Serce nie może być dwulicowe

Albo jesteś z Jezusem, z duchem Jezusa, albo z duchem świata

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem.

 

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza liturgia ukazuje nam ostatnie fragmenty mowy misyjnej 10 rozdziału Ewangelii wg. św. Mateusza (por. 10,37-42), gdzie Jezus naucza dwunastu apostołów w chwili, kiedy po raz pierwszy posyła ich na misję do wiosek Galilei i Judei. W tej części końcowej Jezusa podkreśla dwa istotne aspekty życia ucznia-misjonarza: po pierwsze – jego związek z Jezusem jest silniejszy, niż jakiekolwiek inne powiązania; po drugie, że misjonarz nie niesie samego siebie, lecz Jezusa, a przez Niego miłość Ojca Niebieskiego. Te dwa aspekty są ze sobą powiązane, ponieważ im bardziej Jezus znajduje się w centrum uczuć i życia ucznia, tym bardziej ten uczeń jest „przezroczysty” dla Jego obecności.

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien…” (w. 37). Miłość ojca, czułość matki, słodka przyjaźń między braćmi i siostrami – wszystko to, choć jest bardzo dobre i uzasadnione, nie może być przedkładane nad Chrystusa. Nie dlatego, że chciałby, abyśmy byli pozbawieni uczuć i uznania, lecz wręcz przeciwnie, ale dlatego, że sytuacja ucznia wymaga priorytetowej relacji z nauczycielem. Każdy uczeń, czy to osoba świecka, kapłan, biskup, musi mieć relację priorytetową z Jezusem. Może pierwsze pytanie, jakie powinniśmy zadać chrześcijaninowi powinno brzmieć: czy spotykasz się z Jezusem, czy modlisz się do Jezusa?… Można by niemal dokonać parafrazy Księgi Rodzaju: Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i złączy się z Jezusem Chrystusem, a dwoje staną się jedno (por. Rdz 2,24).

Ten, kto daje się pociągnąć tą więzią miłości i życia z Panem Jezusem, staje się Jego przedstawicielem, Jego „ambasadorem”, zwłaszcza poprzez swój sposób bycia, życia. Do tego stopnia, że sam Jezus, posyłając uczniów na misję mówi im: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Mt 10,40). Trzeba, aby ludzie mogli dostrzec, że dla tego ucznia Jezus prawdziwie jest „Panem”, jest naprawdę centrum, całym życiem. Nie liczy się, jeśli późnej, jak każdy człowiek ma swoje ograniczenia a nawet błędy, oby tylko miał pokorę ich uznania. Ważne, aby nie miał serca dwulicowego. To jest niebezpieczne: jestem chrześcijaninem, uczniem Jezusa, jestem kapłanem, biskupem, ale mam serce dwulicowe: nie tego nie może być. Nie może być dwulicowego serca, lecz serce proste, zjednoczone, aby nie był tu i tam, ale był uczciwy wobec siebie i innych. Dwulicowość nie jest chrześcijańska. Dlatego Jezus modli się do Ojca, aby uczniowie nie popadali w duchowość świata. Albo jesteś z Jezusem, z duchem Jezusa, albo z duchem świata.

I tutaj nasze kapłańskie doświadczenie uczy nas jednej rzeczy bardzo pięknej i ważnej: to właśnie ta akceptacja świętego wiernego Ludu Bożego, to właśnie ten „kubek świeżej wody” (w. 42), o który Pan mówi dziś w Ewangelii, dany z serdeczną wiarą, pomaga ci być dobrym księdzem! Istnieje wzajemność także w misji: jeżeli zostawisz wszystko dla Jezusa, ludzie rozpoznaje w tobie Pana; a jednocześnie pomaga ci w nawracaniu się codziennie do Niego, w odnawianiu się i oczyszczaniu się z kompromisów i przezwyciężaniu pokus. Im bardziej kapłan będzie bliski ludowi Bożemu, tym bardziej będzie się czuł bliski Jezusa. I im bardziej kapłan jest blisko Jezusa, tym bardziej będzie czuł się bliski ludowi Bożemu.

Panna Maryja doświadczyła osobiście, co znaczy kochać Jezusa, nabierając dystansu do siebie samej, nadając nowe znaczenie więzom rodzinnym, wychodząc od wiary w Niego. Niech za swoim macierzyńskim wstawiennictwem pomoże nam być wolnymi i radosnymi misjonarzami Ewangelii.

KAI

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Jezus będzie w sobotę na stadionie

Jezus powiedział, że jest tam gdzie dwóch lub trzech się gromadzi w Imię Jego. Na stadionie będzie nas kilkadziesiąt tysięcy

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Piąte, jubileuszowe spotkanie prowadzone przez o. Johna Bashobora,  nawiedzi peregrynująca po kolejnych polskich diecezjach kopia wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.

 

Wpatrując się w Maryję, która jest Żywą Monstrancją Jezusa Chrystusa będziemy wsłuchiwać się w Boże Słowo i wspólnie wielbić Boga – powiedział KAI abp Henryk Hoser. Rekolekcje będą w całości transmitowane przez Radio Warszawa.

„Jezus powiedział, że gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Jego imię, tam On jest pośród nich. Możemy zatem liczyć, że modlitwa kilkudziesięciu tysięcy ludzi zjednoczonych wokół Syna Bożego i Jego Matki będzie dla nas czasem obfitego błogosławieństwa” – wyraził nadzieję biskup warszawsko-praski.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 8.30 modlitwą różańcową, po której zostanie uroczyście wprowadzona ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Historię obrazu oraz rolę Najświętszej Maryi Panny w dziejach narodu przybliży uczestnikom jeden z ojców paulinów.

 

Bashobora na Stadionie. Uwielbienie na całego!

 

W tym roku scena, na której usytuowany jest ołtarz ma kształt konturów mapy Polski. Innym akcentem narodowym będą biało-czerwone flagi, które w czasie śpiewów będą powiewać na stadionie na znak uwielbienia Boga – zapewnia jedna z organizatorek, Magdalena Plucner. Na te rekolekcje przygotowano również specjalny hymn, który kilkukrotnie zostanie odśpiewany przez wszystkich zgromadzonych.

W programie obok konferencji o. Johna Bashobory przewidziane jest również wystąpienie krajowego koordynatora Odnowy Charyzmatycznej w Polsce ks. Sławomira Płusa. – Rekolekcje na stadionie będą jednym z głównych punktów tegorocznych obchodów jubileuszowych ruchu. – Dziękując Bogu za dar ożywienia jaki odnowa wniosła do Kościoła w Polsce będziemy wspólnie wielbić Pana przyzywając Jego mocy do naszych serc, naszych rodzin, domów i miejsc pracy by zostały przemienione – powiedziała s. Tomasza.

Rekolekcje w całości będą transmitowane przez diecezjalną rozgłośnię Radio Warszawa. – Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw tym, którzy z różnych powodów nie będą mogli fizycznie wziąć udział w spotkaniu modlitewnym – powiedział dyrektor programowy rozgłośni ks. Mariusz Wedziuk. Zapewnił, że obok tego co będzie się działo na płycie stadionu będzie również okazja do posłuchania świadectw samych uczestników rekolekcji. Rozpoczęcie transmisji rekolekcji zaplanowane jest na godz. 8.50.

Nad bezpieczeństwem uczestników spotkania będzie czuwało ok. 1,3 tys. osób, w tym policja, służby informacyjne, logistyczne i medyczne. Specjalną grupę stanowi 350 wolontariuszy, którzy od kilku miesięcy pod okiem fachowców przygotowują się do swojej przyszłej posługi.

W spotkaniu weźmie także udział kilkadziesiąt wydawnictw katolickich z całej Polski. Z ich oferty książkowej będzie można skorzystać w czasie przerw między konferencjami.

Bramy Stadionu Narodowego zostaną otwarte dla uczestników rekolekcji w sobotę po godzinie 7 rano.


OGLĄDAJ TRANSMISJĘ (KLIKNIJ)


mag (KAI) / Warszawa

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap