video-jav.net

Quiz o Triduum i Wielkanocy

Co znaczy słowo "Pascha"? Kiedy odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne? Co odpowiadamy na pozdrowienie “Chrystus zmartwychwstał”? Sprawdź, co wiesz o Triduum Paschalnym i Wielkanocy!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Słowo “Pascha” znaczy:

Słowo pascha znaczy przejście. Pascha żydowska to cudowne wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej i przeprowadzenie ich przez Morze Czerwone. Pascha Jezusa przejście przez śmierć do Życia.

2. W Wielki Czwartek przed południem, w katedrach gromadzą się kapłani wraz z biskupem. Odprawiana jest wtedy Msza:

Msza krzyżma. W czasie tej mszy świętej biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo. Krzyżmo jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Używane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy też do namaszczenie ołtarza i ścian kościoła.

3. W czasie ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił:

4. Liturgia Wielkiego Czwartku kończy się przeniesieniem Najświętszego sakramentu do:

Oczywiście do ciemnicy. Jest to specjalnie przygotowana kaplica lub ołtarz do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Upamiętnia uwięzienie Pana Jezusa przed śmiercią.

5. Jaką zapłatę otrzymał Judasz za zdradę Jezusa?

6. Dzień, w którym nie sprawuje się, Mszy Świętej to:

Tym dniem jest Wielki Piątek. Komunia Święta udzielana jest z hostii konsekrowanych poprzedniego dnia.

7. Adoracja krzyża jest częścią liturgii:

8. W Wielki Piątek w kościołach czytana jest Męka Pańska wg św. Jana. Do którego ze swoich uczniów, według janowej ewangelii, Jezus skierował z krzyża słowa: “Oto Matka Twoja”?

Był to św. Jan. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19,26-27

9. Człowiek, który zabrał ciało Pana Jezusa po śmierci i złożył w grobie to:

10.Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych następuje w czasie liturgii:

11. Używane w czasie Triduum Paschalnego kołatki zastępują:

Podczas Triduum milkną organy i dzwony, które mają uroczysty, radosny charakter, a zamiast nich używa się drewnianych kołatek

12. Świeca symbolizująca Zmartwychwstałego Chrystusa to:

13. Procesja rezurekcyjna odbywa się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub w niedzielny poranek. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa resurrectio. Słowo to oznacza:

Od łac. resurrectio – zmartwychwstanie.

14.Na wielkanocne pozdrowienie “Chrystus zmartwychwstał” odpowiadamy:

15.Wraz z rozpoczęciem Wigilii Paschalnej rozpoczyna się Okres wielkanocny, który kończy się:

W dzień pięćdziesiątnicy, czyli Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Wielki Post – QUIZ

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Sprawdź, co wiesz o tym pokutnym czasie!

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wielki Post rozpoczyna się:

Poprawna odpowiedź to Środa Popielcowa

W Środę Popielcową kapłan na znak pokuty:

Posypuje głowy popiołem. Zwyczaj ten jako obowiązujący w całym Kościele wprowadził papież Urban II w 1091 r. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Ile trwa Wielki Post?

Wielki Post trwa 40 dni.

Wielki Post trwa 40 dni ponieważ:

“Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.” Mk1,12-13

Post ścisły obowiązuje

Post ścisły obowiązuje dwa razy w roku:w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Polega na ograniczeniu się w ciągu dnia wyłącznie do jednego posiłku do syta oraz dwa skromne posiłki w ciągu dnia. Poza tym osoby, które ukończyły 14 rok życia, zobowiązane są do przestrzegania w ciągu całego życia, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku i w Środę Popielcową.

Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są:

Post ścisły powinni zachowywać wierni między 18 a 60 rokiem życia.

Istnieje wielkopostne nabożeństwo znane i odprawiane tylko w Polsce. Chodzi o:

Gorzkie żale są tradycją wyłącznie polską. Po raz pierwszy zostały odprawione 13 marca 1707 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie.

Ile stacji zawiera Droga krzyżowa?

Oczywiście, czternaście

Kiedy kończy się okres Wielkiego Postu?

Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek, kiedy rozpoczyna się Msza Wieczerzy Pańskiej.

Choć z Wielkim Postem kojarzy się kolor fioletowy, w jedną niedzielę Wielkiego Postu używa się ornatu koloru... różowego. Która to niedziela?

W czwartą niedzielę. Niedziela ta zwana jest Niedzielą Laetare (łac. "Wesel się").

W Niedzielę Palmową kapłan używa ornatu koloru:

W Niedzielę Palmową używa się szat liturgicznych koloru czerwonego.

W Niedzielę Palmową wspominamy:

Chodzi o uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Najważniejsze dobre uczynki w Wielkim Poście to:

Post, modlitwa i jałmużna.

Ile stacji Drogi krzyżowej mówi o upadku Pana Jezusa?

Trzy stacje Drogi Krzyżowej to “upadek Jezusa pod ciężarem krzyża”

Do Triduum Paschalnego nie należy:

Triduum Paschalne liczy się od wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej (czwartek) do drugich nieszporów Niedzieli Wielkanocnej. Innymi słowy, do Triduum nie należy Wielka Środa

W Środę Popielcową papieże z reguły odprawiają Msze św. w

Od starożytności w Środę Popielcową papieże z reguły odprawiają Msze św. z posypaniem głów popiołem w bazylice św. Sabiny na Awentynie. To też pierwszy rzymski kościół stacyjny. Ps. Nie istnieje kościół “Polvere ritornerai”

Z Wielkim Postem kojarzy się tradycja liturgii kościołów stacyjnych. W Warszawie pierwszym kościołem stacyjnym jest:

Pierwszym warszawskim kościołem stacyjnym jest Świątynia Opatrzności Bożej

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >