Papież do Polaków: dziękujmy Bogu i rodzicom za dar życia

Do wdzięczności Bogu i rodzicom za dar życia oraz troski, by matki i ojcowie w pełni angażowali się w wychowanie swych dzieci zachęcił papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie

Polub nas na Facebooku!

Franciszek pozdrowił szczególnie dziewczęta z ośrodka sióstr józefitek z Częstochowy oraz chór Akademii Muzycznej z Katowic.

"Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie dziewczęta ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie, oraz Chór Akademii Muzycznej z Katowic, obecny tu z okazji 90-lecia powołania do istnienia diecezji. Moi drodzy, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale także dziećmi naszych rodziców. Dziękujmy Panu i rodzicom za dar życia i módlmy się, aby wszystkie matki i wszyscy ojcowie potrafili w pełni zaangażować się w wychowanie swoich dzieci, aby rosły „w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi”, oraz by dzieci okazywały im zawsze szacunek i miłość. Niech Bóg wam błogosławi! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" – powiedział Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, Po refleksji nad postaciami matki i ojca, chciałbym powiedzieć o dzieciach. Dzieci są radością rodziny i społeczeństwa. Nie są problemem biologii reprodukcyjnej, ani też jednym z wielu sposobów samorealizacji. Tym bardziej nie są własnością rodziców. Dzieci są darem.

Dziecko jest kochane dlatego, że jest dzieckiem – nie dlatego, że jest piękne, zdrowe, dobre; nie dlatego, że myśli tak, jak ja, czy też jest ucieleśnieniem moich pragnień. Dziecko jest życiem zrodzonym przez nas, ale ukierunkowanym ku niemu, ku jego dobru, ku dobru rodziny, społeczeństwa, całej ludzkości.

Doświadczenie bycia synem czy córką pozwala nam odkryć najbardziej bezinteresowny wymiar miłości, który nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Jest to piękno bycia kochanym miłością uprzedzającą: zanim uczynimy cokolwiek, aby na to zasłużyć, zanim potrafimy mówić lub myśleć, wręcz przed przyjściem na świat!

Czwarte przykazanie wymaga od dzieci – a wszyscy nimi jesteśmy! – by czcić ojca i matkę. Przykazanie to następuje zaraz po tych, które dotyczą samego Boga. Rzeczywiście zawiera ono w sobie jakieś sacrum, coś co jest podstawą wszelkiego innego rodzaju szacunku między ludźmi. Prawdziwa więź między pokoleniami jest gwarancją przyszłości naprawdę ludzkiej.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z parafii M.B. Bolesnej z Gdyni-Orłowa, parafii św. Klemensa z Ustronia, parafii św. Katarzyny z Łętowni, pracownicy Zespołu Szkół z Wojcieszkowa, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie, Zespół Muzyczny „Chorynieckie Aniołki” z Choryńca, Chór Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego z Katowic.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Franciszek: tajemnicę przekazywania życia trzeba przeżywać w wierze

O znaczeniu harmonii między pokoleniami, przyjmowaniu dzieci, jako daru od Boga oraz wartości rodzin wielodzietnych mówił dziś papież podczas audiencji ogólnej w Watykanie

Polub nas na Facebooku!

Franciszek zaznaczył, że istnieje ścisły związek między nadzieją narodu a harmonią między pokoleniami. Podkreślił, że dzieci są darem i są kochane jedynie dlatego, że są, pozwalając odkryć najbardziej bezinteresowny wymiar miłości, który nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Dodał, że bycie dzieckiem jest podstawowym warunkiem poznania miłości Boga.

Papież wskazał, że dobrych relacji między pokoleniami możemy się uczyć od naszego Ojca Niebieskiego, który każdemu z nas pozostawia wolność, ale nigdy nie zostawia nas samymi. Zachęcił dzieci, by nie lękały się trudu budowania nowego świata, choć powinny to czynić bez arogancji, bez zarozumiałości. „Zawsze należy umieć uznać wartość dzieci, a rodzicom zawsze należy oddawać szacunek” – stwierdził Ojciec Święty. Dodał, że społeczeństwo dzieci, które nie szanują rodziców jest społeczeństwem bez honoru, ukierunkowanym, by pełno w nim było młodych nieczułych i chciwych. Z drugiej strony społeczeństwo, które nie chce rodzić dzieci jest przygnębione.

Franciszek podkreślił szczególne znaczenie rodzin wielodzietnych dla społeczeństwa. Jednocześnie zaznaczył, że poczynanie dzieci powinno być odpowiedzialne, co nie oznacza, że posiadanie większej liczby dzieci jest automatycznie decyzją nieodpowiedzialną. Co więcej nie przyjmowanie dzieci to decyzja egoistyczna. „Życie się odmładza i zyskuje energie poprzez swoje pomnożenie: stajemy się bogatsi, a nie zubożali! Dzieci uczą się zajmowania się swoją rodziną, dojrzewają dzieląc się swoim poświęceniem, wzrastają w docenieniu swoich darów. Radosne doświadczenie braterstwa ożywia szacunek i opiekę nad rodzicami, którym należy się nasza wdzięczność” – wskazał papież. Zachęcił wiernych do modlitwy za dzieci a także za rodziców.

Na zakończenie Ojciec Święty stwierdził, że w pomnażaniu pokoleń znajduje się tajemnica ubogacania życia wszystkich, która pochodzi od samego Boga. Musimy ją odkryć na nowo, rzucając wyzwanie uprzedzeniu, przeżywać ją w wierze, w doskonałej radości. Podziękował też ojcom i matkom, że proszą go o pobłogosławienie swoich dzieci.


st (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap