Nasze projekty

W Polsce liczba powołań spadła o 10 procent

Dziesięcioprocentowy spadek powołań kapłańskich w Polsce w latach 2011-2013 odnotowuje najnowszy Rocznik Statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2013).

Ukazał się on właśnie w Watykanie razem z aktualnym Rocznikiem Papieskim – „Annuario Pontificio 2015”, nakładem Watykańskiej Księgarni Wydawniczej. Publikacje te przygotowuje Centralny Urząd Statystyki Kościoła.

 

Z danych zawartych w „Annuario Pontificio” wynika, że od 22 lutego 2014 do 14 lutego 2015 r. w Kościele powszechnym 1 diecezja i 2 eparchie (diecezje obrządków wschodnich) zostały podniesione do rangi archidiecezji – siedziby metropolii, powstały 3 nowe diecezje, 3 eparchie, 1 egzarchat arcybiskupi, 1 prałatura terytorialna stała się diecezją, a 1 prefektura apostolska – wikariatem apostolskim.

Reklama
Reklama

 

Z kolei Rocznik Statystyczny Kościoła podaje, że w latach 2005-2013 nastąpił wzrost liczby katolików o ponad 12 proc. (o 139 mln ochrzczonych) – z niemal 1,115 mld do 1,254 mld. Ponieważ w tym samym okresie liczb ludności świata wzrosła z 6,463 mld do 7,094 mld, procentowy udział katolików w populacji świata wzrósł z 17,3 do 17,7 proc. Od 2012 do 2013 r. liczba katolików wzrosła o ok. 25 mln – o 2 proc., a więc szybciej niż w wypadku przyrostu ludności świata, wynoszącego 1 proc. w skali roku.

 

Reklama
Reklama

Jednocześnie specjaliści oceniają, że poza oficjalnymi danymi jest około 4,8 mln wiernych, gdyż są kraje, z których do Watykanu nie docierają wiarygodne dane na ten temat, np. Korea Północna czy Chiny.

 

Z najnowszych ustaleń wynika, że największy odsetek katolicy stanowią w obu Amerykach – 63,6 proc., następnie w Europie – 39,9 proc., najniższy zaś wskaźnik ma Azja, w której katolicy stanowią 3,2 proc. mieszkańców.

Reklama

 

W 2013 r. chrzest przyjęło ponad 16 mln dzieci i dorosłych. Jednocześnie Rocznik zwraca uwagę na „ogólną tendencję spadkową liczby chrztów dzieci, ściśle związaną ze zmniejszaniem się liczby urodzeń w wielu krajach”. Okazuje się, że wskaźnik ochrzczonych dzieci poniżej 7. roku życia w stosunku do ogółu katolików spada od 2008 r. na wszystkich kontynentach.

 

Z innych danych wynika, że na koniec 2013 r. liczba biskupów w wymiarach całego Kościoła wzrosła o 40 i wynosi obecnie 5173. Więcej jest również księży: 415 348 w porównaniu do 414 313 rok wcześniej, przy czym na wzrost ten pracują przede wszystkim Kościoły lokalne w Afryce, Azji i częściowo w obu Amerykach, utrzymuje się natomiast nadal spadek ich liczby w Europie. Nastąpił też duży przyrost liczby diakonów stałych – o ponad tysiąc: obecnie jest ich 43 195.

 

Nieznacznie zmalała liczba braci zakonnych: z 55 314 na koniec 2012 r. do 55 253 w rok później. Nadal spada, i to wyraźnie, liczba sióstr zakonnych po ślubach wieczystych i mniszek – w 2013 r. było ich o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej i aż o 6,1 proc. mniej w porównaniu z 2008 r.; obecnie jest ich 693 575. Największy ubytek zakonnic w ciągu ostatnich pięciu lat wystąpił w Ameryce Północnej – o 16,6 i w Europie – o 12,6 proc.

 

Ostatnio zmniejsza się również liczba kandydatów do kapłaństwa, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych, choć nie są to duże spadki: jeśli na koniec 2011 r. było 120 616 seminarzystów, to w 2012 r. – 120 051, a w 2013 r. – 118 251. Warto przypomnieć, że na koniec 1978 r., gdy rządy w Kościele powszechnym obejmował Jan Paweł II, liczba kandydatów do stanu duchownego wynosiła nieco ponad 62 tysiące.

 

W Europie liczba kleryków zmniejszyła się o 3,6 proc., choć są kraje, gdzie zanotowano znacznie większy spadek, np. Czechy (-13 proc.), Wielka Brytania (-11,5 proc.), Austria (-10,9 proc.), Polska (-10 proc.) i Niemcy (-7,7 proc.). Przyrost nastąpił natomiast we Włoszech (+0,3 proc.), na Ukrainie (+4,5 proc.) i w Belgii (+7,5 proc.).

 


kg, pb / Watykan

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę