Posted by & filed under .

Papież w Jad Waszem: nigdy więcej bałwochwalstwa