Papież do dziennikarzy: kochajcie prawdę, szanujcie godność ludzką

Kochać prawdę, żyć zgodnie z duchem swego zawodu i szanować godność ludzką – to trzy wskazówki, które przekazał Franciszek Krajowej Radzie Izby Dziennikarzy z Włoch.

Polub nas na Facebooku!

W audiencji dla jej członków 22 września uczestniczył także prefekt Sekretariatu ds. Komunikacji abp Dario E. Viganò, który powitał papieża w imieniu zebranych. Przemawiał również przewodniczący Izby Enzo Iacopino.

Witając swych gości Ojciec Święty podkreślił na wstępie, że niewiele jest zawodów tak bardzo wpływających na społeczeństwo jak dziennikarstwo. Dziennikarz odgrywa ważną rolę a zarazem ponosi wielką odpowiedzialność i „w pewnym stopniu pisze «pierwszy projekt historii», tworząc agendę wiadomości i wprowadzając ludzi w interpretację wydarzeń” – stwierdził gospodarz spotkania. Zwrócił uwagę, że wraz ze zmianą czasów zmienia się też sposób bycia dziennikarzem, zawsze jednak pozostaje on, jeśli zachowuje swój profesjonalizm, podstawowym elementem żywotności społeczeństwa wolnego i pluralistycznego. Dodał, że także Stolica Apostolska – w obliczu zachodzących zmian – przeżywa proces odnowy swemu systemu komunikacji, „na którym powinniście skorzystać”.

Franciszek skupił się następnie na trzech pojęciach kluczowych, które – według niego – mają podstawowe znaczenie dla wszystkich, szczególnie jednak dla dziennikarzy.

Wymienił najpierw umiłowanie prawdy, oznaczające nie tylko głoszenie jej, ale też życie nią i dawanie o niej świadectwa swoją pracą. Zaznaczył, że jest to sprawa „być albo nie być” nie tyle człowiekiem wierzącym, ile w ogóle uczciwym z samym sobą i z innymi. Relacja jest sercem wszelkiej komunikacji, a jest to jeszcze ważniejsze w przypadku tych, dla których komunikowanie się jest zawodem. Żadna relacja nie może być trwała, jeśli opiera się na nieuczciwości – powiedział papież, dodając, że w warunkach nieustannego, całodobowego i całotygodniowego napływu wiadomości jest to bardzo trudne, tym bardziej że w życiu nic nie jest całkiem białe lub czarne.

Jako drugi istotny czynnik posługi dziennikarskiej Ojciec Święty wymienił konieczność życia zgodnie z duchem swego zawodu, czyli rozumienia i wnikania w głęboki sens swojej pracy. Wynika stąd konieczność niepoddawania swego zawodu logice interesów zewnętrznych, np. ekonomicznych bądź politycznych. Zadaniem dziennikarstwa, które jest powołaniem, jest więc, przez zwracanie uwagi na to, co się dzieje i troskę o poszukiwanie prawdy, przyczynianie się do wzrastania społecznego wymiaru człowieka, do budowy prawdziwego ducha obywatelskości.

W szerszej perspektywie działanie w duchu profesjonalizmu oznacza zatem nie tylko odpowiadanie na niepokoje, nawet uzasadnione, jednej kategorii, ale pamiętanie o jednym z filarów struktury społeczeństwa demokratycznego. Zawsze należy pamiętać, że w historii dyktatury, niezależnie od swego ukierunkowania i „koloru”, zawsze próbowały nie tylko panować nad środkami przekazu, ale nawet narzucać nowe zasady zawodu dziennikarskiego – podkreślił papież.

Ostatnim elementem jego rozważań było poszanowanie godności ludzkiej, które – jak zaznaczył – jest ważne w każdym zawodzie, szczególnie jednak w dziennikarstwie, gdyż nawet za prostym przekazem jakiegoś wydarzenia stoją uczucia, emocje, a w końcu życie osób. Franciszek przypomniał, że często określał plotki mianem „terroryzmu”, jako że mogą one zabić kogoś językiem. Jeśli dotyczy to jednostek, rodzin czy środowiska pracy, to tym bardziej dziennikarzy, ponieważ ich głos może docierać do wszystkich i „jest to broń bardzo potężna” – podkreślił mówca.

Dodał, że dziennikarstwo musi zawsze szanować godność osoby. Dzisiejszy artykuł jutro zostanie zastąpiony przez inny, ale życie osoby niesłusznie zniesławionej może być zniszczone na zawsze – ostrzegł papież. Przyznał, że krytyka jest uzasadniona, tak samo jak demaskowanie zła, ale należy przy tym szanować innego, jego życie i uczucia.

Dziennikarstwo nie może stawać się „bronią niszczenia” osób a nawet narodów, nie może też podsycać lęku przed zmianami lub takimi zjawiskami jak migracje wymuszone przez wojnę i głód – mówił dalej Ojciec Święty. Życzył swym gościom, aby ich zawód stawał się coraz bardziej i wszędzie narzędziem budowania, czynnikiem dobra wspólnego, przyspieszającym procesy pojednania, który będzie umiał odrzucić pokusę dążenia do starcia za pomocą języka, rozdmuchującym ogień podziałów, aby raczej przyczyniał się do kultury spotkania. „Wy, dziennikarze, możecie przypominać codziennie wszystkim, że nie ma takiego konfliktu, którego nie mogliby rozwiązać mężczyźni i kobiety dobrej woli” – powiedział na zakończenie biskup Rzymu.


kg (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Asyż: papież przybył na Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

Franciszek przybył na Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu, którego hasłem są słowa: „Pragnienie pokoju. Religie i kultury w dialogu”. Helikopter z papieżem na pokładzie wylądował o godz. 11.22 na terenie ośrodka sportowego “Migaghelli” w Santa Maria degli Angel.

Polub nas na Facebooku!

Organizatorami Dnia są: rzymska Wspólnota św. Idziego, franciszkanie oraz diecezja Asyżu. Uczestniczy w nim ok. 500 przywódców religijnych i polityków z całego świata, a także 25 uchodźców.
Na lotnisku Franciszka powitali: abp Domenico Sorrentino, ordynariusz diecezji Asyż – Nocera Umbra – Gualdo Tadino; Catiuscia Marini, przewodnicząca regionu Umbria; Raffaele Cannizzaro, prefekt Perugii i Stefania Proietti, burmistrz Asyżu.

Stamtąd papież uda się na teren klasztoru św. Franciszka w Asyżu, gdzie powitają go: o. Mauro Gambetti, kustosz klasztoru; ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej; przedstawiciel muzułmanów; anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby; syryjskoprawosławany patriarcha Antiochii Efrem II; przedstawiciel judaizmu i najwyższy zwierzchnik buddyjskiej szkoły Tendai.

Wszyscy przejdą razem do Krużganka Sykstusa IV, gdzie czekają na nich inni przedstawiciele Kościołów i religii świata, a także katoliccy biskupi Umbrii. Papież przywita się z każdym z obecnych.

Po powitaniu o 13.00 zjedzą oni wspólnie obiad w refektarzu klasztornym. Obecna będzie także grupa ofiar wojen. Głos zabierze przewodniczący Wspólnoty św. Idziego Marco Impagliazzo, który przypomni o 25. rocznicy posługi patriarchy Bartłomieja.

O 15.15 Franciszek spotka się z kolejno z: patriarchą Bartłomiejem, przedstawicielem muzułmanów, abp. Welbym, patriarchą Efremem II i przedstawicielem judaizmu.

O 16.00 w różnych miejscach przedstawiciele poszczególnych religii modlić się będą o pokój. Chrześcijanie zbiorą się na wspólnej modlitwie w bazylice św. Franciszka. W tej samej świątyni wszyscy uczestnicy Dnia zgromadzą się o 17.00 i wyjdą na plac przed bazyliką. Tam o 17.15 odbędzie się ceremonia kończąca Dzień.

Zebranych przywita abp Sorrentino, po czym wysłuchają oni sześciu przesłań. Wygłoszą je: ofiara wojny, patriarcha Bartłomiej, przedstawiciel muzułmanów, przedstawiciel judaizmu, patriarcha buddyjski z Japonii i prof. Andrea Riccardi, założyciel Wspólnoty św. Idziego.

Po przemówieniu papieża Franciszka, zostanie odczytany Apel o Pokój, który będzie następnie przekazany dzieciom z różnych narodów. Po chwili ciszy ku pamięci ofiar wojen, przedstawiciele religii podpiszą Apel, zapalą dwa kandelabry i przekażą sobie znak pokoju.

O 18.30 Franciszek odjedzie na boisko sportowe Migaghelli, skąd odleci do Watykanu.

Po raz pierwszy przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich oraz religii świata na spotkanie modlitewne do Asyżu zaprosił przed 30 laty, w 1986 roku, papież Jan Paweł II. Wspólnie opowiedzieli się wówczas za pokojem i potępili wszelką przemoc w imię religii. Bezpośrednią okazją do drugiego spotkania 26 stycznia 2002 roku były zamachy terrorystyczne w USA z 11 września 2001 roku. W wymiarze europejskim spotkanie modlitewne o pokój odbyło się w 1993 roku, a inspiracją do niego była wojna na Bałkanach.

Ostatnie trzydniowe spotkanie w Asyżu odbyło się z inicjatywy Benedykta XVI w październiku 2011 roku.

W duchu pierwszego, historycznego spotkania w Asyżu, Wspólnota św. Idziego organizuje cykl spotkań pod hasłem „Ludzie i religie”. Pierwsze spotkanie z tego cyklu Wspólnota św. Idziego zorganizowała w Rzymie już w rok po Asyżu, a pierwsze poza nim i w ogóle poza Włochami przeprowadzono na przełomie sierpnia i września 1989 roku w Warszawie pod hasłem „Nigdy więcej wojny”, w związku z przypadającą wówczas 50. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Odtąd spotkania te odbywają się co roku w różnych miastach naszego kontynentu – we wrześniu 2009 roku po raz drugi zorganizowano je w Polsce, tym razem w Krakowie.

Od 2002 roku spotkania odbywają się zawsze we wrześniu, aby również uczcić pamięć ofiar zamachów terrorystycznych na nowojorski World Trade Center 11 września 2001 roku. Każde ze spotkań kończy się wspólnym apelem o pokój wystosowanym przez zgromadzonych zwierzchników religii.


tom, pb, ts (KAI) / Asyż

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Copy link
Powered by Social Snap