Nasze projekty

Danuta Skóra

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Człowiek samotny

Umarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Media przypominają jego osobę, rozmawiamy o nim, wspominamy. Pojawiają się określenia: odważny, prawy, spójny w swoich wyborach, niepokorny, kochający swoich podopiecznych, pracowity, skromny, ufający Bogu i wierny swemu powołaniu. Spotkanie takiego człowieka w swoim życiu to przywilej i dar losu. Ludzie do niego lgnęli. Niepełnosprawni z Radwanowic i innych schronisk, tychże […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę