video-jav.net

Wielki Post – QUIZ

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Sprawdź, co wiesz o tym pokutnym czasie!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wielki Post rozpoczyna się:

Poprawna odpowiedź to Środa Popielcowa

W Środę Popielcową kapłan na znak pokuty:

Posypuje głowy popiołem. Zwyczaj ten jako obowiązujący w całym Kościele wprowadził papież Urban II w 1091 r. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Ile trwa Wielki Post?

Wielki Post trwa 40 dni.

Wielki Post trwa 40 dni ponieważ:

“Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.” Mk1,12-13

Post ścisły obowiązuje

Post ścisły obowiązuje dwa razy w roku:w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Polega na ograniczeniu się w ciągu dnia wyłącznie do jednego posiłku do syta oraz dwa skromne posiłki w ciągu dnia. Poza tym osoby, które ukończyły 14 rok życia, zobowiązane są do przestrzegania w ciągu całego życia, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku i w Środę Popielcową.

Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są:

Post ścisły powinni zachowywać wierni między 18 a 60 rokiem życia.

Istnieje wielkopostne nabożeństwo znane i odprawiane tylko w Polsce. Chodzi o:

Gorzkie żale są tradycją wyłącznie polską. Po raz pierwszy zostały odprawione 13 marca 1707 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Ile stacji zawiera Droga krzyżowa?

Oczywiście, czternaście

Kiedy kończy się okres Wielkiego Postu?

Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek, kiedy rozpoczyna się Msza Wieczerzy Pańskiej.

Choć z Wielkim Postem kojarzy się kolor fioletowy, w jedną niedzielę Wielkiego Postu używa się ornatu koloru... różowego. Która to niedziela?

W czwartą niedzielę. Niedziela ta zwana jest Niedzielą Laetare (łac. "Wesel się").

W Niedzielę Palmową kapłan używa ornatu koloru:

W Niedzielę Palmową używa się szat liturgicznych koloru czerwonego.

W Niedzielę Palmową wspominamy:

Chodzi o uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Najważniejsze dobre uczynki w Wielkim Poście to:

Post, modlitwa i jałmużna.

Ile stacji Drogi krzyżowej mówi o upadku Pana Jezusa?

Trzy stacje Drogi Krzyżowej to “upadek Jezusa pod ciężarem krzyża”

Do Triduum Paschalnego nie należy:

Triduum Paschalne liczy się od wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej (czwartek) do drugich nieszporów Niedzieli Wielkanocnej. Innymi słowy, do Triduum nie należy Wielka Środa

W Środę Popielcową papieże z reguły odprawiają Msze św. w

Od starożytności w Środę Popielcową papieże z reguły odprawiają Msze św. z posypaniem głów popiołem w bazylice św. Sabiny na Awentynie. To też pierwszy rzymski kościół stacyjny. Ps. Nie istnieje kościół “Polvere ritornerai”

Z Wielkim Postem kojarzy się tradycja liturgii kościołów stacyjnych. W Warszawie pierwszym kościołem stacyjnym jest:

Pierwszym warszawskim kościołem stacyjnym jest Świątynia Opatrzności Bożej

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Co wiesz o Aniołach? Sprawdź się w naszym quizie!

Co oznacza nazwa "anioł"? Którzy aniołowie strzegą drogi do drzewa życia? Sprawdź, co wiesz o anielskim świecie!

Polub nas na Facebooku!

1.Nazwa “anioł” znaczy po prostu:

2. W ujęciu filozoficzno-teologicznym, aniołowie to:

3. Anioł Pański, który zwiastował Pannie Maryi nazywał się:

4. Anioł, który zwiastował Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela to:

5. W Księdze Tobiasza jako Azariasz towarzyszy Tobiaszowi w drodze, chroniąc go przed demonami, a po powrocie uzdrawia jego Ojca. Jest to:

Jest to Archanioł Rafał. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył". W Księdze Tobiasza Rafał przedstawił się, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15)

6. Postawił ich Pan Bóg i miecz z połyskującym ostrzem, by strzegli drogi do drzewa życia

Poprawna odpowiedź to Cheruby. “Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia”. Rdz 3,24

7. Obraz przedstawia:

8. Imię archanioła - Michał znaczy:

“Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć im wojnę.

9. Archanioł ten patronuje: filatelistom, pracownikom łączności, pocztowcom, dyplomatom, pracownikom radia i telewizji.

To Archanioł Gabriel. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej przynosi Dobrą Nowinę.

10. Archanioł, którego przyzywamy w walce, przeciw siłom zła to:

11. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała Kościół obchodzi:

Poprawna odpowiedź to 29 września. Drugi raz Kościół wspomina w liturgii o aniołach 2 października - Święto Aniołów Stróżów.

12. Lucyfer - anioł, który zbuntował się przeciw Panu Bogu. Jego imię oznacza: