mówiące o ochronie małżeństwa i rodziny oraz prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewniające światopoglądową bezstronność państwa oraz równość kobiet i mężczyzn (art.18; art. 25 p.2; art. 48).

Wprowadzenie Konwencji CAHVIO w życie zaprzeczyłoby istocie polityki rodzinnej, gdyż zaleca ona „wykorzeniane” stereotypowych relacji, czyli takich, jakie odnajdujemy w małżeństwie i rodzinie. Szczególnie w obecnej sytuacji rodzina powinna być doceniania i chroniona, bo bez niej nie zostanie rozwiązany ani kryzys demograficzny, ani problemy gospodarcze. Z tego powodu konwencja CAHVIO jest głęboko sprzeczna z najlepiej pojętą polską racją stanu.

W imieniu 87 organizacji rodzinnych zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

Paweł Wosicki (prezes), Anna Dyndul, Jakub Bałtroszewicz, Aleksandra Gil, Ks. Ryszard Halwa, Ewa Kowalewska, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, Antoni Szymański, Hanna Wujkowska, Antoni Zięba, Urszula Wosicka, Piotr Zajkowski

***

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.


tk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kraków: poradnia kolejnym owocem „Szpitala domowego”

Już niebawem w Krakowie powstanie poradnia psychologiczna, która swoją pomocą obejmie osoby z różnego rodzaju problemami i skrzywdzeniami natury seksualnej, w tym także nieczystością.

Polub nas na Facebooku!

Jest to kolejny z konkretnych owoców „Szpitala domowego” – modlitwy o moralną odnowę miasta, organizowanej przez młodzież duszpasterstw akademickich oraz członków ruchów i wspólnot Krakowa.

 

W ramach pierwszego etapu „Szpitala domowego” w grudniu ubiegłego roku oprócz modlitwy i czuwania prowadzona była zbiórka środków finansowych na rzecz osób wykorzystanych seksualnie.

 

„Kwesta przyniosła ponad 10 tys. zł – środki te oczekiwały na ukierunkowanie. Przeprowadzono wiele rozmów jak je wykorzystać i wspólnie z kurią krakowską podjęto decyzję o otwarciu poradni psychologicznej dla osób poranionych w sferze seksualnej” – poinformował ks. Dariusz Talik, diecezjalny duszpasterz akademicki i opiekun „Szpitala domowego”.

 

Jak podkreślił ks. Talik w poradni mają pracować 2-3 osoby o wykształceniu psychologicznym. Wstępnie ustalono, że poradnia będzie zlokalizowana przy ul. Siennej w pomieszczeniach krakowskiego Arcybractwa Miłosierdzia im. ks. Piotra Skargi. Początkowo dyżury będą sprawowane jeden dzień w tygodniu, a na spotkanie z psychologiem będzie prowadzony zapis poprzez specjalny telefon zaufania. Bardziej szczegółowe informacje o funkcjonowaniu poradni podane zostaną na początku kwietnia.

 

„Szpital domowy” to oddolna inicjatywa duszpasterstw akademickich Krakowa. W pierwszy etap akcji – 30-dniową modlitwę o moralną odnowę Krakowa włączyło się 30 różnych wspólnot. Obecnie trwa drugi etap akcji – w kościele św. Wojciecha na krakowskim rynku codziennie odbywa się wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź.
 


KAI: luk / Kraków

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap