Litania na Objawienie Pańskie

Abyśmy za przykładem Mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy.

Polub nas na Facebooku!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu Nazareński, Królu Żydowski,
Jezu, Królu królów i Panie nad panującymi,
Jezu, któryś jest Panem życia i śmierci,
Jezu, Mistrzu i Prawodawco nasz,
Jezu, Gwiazdo Jakubowa,
Jezu, Przedwieczne Słowo Ojca, który przybrałeś ludzką naturę,
Jezu, Oczekiwanie i Pociecho wszelkich ludów,
Jezu, w którym wszystkie pokolenia ziemi stały się błogosławione,
Jezu, któryś z Maryi, niepokalanej Dziewicy narodzić się raczył,
Jezu, którego pastuszkowie w żłóbku widzieli i pokłon oddali,
Jezu, do którego Mędrcy ze Wschodu z największym upragnieniem dążyli,
Jezu, któryś w dniu dzisiejszym przez gwiazdę doprowadził Mędrców do oddania Tobie pokłonu,
Jezu, któremu Mędrcy skarby swoich krajów przynieśli w darze,
Jezu, któryś tych Mędrców z pogaństwa do uznania Ciebie powołać raczył,
Jezu, któremu Mędrcy, jako swemu Królowi i Bogu-Człowiekowi, pokłon oddali,
Jezu, któryś tych Mędrców uczynił głosicielami Twego Bóstwa,
Jezu, któryś się wszystkim narodom objawił jako światło dla ich oświecenia,
Jezu, któryś przyszedł straconych odszukać,
Jezu, miłujący nas Zbawco, który będziesz sędzią naszym,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, o Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, o Jezu.

 

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu. 
Od cudzych i własnych grzechów,
Od pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od pychy żywota,
Od niedostatku i wszelkiego faryzeizmu,
Od zaślepienia duchowego,
Od zatwardziałości serca,
Od wiecznego potępienia,

 

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, o Jezu.
Abyś nas zechciał wszystkich na tej ziemi obdarzyć pokojem,
Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba,
Abyśmy za przykładem pasterzy i Mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować,
Abyśmy za przykładem Mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy,
Aby wszystkie dzieci starały się naśladować Twoje cnoty i Twoją pobożność,
Aby również wszyscy dorośli coraz bardziej usiłowali stać się do Ciebie podobni,
Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za Twoim świętym przykładem,
Abyśmy zechcieli przygotować nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie,
Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie,
Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy,
Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi,
Abyśmy się ubiegali nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra królestwa niebieskiego,
Abyśmy mogli stać się uczestnikami łask Twego Wcielenia i Twojej wiekuistej chwały,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie.
W: I przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w Twarz blasku Twojego majestatu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

MODLITWA

Modlitwa papieża Franciszka na rozpoczęcie 2021 roku

"Niech Matka Boża, która wniosła Boga w czas, pomoże nam dawać nasz czas" - wezwał papież Franciszek w pierwszy dzień nowego, 2021 roku.

Polub nas na Facebooku!

Wprowadzenie do modlitwy:

Do znalezienia czego jesteśmy powołani na początku roku? Wspaniale byłoby znaleźć dla kogoś czas. Czas jest bogactwem, które mamy wszyscy, ale o które jesteśmy zazdrośni, ponieważ chcemy go używać tylko dla nas. Trzeba prosić o łaskę, aby znaleźć czas dla Boga i dla bliźniego: dla samotnych, dla cierpiących, dla tych, którzy potrzebują wysłuchania i troski. Jeśli znajdziemy czas, aby dać go w darze, będziemy zaskoczeni i szczęśliwi, jak pasterze. Niech Matka Boża, która wniosła Boga w czas, pomoże nam dawać nasz czas. 

 


Modlitwa na nowy rok


Święta Boża Rodzicielko, Tobie poświęcamy nowy rok.
Ty, która umiesz zachowywać w sercu, zatroszcz się o nas.
Pobłogosław nasz czas i naucz nas znajdować czas dla Boga i dla innych.
Z radością i ufnością wysławiamy Ciebie:
Święta Boża Rodzicielko! Święta Boża Rodzicielko! Święta Boża Rodzicielko!

Amen.

 

Modlitwa i wprowadzenie pochodzą z homilii papieża Franciszka na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, rozpoczynającej nowy rok kalendarzowy.

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap