Ruszyła kolejna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

Jak przypomina Caritas Polska, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, dzięki świecom rozprowadzanym w parafiach, pozwala zebrać fundusze na potrzeby najmłodszych. Tak jak w ubiegłym roku, w ramach akcji przygotowano 2 mln świec. Oprócz celu charytatywnego, akcja ma również wymiar ekumeniczny, ponieważ świece rozprowadzane są również we wspólnotach prawosławnych i protestanckich.

Polub nas na Facebooku!

Główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas to finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. W tym roku, z uwagi na pandemię, szczególnie ważna jest pomoc najmłodszym mającym utrudniony dostęp do edukacji zdalnej. O przeznaczeniu wpływów związanych z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom będą decydować diecezjalne Caritas, uwzględniając lokalne potrzeby. Ponadto w tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi.

W ramach akcji przygotowano 2 mln świec. Dla wielu Polaków są one nieodłącznym elementem wigilijnej wieczerzy. Mówi o tym także tegoroczne hasło akcji: „Świeca, która tworzy polską Wigilię”.

W tym roku dystrybucji świec będą towarzyszyć środki bezpieczeństwa. O tym, jak to będzie wyglądało na poziomie parafii, decydują proboszczowie, uwzględniając oczywiście zalecenia wynikające z przepisów. Z tego, co wiem, w wielu miejscach kiermasze zostaną zastąpione współpracą z lokalnymi sklepami, zwłaszcza w małych miejscowościach. Świece nadal będą dostępne w kościołach, na specjalnie wystawionych stolikach bądź w zakrystiach – informuje ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma wymiar ekumeniczny, gdyż świece rozprowadzane są również we wspólnotach prawosławnych i protestanckich. W 1997 roku do akcji Caritas przyłączyli się harcerze ZHP z ideą Betlejemskiego Światła Pokoju. Niesiony przez nich na świecach Caritas ogień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia do wielu środowisk, instytucji i domów, aby w symboliczny sposób rozpalić w każdym człowieku chęć pomagania innym.

Przedświąteczną akcję Caritas wspiera wiele postaci reprezentujących różne dziedziny życia publicznego. Ambasadorami tegorocznej, 27. edycji, są prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą, dziennikarz Rafał Patyra, Michał Chorosiński, aktor teatralny i filmowy oraz Władysław Stankiewicz, znany z popularnego telewizyjnego programu Sanatorium Miłości.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom można wesprzeć odbierając świecę Caritas w parafii lub placówce Caritas, a także wysyłając sms o treści WIGILIA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonując płatności online lub wypełniając przelew – dane na stronie www.wigilijnedzielo.caritas.pl.

 

os, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Bp Wiesław Mering złożył rezygnację z urzędu biskupa włocławskiego

10 grudnia bp Wiesław Mering skończy 75 lat, co oznacza, że w świetle prawa kanonicznego osiągnie wiek emerytalny. Za pośrednictwem nuncjatury dokument o rezygnacji został przekazany papieżowi Franciszkowi.

Polub nas na Facebooku!

Zgodnie z kanonem 401 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu. Po rozważeniu wszystkich okoliczności, Papież podejmie decyzję”.

Biskup Włocławski Wiesław Mering złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu biskupa diecezjalnego. Odpowiednie pisma zostały przekazane do Watykanu za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. 10 grudnia skończy 75 lat.

 

Biskup włocławski od 2003 roku

Ks. Wiesław Alojzy Mering urodził się 10 grudnia 1945 r. w Żukowie koło Gdańska. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku w Gdyni. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a przez rok studiował teologię na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu, jako stypendysta rządu francuskiego, uzyskując tam stopień licencjata.

W 1992 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w którym od wielu lat wykłada wstęp do filozofii, metafizykę, historię filozofii i antropologię filozoficzną.

W 1996 r. ks. Mering opublikował książkę “Wstęp do filozofii”. Jest też autorem skryptu z metafizyki oraz ponad 200 artykułów naukowych, publicystycznych, o tematyce religijnej i światopoglądowej, które ukazały się m.in. w “Przewodniku Katolickim”, “Gościu Niedzielnym”, Pielgrzymie” i “Studiach Pelplińskich”.

W dniu 25 marca 2003 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem włocławskim. Za dewizę swej posługi przyjął słowa “Iustitia, pax et gaudium”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (14,17): “Królestwo Boże (…) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”.

 

os/diecezja.wloclawek.pl/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap