Abp Jędraszewski podarował Franciszkowi relikwie św. Faustyny

Niezwykły dar od arcybiskupa Marka Jędraszewskiego otrzymał dziś w Rzymie papież Franciszek. Jako gest wdzięczności za nominację na urząd metropolita krakowski podarował Ojcu Świętemu figurkę św. siostry Faustyny z jej relikwiami

Polub nas na Facebooku!

Jak poinformował ks. Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej, do spotkania z papieżem doszło dziś przed południem w Rzymie. Miało ono związek z zebraniem plenarnym Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, w którym uczestniczy abp Jędraszewski.

Podarowana Ojcu Świętemu niewielka figurka przedstawia Apostołkę Bożego Miłosierdzia w ruchu, ze wzrokiem zwróconym ku górze, z prawą ręką na sercu i lewą trzymającą obraz Jezusa Miłosiernego.

Do figurki przymocowany jest relikwiarz zawierający cząstkę kości (ex ossibus) zakonnicy. Relikwie zostały przekazane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała św. s. Faustyna.

Figurkę ze sztucznego kamienia, a dokładniej połączenia mączki marmurowej i żywicy epidianowej, wykonała Krystyna Fałdyga-Solska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rzeźbiarka mieszkająca i pracująca w Łodzi. Jest ona autorką licznych pomników o tematyce sakralnej, m.in. św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Kolbe i św. Faustyny Kowalskiej.

Dziś rano metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. dla Polaków przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Msze św. w języku polskim są celebrowane w kaplicy św. Sebastiana w każdy czwartek od kwietnia 2005 r.

Abp Marek Jędraszewski przebywa w Rzymie w związku z zebraniem planarnym Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, której jest członkiem od listopada 2013 r. Oprócz stałych pracowników kongregacji w jej skład wchodzą także kardynałowie i biskupi mianowani przez papieża. Zebrania plenarne kongregacji odbywają się raz na trzy lata.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego odpowiada za uczelnie kościelne oraz wydziały teologii katolickiej na uczelniach świeckich. Troszczy się o rozwój studiów kościelnych, zatwierdza i eryguje uniwersytety katolickie i wydziały teologiczne, czuwa nad poprawnością wykładu nauki katolickiej w tych uczelniach.


luk / Rzym

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek: „Nigdy więcej Szoah”

Jeśli kultura spotkania i pojednania rodzi życie i tworzy nadzieję, to „niekultura” nienawiści sieje śmierć i budzi rozpacz – powiedział Franciszek w przemówieniu do delegacji żydowskiej Ligi przeciw Zniesławieniu, których przyjął 9 lutego w Watykanie. Po raz kolejny zaapelował o położenie kresu antysemityzmowi i wszelkiej wrogości na tle religijnym oraz wezwał do strzeżenia „świętego daru każdego życia ludzkiego”.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Na wstępie swej wypowiedzi papież wyraził radość z kolejnej wizyty członków Ligi w Watykanie, przypominając, że od czasów Soboru Watykańskiego II utrzymuje ona stałą więź ze Stolicą Apostolską a Jan Paweł II i Benedykt XVI wielokrotnie przyjmowali u siebie jej przedstawicieli. „Cieszę się, że kontakty te rozwijają się, a nasze spotkanie jest kolejnym świadectwem nie tylko wspólnego zaangażowania, ale także błogosławionej siły pojednania, które uzdrawia i przemienia stosunki wzajemne” – oświadczył Ojciec Święty.

Zwrócił uwagę, że „jeśli kultura spotkania i pojednania rodzi życie i tworzy nadzieję, to «niekultura» nienawiści sieje śmierć i budzi rozpacz”. W tym kontekście przywołał swą ubiegłoroczną podróż do Polski i odwiedziny obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. „Nie ma odpowiednich słów i myśli w obliczu podobnych okropności okrucieństwa i grzechu, pozostaje tylko modlitwa, aby Bóg zlitował się i aby tego rodzaju tragedie nigdy się już nie powtórzyły” – powiedział papież. Dlatego – zaznaczył – winniśmy nadal „pomagać sobie wzajemnie, jak pragnął tego św. Jan Paweł II, aby pamięć była w stanie odgrywać niezbędną rolę w budowaniu przyszłości, w której niewypowiedziana niegodziwość Szoah nie będzie już możliwa”.

Franciszek życzył budowania „przyszłości opartej na prawdziwym szacunku dla życia i godności każdego narodu i każdego bytu ludzkiego”. Jednocześnie zauważył, że „niestety ciągle jeszcze szerzy się dzisiaj postawa antysemicka w każdej swej postaci, nad czym jeszcze raz ubolewam” i dodał, że zachowanie takie jest „całkowicie sprzeczne z zasadami chrześcijańskimi i z każdą wizją godną człowieka”. Podkreślił z mocą, że „Kościół katolicki poczuwa się do szczególnego obowiązku uczynienia wszystkiego, co jest w jego mocy, wraz z naszymi braćmi Żydami, aby odrzucić tendencje antysemickie”. Wezwał do wykorzystania w walce z antysemityzmem środków przekazu i formacji.

Ojciec Święty zwrócił też uwagę na konieczność stałego czuwania nad „świętym skarbem każdego życia ludzkiego od poczęcia do końca, strzegąc jego godności”, podkreślając, że jest to „najlepszy sposób zapobiegania wszelkim formom przemocy”. Zaznaczył, że wobec ogromnej skali tego zjawiska w dzisiejszym świecie „jesteśmy tym bardziej powołani do niestosowania przemocy, która nie oznacza bierności, ale jest czynnym wspieraniem dobra”. Zdaniem mówcy, „jeśli konieczne jest wyplenienie nasion zła, to jeszcze pilniejsze jest sianie dobra”.

Pielęgnowanie sprawiedliwości, umacnianie zgody, wspieranie integracji, nigdy nieustawanie w tych działaniach: „tylko w ten sposób można będzie zbierać owoce pokoju” – stwierdził gospodarz spotkania. Zachęcił do odważnego zaangażowania w obronie życia godnego, do wspierania kultury i sprzyjania wszędzie wolności religii, także ochraniając wierzących i religie przed wszelkimi przejawami przemocy i instrumentalizacji. „Są to najlepsze lekarstwa przeciw pojawianiu się nienawiści” – dodał papież.

Na zakończenie wyraził wdzięczność za dialog na różnych szczeblach, prowadzony przez Ligę z Kościołem katolickim i prosił, aby „na wspólne zaangażowanie i na naszą drogę przyjaźni i braterskiego zaufania Wszechmocny towarzyszył nam w swej dobroci i pomagał nam nieść owoce dobra”. „Szalom alejchem” – zakończył swe przemówienie Ojciec Święty.

Założona w 1913 roku Liga jest czołową organizacją, walcząca na całym świecie z przejawami antysemityzmu za pomocą specjalnych programów i projektów, zwalczających nienawiść, uprzedzenia i bigoterię.


kg (KAI) / Watykan

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap