Nasze projekty

Droga Krzyżowa na polskiej misji wojskowej w Kosowie

W niedzielę 22 marca żołnierze XXXI Zmiany PKW KFOR wraz z policjantami z Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Unii Europejskiej (EULEX) uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Stubli, jedynej katolickiej miejscowości w Kosowie, jednego z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych w kraju

Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli z rożnych krajów pełniących misję KFOR i EULEX na terenie całego Kosowa. Oprócz Polaków w Drodze Krzyżowej wzięli udział reprezentanci ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Węgier, Austrii, Słowenii, Irlandii, Szwajcarii, Kanady oraz licznie zgromadzona miejscowa ludność.

Trasa Drogi Krzyżowej położona jest na najwyższym wzniesieniu w okolicy i wynosi ok. 2 km. Każda delegacja niosła ze sobą własny krzyż. Polski krzyż został wykonany przez st. szer. Piotra Tofiło i szer. Dariusza Kiedosa. Rozważania były prowadzone w języku albańskim, włoskim, angielskim, węgierskim, polskim i niemieckim, a podczas wspinaczki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej odmawiany był różaniec w kilku językach. – Rozważaniom Męki Chrystusowej towarzyszyły piękne widoki na okoliczną krainę. Jednak najpiękniejszym doświadczeniem tego dnia było świadectwo wiary oraz modlitwa i zaangażowanie miejscowych parafian. Ich wdzięczność i liczne gesty przyjaźni umocniły nasze serca i pewność, że nasza służba i misja na kosowskiej ziemi jest słuszna i bardzo potrzebna – poinformował ks. ppor Przemysław Tur, kapelan polskiego kontyngentu.

Po duchowym przeżyciu Drogi Krzyżowej wraz z parafianami i ich pasterzem ks. Albertem Jakaj oraz z kapelanami kwatery KFOR-u żołnierze i policjanci uczestniczyli w Mszy św.
– Wspólna modlitwa i spotkanie z żołnierzami innych armii wzmocniła jedność i była wielkim bogactwem. Krzyż, który był niesiony podczas tej drogi, został umieszczony w kaplicy w bazie Novo Selo, aby przypominać wszystkim, że warto trudzić się i zdobywać w swoim życiu kolejne wartości, które kształtują postawę polskiego żołnierza – poinformował ks. Tur.

Reklama

Polski Kontyngent Wojskowy KFOR wchodzi w skład Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód. W ramach działalności operacyjnej żołnierze monitorują przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych na terenie Kosowa, podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, przemytowi, korupcji oraz wspierają władze lokalne i instytucje w utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa.


Ordynariat.pl, kos / Kosowo

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę