Papież u św. Marty: wiary nie uczy się z książek

W swych rozważaniach papież nawiązał najpierw do pierwszego czytania mszalnego z Pierwszej Księgi Samuela, mówiącego o przegranej ludu Bożego z Filistynami. „Była to klęska, ludzie stracili wszystko, nawet swą godność” – powiedział Ojciec Święty i zwrócił uwagę, że do owej porażki doprowadziło naród wybrany jego „powolne oddalanie się od Pana”, jego „życie światowe, nawet z […]

Tornielli: Franciszek jest wielkim realistą

„Bardzo ważne jest dla niego, aby uruchomić procesy, nie wiedząc jak i kiedy się one skończą” – powiedział włoski publicysta. Jego zdaniem dla Franciszka nie są najważniejsze reformy strukturalne, takie jakie dotyczą Kurii Rzymskiej. Zwrócił uwagę, że Franciszek z 79 latami jest świadom faktu, że jego pontyfikat tylko z powodu jego wieku ma poważne ograniczenia. […]

Starałem się wiele wybaczać

Jakie rady na dobrą spowiedź dałby Ojciec Święty osobie przystępującej do tego sakramentu? By myślała o prawdzie swojego życia, o tym, co czuje, co myśli, przed Bogiem. By potrafiła spojrzeć szczerze na samą siebie i swój grzech. I by czuła się grzesznikiem, by pozwoliła się zaskoczyć, zadziwić Bogu. Aby On napełnił nas darem swojego nieskończonego […]

Grzesznicy tak, niemoralni nie!

Powiedział Ojciec Święty podczas którejś homilii w kaplicy Domu Świętej Marty: „grzesznicy tak, niemoralni nie!”. Jaka jest różnica pomiędzy grzechem a niemoralnością? Niemoralność to grzech, który nie zostaje przez nas rozpoznany i nie czyni nas pokornymi, który staje się systemem działania, przyzwyczajeniem, sposobem życia. Nie czujemy już potrzeby przebaczenia i miłosierdzia, ale sami usprawiedliwiamy siebie […]

Nie ma sytuacji bez wyjścia

Wiele razy mówił Ojciec Święty: „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem Go o przebaczenie”. Dlaczego Boga nigdy nie męczy przebaczanie nam? Ponieważ jest Bogiem, ponieważ On jest miłosierdziem i ponieważ miłosierdzie jest Jego pierwszym atrybutem. To imię Boga. Nie ma sytuacji, z których nie moglibyśmy wyjść; nie jesteśmy skazani na […]

Papież do Polaków: Bóg jest zawsze godny zaufania

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Bóg miłosierny jest całkowicie i zawsze godny zaufania. Taka jest pewność naszej wiary. Podczas tego Jubileuszu Miłosierdzia powierzmy Mu się, a doświadczymy radości bycia kochanymi przez Boga, który jest „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Niech Jego błogosławieństwo stale […]

Będziemy sądzeni z miłości

Czy słynne uczynki miłosierdzia tradycji chrześcijańskiej w trzecim tysiącleciu są nadal ważne, czy należałoby je zmienić? Są aktualne, są ważne. Może w niektórych przypadkach można by je lepiej „przetłumaczyć”, ale wciąż pozostają podstawą naszego rachunku sumienia. Pomagają nam otworzyć się na Boże miłosierdzie, prosić o łaskę zrozumienia, że bez miłosierdzia człowiek nie może niczego zrobić, […]

Znany aktor i nawrócony więzień na premierze książki Papieża

W Rzymie odbyła się światowa premiera książki papieża Franciszka „Miłosierdzie to imię Boga” z udziałem Andrea Torniellego, kard. Pietro Paroliniego, znanego aktora Roberto Benigniego oraz Jianqinga Agostino Zhanga (byłego chińskiego więźnia). Na konferencji obecny był także Federico Lombardi, rzecznik Watykanu. Książka papieża Franciszka „Miłosierdzie to imię Boga” została przetłumaczona na 20 języków. Wydana w 86 krajach. […]

Nowa książka papieża Franciszka już w sprzedaży

W bardzo osobistej książce papież mówi, że Kościół jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą do niego przyjść, że wystarczy tylko pragnąć Bożego przebaczenia, by móc je otrzymać. Wskazuje, że to, co najważniejsze dla współczesnego świata, zostało objawione w krakowskich Łagiewnikach. „Bóg nas oczekuje, czeka, aż pokażemy Mu choć ten maleńki prześwit, by mógł w nas […]

„Bóg miłuje i ucisza oskarżenia”

Ojciec Święty nawiązując do pierwszego dzisiejszego czytania (1 J 4,7-10) zauważył, że miłość i współczucie jest inaczej pojmowane przez Boga i człowieka. Właśnie św. Jan mówi we wspomnianym fragmencie o dwóch centralnych przykazaniach: miłości Boga i bliźniego. Franciszek dodał, że miłość sama w sobie jest piękna, zaś szczera miłość umacnia się i rozwija w darze […]

Prefekt KNW: papież nie jest heretykiem

– To, że papież jest orędownikiem ubogich i jego odważne przywiązanie do faktu, iż teologicznie peryferie stanowią nie obrzeża, lecz centrum [Kościoła], oraz że nadzieją ludzkości jest Jezus Chrystus a nie nowojorska giełda, rozgrzewa moje serce – powiedział kard. Müller. Jest on współautorem książki o ubóstwie, napisanej razem z ojcem teologii wyzwolenia, o. Gustavo Gutierrezem. […]

Papież z niespodziewaną wizytą w Greccio

W Greccio znajduje się klasztor-pustelnia św. Franciszka z Asyżu. To tam po raz pierwszy w 1223 r. Biedaczyna zbudował żłobek na święta Bożego Narodzenia, wprowadzając tradycję trwającą do dziś na całym świecie. Papieża, który przyjechał swoim fordem focusem, wprowadził do świątyni – ku zaskoczeniu zgromadzonych – ordynariusz diecezji Rieti, bp Domenico Pompili. Franciszek przemówił do […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę