dokument
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim – piszą bis...

Biskupi w sprawie wykorzystywania. Treść dokumentu

Diecezja warszawsko-praska zaprezentowała dziś dokument instruktażowy dotyczący ochrony dzieci i młodzieży oraz zapowiedziała powstanie kolejnego, regulującego ...

Warszawa-Praga wydała instrukcję dotyczącą ochrony dzieci i młodzieży

"List Ojca Świętego do Ludu Bożego" - taki tytuł ma dokument opublikowany 20 sierpnia w Watykanie, w którym papież Franciszek odnosi się do tematu nadużyć seksu...

Papież wzywa do modlitwy i pokuty za grzechy ludzi Kościoła

Stolica Apostolska wydała Instrukcję o dziewicach konsekrowanych „Ecclesia Sponsae Imago”. Jest to pierwszy tej rangi dokument na ten temat. Stan dziewic konsek...

Watykańska instrukcja o dziewicach konsekrowanych

- Jeżeli lekarz uczynił to, co możliwe wobec nieodwracalnie postępującego zanikania procesów życiowych pacjenta, to ani on sam, ani otoczenie nie może uznać za ...

Biskupi wydali dokument nt. uporczywej terapii

Rada Episkopatu ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek przypomina na czym powinno polegać pielgrzymowanie do sanktuariów i miejsc świętych - zwłaszcza pielgrzymk...

Episkopat o pielgrzymowaniu narodowym. Nowy dokument

W Watykanie zaprezentowano dziś dokument roboczy, tzw. Instrumentum laboris dla synodu biskupów na temat młodzieży, który odbędzie się w październiku. 52-stroni...

O czym marzą biskupi dla młodzieży

Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała 1 czerwca dokument "Dać z siebie wszystko: o chrześcijańskiej perspektywie sportu i osoby ludz...

Daj z siebie wszystko czyli Watykan o sporcie

Na świecie żyje 37 970 mniszek w klasztorach klauzurowych. Instrukcję pt. "Cor Orans" czyli "Modlące się serce" o ich życiu wydała z polecenia papieża Kongregac...

Watykan opublikował dokument o życiu mniszek

Zaniechanie uporczywej terapii nie oznacza zgody na eutanazję - podkreślił w rozmowie z KAI nowy przewodniczący Zespołu Ekspertów Episkopatu Polski ds. Bioetycz...

Eksperci przygotowali dokument nt. uporczywej terapii

Stolica Apostolska przygotowuje dwa dokumenty na temat ideologii gender – ujawnił abp Angelo Zani sekretarz Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej. Jeden z dokume...

Watykan przygotowuje dwa dokumenty o gender

Kościół katolicki w Hiszpanii wraz z organizacjami reprezentującymi protestantów, muzułmanów oraz żydów w tym kraju wydał wspólny dokument domagający się szacun...

Hiszpania: protest przeciwko ośmieszaniu religii