Papież prosi o przebaczenie skandali w Kościele

Na początku dzisiejszej audiencji Ojciec Święty nawiązał do czytanego wcześniej fragmentu z Ewangelii Mt 18,7-8.10.

Polub nas na Facebooku!

W nawiązaniu do odczytanej ewangelii Papież powiedział: “Dzisiaj słowo Jezusa jest mocne, nieprawdaż? „Biada światu z powodu zgorszeń!” (Mt 18,7). Jezus jest realistą i powiada: „Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie”.”

“Zanim rozpocznę katechezę chciałbym w imieniu Kościoła prosić was o wybaczenie za skandale jakie w ostatnim okresie miały miejsce zarówno w Rzymie jak i w Watykanie. Proszę was o przebaczenie.” – dodał Franciszek.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

SYNOD

Abp Kocsis: diabeł atakuje rodzinę, ale Jezus go zwyciężył

Na obecnym Synodzie mówi się o atakach na rodzinę ze strony współczesnego społeczeństwa. Jak Kościół ma odpowiadać na stojące przed nim wyzwania?

Polub nas na Facebooku!

Metropolita węgierskich grekokatolików, abp Fülöp Kocsis mówi: „Winniśmy oceniać sytuację rodziny nie tylko socjologicznie, ale z perspektywy wiary. Silni tą nadzieją nie musimy się bać. Mamy przecież nadzieję, że już jesteśmy zbawieni. Na Synodzie mówiliśmy na przykład o atakach ze strony świata na Kościół, ale nie musimy się bronić, bo Jezus Chrystus już zwyciężył diabła i śmierć. Ten punkt wyjścia jest zatem bardzo ważny.”

“Przed Kościołem stoi wyzwanie: «Jak mówić dzisiaj o wierze, jak znaleźć odpowiedni język, by prowadzić ewangelizację?». To pytanie postawiłem ojcom synodalnym. Trzeba oceniać sytuację z duchowego punktu widzenia. Widzę, że wszyscy ojcowie synodalni czują, iż ich zadaniem nie jest dawanie odpowiedzi socjologicznej, antropologicznej. Musi to być odpowiedź naprawdę duchowa. Winniśmy zatem patrzeć na wyzwania dla rodziny uwzględniając, że jest to sprawa złożona” – powiedział abp Kocsis.


RV / Watykan

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Abp Stankiewicz: Debaty „między miłosierdziem a prawdą”

Debaty synodalne odbywają się w kluczu: `między miłosierdziem prawdą` - powiedział abp Zbigniew Stankiewicz. „Wiadomo, że Kościół musi być miłosierny wobec grzeszników, ale - aby miłosierdzie mogło być zastosowane - grzesznik musi uznać swój grzech. Nie możemy odstępować od prawdy. Szukamy zatem metody, w jaki sposób połączyć miłosierdzie z prawdą” – zaznaczył abp Stankiewicz.

Polub nas na Facebooku!

Metropolita Rygi reprezentujący łotewski Kościół na odbywającym się w Watykanie synodzie biskupów na temat małżeństwa i rodziny powiedział, że we współczesnym świecie jest możliwe głoszenie Ewangelii z czym się łączy „nawrócenie języka”. „Nie możemy mówić do ludzi niewierzących żargonem teologiczno-filozoficznym” – zaznaczył.

Swoje synodalne wystąpienie metropolita Rygi ujął w trzech punktach. Po pierwsze docenił to, co wartościowe w Kościele katolickim w Niemczech. Wskazał na dom modlitwy w Augsburgu, gdzie ludzie codziennie modlą się przez 24 godz. na dobę. „Jestem zbudowany jak w sekularyzowanym kraju można wzbudzić głód Boga i poczucie sacrum. Wokół tego modlitewnego ośrodka co roku gromadzi się coraz więcej ludzi. Jest ich już kilka tysięcy” – powiedział abp Stankiewicz.

W drugim punkcie swojego wystąpienia arcybiskup podkreślił, że sumienie subiektywne należy szanować, ale nie można odstępować od prawdy obiektywnej. „Zadaniem duszpasterzy jest głosić prawdę i wskazywać człowiekowi, który w swoim sumieniu subiektywnym może czuć się usprawiedliwiony, jaka jest prawda obiektywna i nauczanie Kościoła. Nie możemy na ten temat milczeć, gdyż człowiek po rozwodzie żyjący w kolejnym związku, czy aktywny homoseksualista może się poprzez usprawiedliwienie płynące ze swego subiektywnego sumienia usprawiedliwiać i nie widzi przeszkód, żeby np. przystępować do komunii św.” – powiedział metropolita Rygi i dodał: „Musimy takim osobom mówić prawdę nie poniżając ich i w duchu miłości”. Ponadto abp Stankiewicz mówił o dynamicznie rozrastającym się na Łotwie katolickim ruchu „Spotkania małżeńskie”.

Arcybiskup podkreślił, że Kościół musi być twórczy w ewangelizacji współczesnego człowieka i podane przez niego dwa przykłady „domu modlitwy” i ruchu „Spotkania małżeńskie” pokazują, że sytuacja nie jest beznadziejna, że „Bóg jest większy niż nasze problemy”.

Przypomniał, że Łotwa jest bardzo zsekularyzowanym krajem, ale Kościół stale prowadzi dialog ze społeczeństwem i m. in. za to abp Stankiewicz został nagrodzony tytułem w ub.r. „Europejczykiem roku”, całkowicie świeckim wyróżnieniem. „Jeśli mówisz do zsekularyzowanego społeczeństwa zrozumiałym językiem, to ludzie chętnie słuchają” – zaznaczył abp Stankiewicz. Pokreślił, że siłą łotewskiego Kościoła jest też zaangażowanie w dialog ekumeniczny. Na Łotwie mniej więcej po równo rozkłada się liczba katolików, prawosławnych i luteran. „Mówimy jednym głosem co do kwestii aborcji, związków homoseksualnych i wszystkich innych ważnych kwestii moralnych. Efektem tego jest to, że w 2005 r. wpisano do konstytucji Łotwy, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Ponadto w tym roku parlament uchwalił ustawę o zakazie amoralnej propagandy w szkołach m. in. ideologii gender” – podkreślił abp Stankiewicz.

Metropolita Rygi podkreślił, że we współczesnym świecie jest możliwe głoszenie Ewangelii z czym się łączy jego zdaniem „nawrócenie języka”. „Nie możemy mówić do ludzi niewierzących żargonem teologiczno-filozoficznym. Chodzi nam o preewangelizację, aby przygotowywać drogę dla Ewangelii, gdyż mamy jeszcze do czynienia z wieloma przesądami i schematami myślenia z czasów komunistycznych” – powiedział abp Stankiewicz.

Mówiąc o przesłaniu, jakie powinno popłynąć z Synodu arcybiskup powiedział: „Przed jego obradami poszedłem się pomodlić. Poczułem wtedy też, że cały Kościół się modli za synod. Duch św. nie pozwoli, aby Kościół wszedł na błędną drogę i poprowadzi go we właściwym kierunku”.


tom (KAI/Salve TV Rzym) / Rzym

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap